Nieuwsbrief 13
 

24 maart 2014

Zending
Wij hebben deze twee weken weer gespaard voor Dorcas. De opbrengst voor deze keer is op locatie 196 € 24,90 en op 821 € 18,87. Hartelijk dank hiervoor! We sparen als Johan Frisoschool een bedrag bij elkaar om tijdelijk bij te dragen aan het ondersteunen van een oma. Dit project heet: ‘Adopt a granny’.

Schriften kijken
Maandag 7 april a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Pleinveiligheid locatie 196
Zoals eerder bij u aangegeven is het van belang dat we met elkaar zorgdragen voor het sluiten van de hekken van het schoolplein op locatie 196. Vanwege de veiligheid van onze jonge leerlingen op deze locatie is deze maatregel van groot belang. Vanuit school sluiten we de hekken om 8.40 uur en om 13.25 uur.
Ons schoolplein wordt intensief gebruikt. Daarom vragen we u vriendelijk bij het ophalen van uw kind niet eerder dan 11.50 uur en 15.05 uur het plein te betreden. Zo is het voor leerkrachten mogelijk het overzicht op het schoolplein te houden en is er geen risico dat het hek open staat terwijl kinderen buiten spelen.

Oproep groepen 1 en 2
We zijn op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met het oefenen van woordenschat op de computer. Heeft u zin om daar aan mee te werken, geeft u zich dan op bij de leerkracht van uw kind.

Buitenspeelgoed
Met de step, het waveboard, de skates of met een ander gezellig vervoermiddel naar school komen, is erg leuk. Wel vragen we u de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen; helaas zijn er met regelmatig vervelende valpartijen en (bijna-)ongelukken. Vanwege voorschriften van de brandweer mogen stepjes niet mee naar binnen. Wilt u zorgen voor een hangslot, zodat de step buiten in het fietsenrek geparkeerd kan worden?

Bedankt!!!
Dankzij alle enthousiaste kinderen en hun ouders is de "lege flessen actie" een groot succes geworden. Er zijn in totaal 582 flessen opgehaald wat een opbrengst geeft van 179 euro.... en er komen er nog meer aan. De actie op school stopt, maar de ROPARUN gaat door! Wil je mij en mijn team blijven volgen/sponsoren kijk op www.roparun.nl bij team 155.
Marion Lemmers

Verjaardag juffen groepen 4
Op vrijdag 4 april vieren de juffen van de groepen 4 hun verjaardag in de klas! De kinderen van deze groepen mogen die ochtend verkleed naar school komen.

Verjaardag juffen groep 1/2E
Op woensdag 9 april a.s. vieren juf Annelies en juf Erica hun verjaardag. Die dag mogen de kinderen van deze juffen verkleed naar school komen en hoeven ze geen eten en drinken mee te brengen.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Het jaarlijks terugkerende verjaardagsfeest van de leerkrachten van de bovenbouw staat op de activiteitenkalender op donderdag 24 april. Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar weer Koningsspelen, deze keer op vrijdag 25 april.
Dat zou betekenen, dat er dan twee grote feesten vlak achter elkaar gevierd worden. De Koningsspelen staan vast, maar de verjaardag van de meesters en juffen van de bovenbouw schuiven we op naar donderdag 19 juni. Aanvullende informatie volgt nog in één van de volgende nieuwsbrieven.

Nieuws van de sportcommissie
Na een zonnig en leuk hockeytoernooi gaan we ons opmaken voor de volgende toernooien. Laten we hopen dat we de komende woensdagmiddagen de zonnebrand nog veel nodig zullen hebben!  Op de website staat een mooi verslag met leuke foto’s van het volleybaltoernooi.
Ook kunnen jullie hier alles over atletiek vinden; dit toernooi wordt aanstaande woensdag 26 maart gehouden.
Hoewel het nog een poosje duurt voor het zo ver is, staat ook de informatie van het veldvoetbaltoernooi al op de site. Let allereerst goed op in welk team je zit en kijk dan vervolgens wannéér je moet spelen (2 of 9 april) en wáár (GSC, OMC of Oranje Wit). De speeldata en plaatsen kunnen namelijk per groep verschillen. Er zijn trouwens nog een paar teams zonder begeleiding. Zonder begeleider kan een team niet meedoen, dus wie wil?
Dan is de inschrijving voor het veldkorfbaltoernooi (woensdagmiddag 14 mei) inmiddels ook gesloten. Alles hierover is binnenkort ook te lezen op de site.
Hierna volgt alleen nog het honkbaltoernooi (woensdagmiddag 11 juni), maar meer daarover in de volgende nieuwsbrief.
Om als leerling van de Johan Frisoschool mee te mogen doen aan een schoolsporttoernooi is het verplicht een schooltenue te dragen. Informatie hierover staat onder het kopje “sport” op de website. Kinderen die meedoen met het atletiektoernooi en nog geen tenue hebben kunnen dat nog nèt voor het toernooi (tegen directe contante betaling à € 25,-) afhalen op woensdag 26 maart van 12.00 - 12.45 uur in de personeelskamer van locatie 821. Dat geldt ook voor kinderen die nog geen tenue hebben en meedoen met het veldvoetbaltoernooi. Voor hen is er ook nog de mogelijkheid om op locatie 821 langs te komen op dinsdag 1 april van 15.15 - 16.00 uur of vlak voor de eerste wedstrijddag van het voetbaltoernooi, woensdag 2 april van 12.00 -  12.45 uur. Afhaaldagen voor kinderen die meedoen met het veldkorfbaltoernooi en/of het honkbaltoernooi maken we t.z.t. in de nieuwsbrief bekend.

Belangrijke data
7 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 april: Theoretisch verkeersexamen voor de groepen 7.
17 april: Paasviering (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
18 t/m 21 april: Paasvakantie.
22 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
25 april: Koningsspelen (let op: groepen 5 t/m 8 continurooster 08.30 uur-14.00 uur).
26 april t/m 5 mei: Meivakantie.

 
24 maart 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-09-2019