Vriend voor het leven
 
In de Veertigdagentijd gingen we met de kinderen op weg naar Pasen. Thema van deze weken was ‘Vriend voor het leven’. Dit jaar was er in de Bijbelverhalen bijzondere aandacht voor Petrus, de leerling en vriend van Jezus. Hij hoorde de verhalen die Jezus vertelde. Hij maakte bijzondere dingen mee.
 
Pasen 2016 196 024In de klas vertelden we verhalen uit het Evangelie van Mattheüs: Petrus maakte veel met Jezus mee. Hij wist wat er bijzonder was aan Jezus, maar vond het vaak ook moeilijk om hem te volgen.

Petrus merkte dat Jezus hem redde als hij bang was. Hij leerde van hem hoe belangrijk vergeving is. En uiteindelijk ervaarde hij met Pasen dat Jezus niet zomaar een vriend is. Hij is een vriend voor het leven.

Met de kinderen gingen we in deze weken op zoek naar vriendschap in hun eigen leven en dachten na over anderen die belangrijk voor hen zijn. We luisterden naar de verhalen en zongen Paasliederen. Ook werd er veel geknutseld.Pasen 2016 196 003

Speciale aandacht was er voor de Paarskaars. De Paaskaars symboliseert het Licht van de wereld en duidt ook op Jezus. Om die reden zag je ook andere namen van Jezus terug in het themahoekje.

In ieder gebouw stond een grote kaars en in veel klassen is er iets verteld over de symbolen erop: de alpha, de omega en het triomferende paaslam met een vaandel als symbool van de opstanding van Christus. Vandaar ook het speciale geschenk van de gebedsgroep: alle kinderen kregen op Witte Donderdag een paaskaars met een Bijbeltekst mee.

Op deze donderdag vierden we met de kinderen het Paasfeest in de klas. Het Paasverhaal werd verteld, er werden paasliederen gezongen en aan het eind van de morgen kregen de  kinderen een heerlijke paasmaaltijd aangeboden. Deze paasmaaltijd werd volledig verzorgd door de ouderraad. Het was weer geweldig geregeld. Onze hartelijke dank daarvoor.
Pasen 2016 821 003
Namens de paascommissie,

Juf Atie

Fotoalbum
 
30 maart 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 07-06-2019