Nieuwsbrief 20
 
7 juli 2014

Vals alarm
Vandaag is er op locatie 821 sprake geweest van een vals brandalarm. Het ontruimen verliep vlekkeloos. Politie en brandweer waren snel ter plaatse maar konden geen oorzaak vinden voor dit brandalarm. Natuurlijk onderzoeken we waardoor dit valse brandalarm is ontstaan.

Musical groepen 8
Maandag 7 en dinsdag 8 juli voeren onze groepen 8 de musical op. Er is hard geoefend en met veel plezier gewerkt aan alle voorbereidingen. We wensen alle kinderen veel succes met de uitvoering.

Herinnering invullen oudertevredenheidsonderzoek
Wij hebben u in de week van 16 juni via een brief gevraagd mee te doen aan een oudertevredenheidsonderzoek. Veel ouders hebben inmiddels aan ons verzoek gehoor gegeven, waarvoor onze hartelijke dank. Mocht u nog geen gelegenheid hebben gehad de enquête in te vullen, dan vragen we u vriendelijk dit alsnog te doen. Een hoge respons verhoogt de betrouwbaarheid van de conclusies. De vragenlijst is t/m 11 juli geactiveerd.

Gebedsgroep
De vakantie staat bijna voor de deur! Wij als gebedsgroep zijn blij met de vele gebedsbriefjes die we dit jaar van de kinderen hebben ontvangen. Op vrijdag 11 juli zullen de kinderen van ons een kleine attentie krijgen. En met deze attentie willen we ook u als ouders groeten en een heel fijne vakantieperiode toewensen! De moeders van de gebedsgroep.

Nieuwsbrief 21
Omdat er in deze periode veel berichten zijn voor onze nieuwsbrief, verschijnt er op maandag 14 juli a.s. een extra nieuwsbrief, de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Wisselen van groepen
Maandagmiddag 14 juli a.s. zullen we 's middags weer een half uurtje met alle kinderen naar hun nieuwe lokaal, bij hun nieuwe juf of meester, gaan zodat ze weten waar ze na de vakantie terecht komen.

Afscheidsavond groepen 8
Op maandagavond 14 juli a.s. nemen we als cbs Johan Friso afscheid van 93 leerlingen uit groep 8. We wensen de kinderen van groep 8, samen met hun gezins-en familieleden een heel fijne en gezellige avond toe.
Afscheid nemen van je basisschool is niet niks; wij gaan jullie levendigheid, gezelligheid en aanwezigheid missen op onze school. We wensen jullie, namens alle kinderen, ouders, juffen en meesters een heel mooie toekomst op het voortgezet onderwijs. En natuurlijk rekenen we erop dat we jullie regelmatig nog even terug zullen zien.
 
Verjaardag juf Janny en juf Cynthia
Op woensdag 16 juli vieren juf Janny en juf Cynthia hun verjaardag. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen en hoeven geen eten en drinken mee te nemen.
Zwangerschapsverlof juf Judith Verbeek
Juf Judith Verbeek gaat eind september met zwangerschapsverlof. Juf Hilde Visser zal haar tijdens haar verlofperiode vervangen. Direct na de zomervakantie zal juf Judith nog een paar weken op school ondersteunende werkzaamheden verrichten. Lesgevende taken voor haar groep 8 zullen direct na de vakantie worden overgenomen door juf Hilde. Hierdoor voorkomen we dat er direct aan het begin van het cursusjaar wijzigingen zijn voor de groep. We wensen juf Judith een heel goed verlof en vanzelfsprekend kijken we vol verwachting uit naar het bericht van de geboorte van haar zoon of dochter!

Afscheid personeel
Aan het eind van dit schooljaar nemen we, vanwege beëindiging van diverse vormen van tijdelijk dienstverband, afscheid van een aantal collega's die voor korte of lange(re) tijd aan onze school verbonden zijn geweest en die in het afgelopen jaar veel voor de kinderen op onze school betekend hebben.
We nemen afscheid van juf Sharon Acoca (rugzakbegeleiding), juf Annelies Dubbeld (invalleerkracht groep 1/2), juf Marjan den Haan (tijdelijke benoeming instroomgroep), juf Angelique Hartog (tijdelijke benoeming instroomgroep, zij heeft een benoeming gekregen op de Oranje Nassauschool, een van onze collega scholen), juf Beatrix Kievit (invalleerkracht groep 4), juf Els Mensinga (invalleerkracht groep 1/2), juf Mandy Oomens (invalleerkracht groep 6), juf Cynthia Spruijt (groepsleerkracht groep 1/2) en juf Ilona Westerlaken (tijdelijke benoeming instroomgroep).
Op donderdag 17 juli a.s. zullen we als team afscheid van hen nemen. Overigens heeft een aantal van deze collega's in een vervangingsbenoeming aangegeven graag beschikbaar te blijven voor invalwerkzaamheden. Daar zijn we blij mee, het zijn vertrouwde gezichten op onze school. Het zou dus zomaar een tijdelijk afscheid kunnen zijn.
Zoals eerder bij u aangegeven neemt meester Jan Willem ook afscheid van onze school. Hij gaat aan het werk op het Insula College als docent Duits.
Ook vanaf deze plaats bedanken we onze collega's heel hartelijk voor hun grote inzet voor onze school en de prettige, professionele en collegiale samenwerking.

Tijdelijke benoemingen en ziektevervangingen komend cursusjaar
Juf Milou van Dijk zal komend cursusjaar tijdelijk worden benoemd in de vacatureruimte van meester Jan Willem Snoek. Zij zal als leerkracht in een van onze groepen 7 aan de slag gaan. Juf Dominique Hertgers gaat op tijdelijke basis een dag in de week lesgeven in groep 6 van juf Anky.
We zijn blij dat juf Lies en meester Jan na een langdurige periode van ziekte weer meer lestaken kunnen verrichten. Zij kunnen echter nog niet volledig aan de slag. Meester Jordy Valkestijn zal de ziektevervanging van meester Jan (groep 7) op zich blijven nemen. Juf Marit van der Spoel zal voor een deel van de week de ziektevervanging van juf Lies op zich nemen. Ook met juf Anita Stapel gaat het beter. Zij kan komend cursusjaar weer voor een groot deel van haar benoeming aan het werk. Juf Janny Kok en juf Ilonka Broekhuijsen zijn na een lange periode van ziekte weer hersteld. We zijn blij en dankbaar dat zij na de vakantie alle lesgevende taken weer kunnen oppakken.

Terugblik op het Zomerfeest
We kijken terug op een gezellig Floddertjesfeest. Omdat het om 9 uur regende, keken we in de klas op het digibord naar het toneelstuk “Floddertje op bezoek bij tante”. Alle papa’s en mama’s konden meekijken en daarna een kopje koffie drinken in de hal. De kinderen kregen limonade en een koekje in de klas. Gelukkig was het inmiddels droog geworden, zodat we spelletjes buiten konden doen. 
Dus gingen we was ophangen, bellen blazen, blikwerpen, taartdozenrace doen, Floddertje-prik spelen, koek versieren en een kleurplaat maken. Het springen op het springkussen was weer een hoogtepunt. De  groepjes kleuters deden deze spelletjes onder leiding van groep 8 leerlingen. Het was een kleurrijk gezicht, al die verklede kinderen en juffen op het plein.
Tot slot aten we pannenkoeken. Alle ouders die ze gebakken hebben, hartelijk dank! Mede dankzij de bijdrage en hulp van de ouderraad kijken we terug op een fijn feest!

Sportnieuws
Het einde van het schooljaar betekent ook het einde van het schoolsportjaar. Op woensdag 9 juli 2014 staat het laatste toernooi van dit schooljaar op het programma: het schoolzwemtoernooi. Dit wordt voor het eerst georganiseerd, dus we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat gaat. Het belooft in elk geval een leuke, afwisselende middag te worden. De kinderen doen tijdens het schoolzwemtoernooi mee aan drie zwemonderdelen:
1. 50m Wedstrijdzwemmen
2. Waterpolo-vierkamp
3. Zwemmend redden
Graag horen wij van de deelnemers hoe het is geweest en zien we graag enkele foto’s om op de website te plaatsen. Ook zoeken we nog wat foto’s van het leuke, zij het wat ruige rugbytoernooi dat onlangs gehouden is.

Het einde van het schoolsportjaar betekent ook dat we afscheid gaan nemen van de sporters uit de groepen 8. We willen al deze kinderen danken voor hun sportieve deelname aan zoveel toernooien! Zij kunnen het Johan Friso sporttenue inleveren in de personeelskamer van locatie 821 op de volgende dagen (en de borg terug krijgen):
• dinsdag 8 juli na schooltijd van 15:15u – 15.45u
• woensdag 9 juli na schooltijd 12:15u – 12.45u
• donderdag 10 juli na schooltijd om 15:15u – 15.45u
Hierover hebben de betreffende ouders al een mailtje ontvangen.

Het gebeurt regelmatig, dat teams van de Johan Frisoschool bekers (bokalen) winnen.
Onlangs is de (al) goed gevulde prijzenkast op locatie 821 helemaal leeg gehaald, i.v.m. de lift die daar geplaatst zou worden. De lift is inmiddels op een iets andere plaats gekomen, zodat we de prijzenkast weer hebben ingericht met mooi opgepoetste bekers. Toen bleek dat we een aantal bekers missen! Die moeten nog ergens thuis bij trotse winnaars op de kast prijken! Toch is het nog altijd de bedoeling dat alle gewonnen bekers (nadat ze natuurlijk een rondje langs alle winnaars van het team hebben gemaakt) op school in de prijzenkast komen te staan, zodat ze door iedereen zijn te bewonderen. Dus, heb je nog een beker thuis staan? Graag voor de vakantie aan meester Enrico geven, zodat alle bekers een mooie plaats in de prijzenkast kunnen krijgen!

Tot slot willen we alle sporters bedanken voor hun enthousiaste deelname! Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en grote broers en zussen die een team hebben willen begeleiden. Jullie weten het: zonder jullie hulp, geen sporttoernooien! Daarom nogmaals onze grote dank hiervoor! We hopen komend schooljaar weer een beroep op jullie te kunnen doen. De sportcommissie gaat ook op vakantie. We wensen iedereen een fijne, sportieve vakantie en volgend jaar gaan we er gewoon weer flink tegenaan! De sportcommissie: Erwin, Esther, Astrid, Jan en meester Enrico

Belangrijke data
07 juli: Musical van groep 8B (18.30 uur) en groep 8D (20.30 uur) aula Insula College (Koningstraat).
08 juli: Musical van groep 8A (18.30 uur) en groep 8C (20.30 uur) aula Insula College (Koningstraat).
14 juli: Nieuwsbrief 21 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
14 juli: Afscheidsavond groepen 8.
17 juli: Laatste schooldag.
18 juli t/m 31 augustus: Zomervakantie.
 
7 juli 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-09-2019