Verwachtingsvolle verhalen
 
Om kinderen iets te laten ervaren van het verwachtingsvolle van advent, hebben we de afgelopen weken de Bijbelverhalen in alle groepen op een bijzondere manier verteld. Je zou kunnen zeggen: we zijn ‘te vroeg’ begonnen met vertellen, als het verhaal eigenlijk nog niet begonnen is. We maakten al kennis met de Bijbelse figuren, zonder dat we meteen vertelden wat er met hen gebeurde.
 

kerst mb 031Zo maakten de kinderen kennis met Zacharias en Elisabet. Zij hadden geen kinderen. Wat hadden zij te verwachten? En met de oude Simeon. In de Bijbel verschijnt hij pas op het toneel als Jezus geboren is. We hoorden dat Simeon wist dat hij ooit zelf de Messias zou zien. Hoe zou dat voor hem geweest zijn toen Jezus nog niet geboren was? Hoe is het om te leven met zo’n grote verwachting?

Daarna vertelden we wat er met deze mensen gebeurde. De verwachting van de adventstijd werd in de laatste week en tijdens de diverse vieringen duidelijk: Jezus werd geboren. Daarmee was het verhaal niet afgelopen – het begon juist pas!

In de groepen 1  en 2 vondenkerst ob 012 de vieringen in de eigen groep plaats. En de papa’s en mama’s mochten komen kijken. Zomaar in het donker naar school, dat blijft altijd een beetje spannend. Eindelijk mochten de kinderen een keer echt "goedenavond" zeggen! 

De klassen waren helemaal in kerstsfeer. De kinderen hadden mooie kleren aan of waren verkleed voor het kerstspel. In anderhalve week hadden de kinderen alle liedjes en opzegversjes voor het kaarsenspel en het verhaal van Josja het ezeltje geleerd. De juffen waren trots op hun kids!

Een dag later gingen de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 naar de Kandelaarkerk. Iedereen zag er mooi uit en de kerk was versierd met de dingen die de kinderen gemaakt hadden. Voor de ingang van de kerk speelde een groepje muzikanten kerstliedjes. Al gauw zong iedereen mee. Toen de kinderen hun plaatsje in de kerk gevonden hadden, kon het kerstfeest echt beginnen. Uit alle monden klonk “Komt allen tezamen”.

Kinderen uit groep 3, 4 en 5 kerst mb 035mochten de kaarsjes aansteken en het versje “Als het buiten donker wordt” opzeggen. Kinderen uit groep 4 stonden met grote sterren op het podium tijdens het lied “Op weg naar het licht” en daarna kwamen de “Verderkijkers”.

Verhalenverteller Erzo vertelde over een man die niet kon slapen omdat er zulke wonderlijke dingen gebeurden. Kinderen uit groep 5 lieten in een toneelstukje zien dat er in die bijzondere kerstnacht een kindje werd geboren dat alles zou veranderen. Dit kindje waar iedereen op heeft gewacht: het grote Licht dat alles tussen God en de mensen goed zou maken. 

De herders kwamen langs en later ook de wijzen uit het oosten. Iedereen was er stil van. Hierna zongen we nog een paar kerstlkerst bb 039iedjes. De kinderen van groep 3 maakten muziek bij “Midden in de winternacht”. Toen klonk alweer het laatste lied: “Vrolijk kerstfeest”.

De groepen 6 t/m 8 hadden traditioneel hun viering in de eigen groep. Alle kerstfeestgangers zagen er mooi uit en de klassen waren prachtig versierd. Ook voor de oudere kinderen blijft het speciaal om één keer in het schooljaar in het donker in je eigen groep te zijn. Iedere groep vierde op zijn eigen manier het kerstfeest. 

Er werd veel gezongen en voorgedragen. In diverse groepen werd door leerkrachten, maar ook door kinderen op muziekinstrumenten gespeeld. De kerstverhalen maakten ook dankzij de digiborden veel indruk. 

Wat is het toch geweldig dat de geboorte van dit kerstkind, al meer dan 2000 jaar geledenkerst bb 056, nog steeds zo’n impact heeft op iedereen. Nog steeds is dit Kerstkind onze redding. Jezus is gekomen voor alle mensen!

De kinderen uit de groepen 8 sloten hun kerstviering af met het zingen van een aantal kerstliederen op het schoolplein. Geweldig om meer dan 100 kinderen zo met elkaar te horen zingen en veel ouders besloten dan ook nog even te blijven luisteren.

Na afloop van de kerstvieringen gingen alle kinderen met een mooi boekje of een setje kaarsjes naar huis. We kunnen terugkijken op een mooi en blij kerstfeest. 

Het was best al laat toen de laatste kinderen naar huis gingen en de laatste lichtjes in de kerk en in de klassen uitgingen. Maar één Licht blijft altijd schijnen … voor altijd.

Graag willen we alle fotografen bedakerst bb 027nken voor hun bijdrage. Een hartelijk woord van dank aan alle ouders die in de afgelopen periode hebben geholpen het kerstfeest tot een groot feest te maken.

Fijne kerstdagen allemaal!

Namens de kerstcommissie,

meester Jan

Fotoalbum

 
22 december 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019