"Perfecte ouders of échte ouders?"
 
Op 12 november organiseerden we op onze school een ouderavond over onderwijs en opvoeding, met deze keer de nadruk op opvoeding. Een onderwerp waar je nooit over uitgepraat raakt. Maar het is ook fijn om te luisteren naar iemand die er boeiend over kan vertellen en uitleg geeft over het verschil tussen perfecte en échte ouders. Gespreksstof genoeg!
 

kapstokregels 2Aan het begin van de avond heb ik verteld dat er in deze weken in alle klassen tijdens de Bijbellessen wordt verteld over Jeremia. In deze verhalen wordt duidelijk hoe belangrijk mensen zijn in de ogen van God. Wat er ook mis gaat, God geeft niet op. En dat geldt ook voor het opvoeden van kinderen.

Daarna volgde uitleg over ons Pestprotocol. Dit protocol helpt kinderen, ouders en school om pesten tegen te gaan. Want op onze school geldt: voor groot en klein zullen we aardig zijn. Pesten hoort daar niet bij.

Orthopedagoog Bert Reinds sprak over het thema "Kinderen willen geen perfecte ouders, kinderen willen echte ouders". Op een ontspannen en relativerende manier kwam het gesprek over opvoeding op gang.

Met eerlijke verhalen uit de eigen praktijk vertelde Bert dat kinderen een opvoeder nodig hebben die niet perfect is, die ondanks de druk vanuit de omgeving keuzes maakt in het belang van zijn eigen kind. Zo leert een kind dat fouten maken kan, dat goedmaken mag en dat geluk niet alleen zit in wat je allemaal hebt of kunt.

In kleine groepen spraken de ouders aan de hand van een checklist over dit onderwerp. We hoorden van de ouders dat de openheid en herkenning in de groepen erg prettig was.

Bert Reinds heeft ons een heleboel verteld. Dingen om nog eens over na te denken.

• Kinderen opvoeden is geen bijzaak, maar hoofdzaak.Bert Reinds
• Ouders zijn onvoorwaardelijk, liefdevol en trouw  in het tijd en aandacht geven aan kinderen, ook als het volgens hun agenda niet uitkomt. Dat betekent dat zij meer te bieden hebben dan alleen quality-time, ze willen ook beschikbaar zijn als het niet zo uitkomt!
• Ouders durven kwetsbaar te zijn. Dat betekent dat deze opvoeders niet altijd en overal een oplossing voor hebben, natuurlijk blijven ze zoeken naar antwoorden, omdat ze verantwoordelijk willen zijn. Maar ze weten: als ik fouten mag laten zien, geeft dat ruimte aan het kind om fouten te maken.
• Stimuleer je kind in zijn creativiteit, muziek maken, sporten, leeftijdsgenoten ontmoeten in een gezonde, passende sfeer.
• Stel je huis open voor de vrienden van je kinderen en leer ze kennen. Bied ze een alternatief voor de straat aan, laat ze samen een film kijken. Blijf de leiding houden en geef ze "speelruimte".

We kijken terug op een inspirerende ouderavond!

Meester Micha
Intern begeleider groep 5 t/m 8

 

 
10 december 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-03-2019