Nieuwsbrief 01
 

Zending
Het nieuwe schooljaar starten we met het sparen voor Villa Pardoes. Dit project duurt tot de kerstvakantie. Villa Pardoes is een verblijf voor kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben. Om hun even alles te laten vergeten is deze villa opgezet in Kaatsheuvel.
Alvast bedankt voor alle bijdragen!

Groep 3 gymnastiekles

  • Willen de ouders van groep 3 van juf Klazien en juf Linda op donderdagmorgen hun kind(eren) om 8.30 uur brengen bij de gymzaal van het Palet?
  • De kinderen van groep 3 van juf Nelleke en juf Judith moeten op donderdag om 12.00 uur bij de gymzaal van het Palet opgehaald worden.

Stoepkrijten
Op woensdag 12 september a.s. kunnen de kinderen van 5 tot 11 jaar van 13.30 tot 17.00 uur
op het Statenplein (gratis) meedoen aan een creatieve stoepkrijtmiddag.
Zie ook www.krijtenvoorkinderen.nl

Groep 7 juf Ciska
In tegenstelling tot wat eerder is doorgegeven, zal juf Helene op de maandagen voor deze groep staan.

Informatie-avond groep 1 t/m 8
Donderdag 13 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden.
U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken.
19.30 – 20.15 uur: 1e ronde
20.15 – 20.45 uur: pauze (de koffie/thee staat klaar)
20.45 – 21.30 uur: 2e ronde
We hopen natuurlijk op een grote opkomst!

Zwemmen groepen 3
De groepen 3 hebben dit jaar op maandagochtend zwemles (er is geen wijziging in de schooltijden). De groepen van juf Esther/juf Annienke, juf Ute/juf Francina en juf Judith/juf Nelleke zwemmen de eerste helft van het jaar en de groepen van juf Eleonora/juf Wilma en juf Linda/juf Klazien de tweede helft.

Schoolreis: gr. 1,2 en 8
Op dinsdag 25 september a.s. gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis en hebben de overige groepen vrij.

Telefoonlijsten
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten met telefoonnummers meegegeven worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat deze week doorgeven aan Maureen (6213144).
 
Schoolkamp groep 8
Zoals wellicht bekend is, gaan de groepen 8 woensdag 19 september op kamp. Vanaf 8.30u zullen de ouders die de kinderen wegbrengen naar het kamp zich verzamelen op het parkeerterrein van het Wellant (naast locatie 821). De auto's vertrekken om 9.00u vanaf die parkeerplaats. Dit betekent dat andere ouders GEEN gebruik kunnen maken van deze parkeerplaats.

Blokfluiten
Leerlingen die zich voor dit seizoen nog niet opgegeven hebben voor de blokfluitlessen op woensdagmiddag, kunnen dit alsnog doen bij Emmy Schoester. Telefoonnummer 078-6166677.
Kosten: € 65, = per jaar.

Schoolfotograaf
Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 oktober a.s. is de schoolfotograaf er weer. In de volgende nieuwsbrief zullen we de verdeling van de groepen over de betreffende dagen aangeven.
Op woensdagmiddag 3 oktober kunnen er weer broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is weer vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die vanaf maandag 17 september a.s. op locatie 196 bij de administratie (kamer Maureen) hangen.

Bezoek Landgoed Dordwijk groepen 5
Alle groepen 5 brengen binnenkort een bezoek aan Landgoed Dordwijk, in het kader van een les van het Weizigt Natuur- en Milieucentrum
Meer informatie volgt later, maar hier alvast de data:
Groep 5d (juf Marjolijn): donderdag 20 september
Groep 5b (juf Petra/Tijmine): vrijdag 21 september
Groep 5a (meester Freddie): donderdag 4 oktober
Groep 5c ( juf Rianne/Henriette): donderdag 4 oktober

Betaling schoolreisje
SchoolreisjeOmdat er voor een groot aantal kinderen nog geen schoolreisgeld betaald is, willen wij diegene die nog niet betaald hebben hierbij dringend verzoeken om dat met spoed te doen. De voorschotten voor attractieparken en bussen hebben wij reeds moeten voldoen.
Afgelopen week hebben we de herinneringsbrieven meegegeven aan de kinderen. Wilt u bij uw kind navragen of hij/zij deze brief meegekregen heeft.

Verkeerszaken
Beste ouders,

“De scholen zijn weer begonnen”.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente Dordrecht vestigen met spandoeken en affiches de aandacht weer op het feit dat het verkeer zich voor een groot aantal mensen na de vakantie weer in een ander ritme afspeelt.
Gelukkig ging de eerste week gepaard met redelijk goede weersomstandigheden zodat we er allemaal weer een beetje rustig aan hebben kunnen wennen.
Ook het komend schooljaar zult u met regelmaat stukjes van mij in de nieuwsbrief kunnen lezen. Hopelijk niet te belerend maar wel informatief.
Laat ik het deze keer daarom maar simpel houden.

  1. Uit gegevens van VVN over de afgelopen 20 jaar blijkt namelijk dat de maand september onder scholieren de hoogste score heeft als het gaat om verkeersongevallen en slachtoffers. 
  2. Ook uit recent wetenschappelijk onderzoek is weer gebleken dat kinderen het meest leren van de voorbeelden (het gedrag) van hun ouders. Kortom, laten wij als ouders alstublieft in het verkeer het goede voorbeeld geven. Dat geldt voor lopen, fietsen, autogordels, snelheid, parkeren en alles wat er bij verkeer komt kijken.
  3. Op 20 september is er een soort landelijke actiedag “op voeten of fietsen naar school”. De bedoeling is dat kinderen lopend of fietsend naar school komen of worden gebracht. Op die manier leren ze namelijk het best zelfstandig verkeersdeelnemer te worden. Onze school heeft zich niet voor de speciale aan die dag gekoppelde actie(s) ingeschreven. Maar één dag een autovrije schoolomgeving zou toch mooi zijn !!
  4. Onze school heeft zich wel aangemeld voor “Streetwise”. Dat is het praktische verkeersonderwijs programma voor de groepen 3 t/m 8 van de ANWB. Gezien het feit dat de afgelopen jaren op de Johan Friso School best al het één en ander aan  verkeersonderwijs is gedaan, bestaan er goede contacten tussen de school en vele, op het gebied van  verkeersveiligheid actieve, organisaties. Zodoende is het mogelijk dat al zéér binnenkort, op 8, 9 en 10 oktober een professioneel team van A.N.W.B.-instructeurs alle groep 3 t/m 8 leerlingen van locatie 196 en 821 een op hun leeftijd afgestemde praktijk verkeersles komt geven.

Als u vragen of opmerkingen heeft, mail me gerust: verkeersouderJFS@hetnet.nl

 

 
10 september 2007
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-06-2018