Nieuwsbrief 20
 

Zending
Op locatie 196 mocht er weer een heel mooi bedrag opgehaald worden.
Het was een totaal van € 112,37 en op locatie 821 is dat een bedrag van € 107,41. Alle gevers van harte bedankt namens "Kika"!
In de laatste nieuwsbrief hopen we het eindbedrag te vermelden. Voor meer informatie kunt u op de website van de school terecht.

Kledinginzameling
KledingEnkele weken geleden is er weer een kledinginzameling geweest en na de kleine opbrengst van de eerste inzameling in februari (€ 88,65) hebben we nu met z’n allen € 291,33 bijeengebracht.
Fijn, want van die extraatjes kunnen wij óók weer iets extra’s doen. Net voor Pasen hebben we bijv. alle klassen verrast met een paar bakjes met voorjaarsbloemetjes.
We hopen dat u de oude kleren, schoenen e.d. blijft bewaren. In het nieuwe schooljaar hebben we weer 4 inzamelingen. De precieze data vindt u in de nieuwsbrief.

Overblijfouders gevraagd
Hier volgt een oproep vanuit de Julianaschool. De Julianaschool is een school van de Vereniging een School met de Bijbel en staat in de wijk Dubbeldam aan de Goudenregenstraat.
Voor volgend schooljaar zijn wij dringend op zoek naar ouders die onze overblijfkrachten willen komen versterken. Het lukt ons niet om voldoende ouders te vinden binnen onze school en daarom benaderen we nu ook de andere scholen van de Vereniging. Het gaat om verschillende dagen, verschillende locaties en verschillende leeftijdsgroepen.
Wilt u meer informatie of wilt u zich direct opgeven, neemt u dan z.s.m. contact op met Marjan den Haan! (078-6160013).

Schoolreis dinsdag 25 september 2007 (herinnering)
BusRond 16 mei jl. zijn in de groepen 2 t/m 6 de brieven uitgedeeld voor het schoolreisje op 25 september a.s. In deze brief is uitgelegd dat wij het schoolreisje grotendeels vooraf moeten betalen en daarom het geld ook graag voor de vakantie van u willen ontvangen.
Gelukkig hebben veel mensen daar gehoor aan gegeven. Aan de mensen die het ontschoten is of om een andere reden nog niet betaald hebben hierbij het verzoek dit z.s.m. alsnog te doen. Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van de brief volgen hieronder de gegevens:
De kosten voor het schoolreisje bedragen per leerling: € 21,00.
Het bankrekeningnummer waarop het geld overgemaakt dient te worden is: 47.51.55.513 (vergeet u niet de voor- èn achternaam van uw kind te vermelden).
Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad:
Nelly Leeuwestein: (philos2@tiscali.nl / 078 – 6144135).
 
Groep 6 juf Tineke
Op vrijdag 13 juli a.s. gaat groep 6 van juf Tineke zingen in Het Parkhuis (dagbehandeling).
Wij zijn het hele jaar al volop allerlei liederen aan het zingen, onder begeleiding van piano en gitaar en willen ons repertoire nu heel graag aan deze mensen laten horen.
De kinderen komen ’s middags gewoon om 13.15 uur naar school. We gaan dan op de fiets met elkaar naar het Parkhuis. We zullen de dag met elkaar op school weer afsluiten.

Schoonmaak materialen onderbouw
Op maandag 9 of dinsdag 10 juli (afhankelijk van de schoonmaakavond) worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of deppen aangezien de afbeelding er anders afgaat.
Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12 uur in de klas ophalen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 0,1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken.
Wie helpt? Dit gebeurt in week 28. Op de deur van de klas hangt er een intekenlijst met datum en tijd. De koffie staat klaar!

Belangrijke data
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
03 juli: 10-minuten gesprekken op aanvraag
06 juli: Zomerfeest kleuters
09 juli: Musical groep 8 juf Monique/meester Jan
10 juli: Musical groep 8 juf Sandy/juf Mandy
11 juli: Musical groep 8 meester Micha
12 juli: Musical groep 8 meester Jan Willem
16 juli Afscheidsavond groepen 8 (de groepen 8 zijn ’s middags vrij)
18 juli: Laatste schooldag groepen 8
19 juli: Laatste schooldag overige groepen

 
2 juli 2007
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-06-2018