Nieuwsbrief 21
 

Zending
Het is overweldigend. Voor stichting “KIKA” mochten we samen als school een bedrag van
€ 1272,38 ophalen. Namens “KIKA” onze hartelijke dank!!
De laatste keer haalde de locatie 196 een bedrag op van € 151,45 op en op locatie 821 is dat een bedrag van € 177,36. Alle gevers van harte bedankt namens “Kika"!

Test hoofdluisbestrijding hoofdgebouw
HoofdluisNa de kerstvakantie hebben de jassen van alle kinderen op het hoofdgebouw in luizencapes gehangen.
Doel was: voorkomen van verspreiding van hoofdluis via jassen. 
Uit de bevindingen van de controle-ouders (op de betreffende locatie) blijkt dat er aanzienlijk minder luis is geweest. Wij zijn ons echter bewust dat de afgelopen periode niet echt representatief is (rond de herfstvakantie komt de meeste luis voor) en willen om die reden de test uitbreiden tot de kerstvakantie. Kinderen die al in het bezit zijn van een eigen cape moeten de eigen cape gewoon blijven gebruiken. Na de kerstvakantie zal er een definitieve beslissing worden genomen.

Gevonden voorwerpen
Donderdag 19 juli a.s. worden op beide locaties de gevonden voorwerpen voor de laatste keer uitgestald. U kunt dan kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zitten. De spullen worden daarna weggehaald.

Belangrijke data
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
16 juli Afscheidsavond groepen 8 (de groepen 8 zijn ’s middags vrij)
18 juli: Laatste schooldag groepen 8
19 juli: Laatste schooldag overige groepen

Vakantie
Donderdag 19 juli a.s. krijgen de kinderen om 15.15 uur vakantie. Zij worden op maandag 3 september a.s. om 8.30 uur weer op school verwacht.

 
16 juli 2007
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-06-2018