Nieuwsbrief 02
 

11 september 2017

ParnasSys Ouderportaal
We kijken terug kijken op goed bezochte informatiebijeenkomsten over het ParnasSys Ouderportaal tijdens de informatieavonden.
Het Ouderportaal zal gefaseerd worden ingevoerd. Na ontvangst van de inloggegevens kunt u de personalia van uw kind(eren) zien en de gegevens van de groep.
Na de herfstvakantie heeft u inzage in de toetsen die horen bij onze methodes. Inzage in de resultaten van de Citotoetsen zal na de kerstvakantie plaatsvinden.
De handleiding van het ParnasSys Ouderportaal kunt u nu al bekijken. Binnenkort krijgt u via uw kind een geprinte versie mee naar huis.
Deze week krijgt u een mail met gegevens om in te loggen op het Ouderportaal. We adviseren u om snel uw wachtwoord aan te passen door op de link in de mail te klikken. Doe dit ook met uw gebruikersnaam. Uitleg hierover vindt u in de handleiding.
Wilt u de adresgegevens en telefoonnummers  even controleren en eventuele wijzigingen doorgeven? Dan blijft onze leerlingadministratie up to date.

Uitnodiging voorstelling kleuters en peuters woensdag 13 september
Zoals u waarschijnlijk in de activiteitenkalender heeft gelezen, is er a.s. woensdag 13 september een zang/dans uitvoering van kleuters en peuters samen met Bandevent. Deze organisatie heeft rondom het thema reizen/landen deze voorstelling samengesteld.
De uitvoering is in het kader van onze samenwerking met de SPD Pluk en Petteflet.
Er zijn twee voorstellingen:
• Om 9 uur start de voorstelling van de groepen 1-2b (juf Petra) en 1-2e (juf Elsa). U kunt voor die tijd een kopje koffie drinken.
• Om 11.15 uur start de voorstelling van de groepen 1-2c (juf Yvonne) en 1-2d (juf Judith). Na afloop is er koffie.
De uitvoering vindt plaats op het plein. Voorwaarde is dat het droog weer is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de voorstelling verzet worden naar een nog nader te bepalen datum. Maar we hopen op mooi weer! U bent van harte uitgenodigd om uw zoon of dochter te zien optreden!
Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Schoolreis
Ook dit jaar gaan de groepen 3 t/m 7 weer een gezellige dag met elkaar op schoolreis. Dit zal zijn op donderdag 14 september a.s.
De groepen 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark Rotterdam en zullen daar een heerlijke dag hebben in de Speelwijck, de Dierenwijck en de Wandelwijck.
De groepen 5 en 6 storten zich in de geschiedenis bij het Archeon. Ze kunnen leren boogschieten, kaarsen maken, in kano’s varen en noem het maar op. De afsluiting in de gladiatorenarena is misschien wel het hoogtepunt.
De groepen 7 gaan naar Attractiepark Duinrell om te genieten van rustige, leuke en spannende attracties en vooral veel plezier te maken met elkaar.
Meer informatie ontvangt u van de leerkracht van uw kind. Wij hebben er nu al zin in!

Kledinginzameling vervalt
Als school zamelden we kleding en textiel in voor stichting Reshare, een stichting  zonder winstoogmerk waarvan alle opbrengsten ten goede komen aan projecten van het Leger des Heils. De stichting heeft de afgelopen periode de schoolinzameling kritisch tegen het licht gehouden en constateert dat deze voor hen niet meer rendabel is. De kledinginzamelingen op onze school komen daardoor te vervallen. We gaan kijken of er alternatieven zijn voor extra inkomsten.

Schoolfotograaf 20 en 21 september
De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Hij komt op woensdag 20 september op locatie 196 en op donderdag 21 september op locatie 821.
De broertjes/zusjesfoto’s worden gemaakt op woensdag 20 september op locatie 821 vanaf 12.30 uur. U kunt vanaf dinsdag 12 t/m woensdag 20 september 09.00 uur persoonlijk intekenen bij Maureen op locatie 196. Het is helaas (nog) niet mogelijk dit digitaal of telefonisch te doen.
Indien u gelijk om 12.30 uur aan de beurt bent, wilt u dan buiten wachten tot 12.25 uur en dan pas naar binnen gaan? De kinderen van de bovenbouw gaan om 12.15 uur uit en kunnen dan eerst naar buiten gaan.
Er is nu een vaste achtergrond met een print van wit steigerhout. Een vaste achtergrond geeft een beter resultaat. Het is handig om daarmee rekening te houden met de kleurkeuze van de kleding.
U kunt de gemaakte foto’s digitaal bestellen via een persoonlijke inlogcode die u binnenkort via uw kind ontvangt.
Tevens willen wij er op wijzen dat de keus aan u is om de foto's wel of niet af te nemen. Mocht de foto niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf.

De Ouder-Kindcoach
Mijn naam is Daniel Stuit en ik ben als Ouder-Kindcoach verbonden aan de Johan Frisoschool. Wanneer u als ouder of uw kind ergens mee zit, kunt u bij mij terecht voor een gesprek. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Natuurlijk is niet alles in één gesprek opgelost, dit kan soms wat langer duren en soms is het handig om andere mensen om ondersteuning te vragen. Ik help u of uw kind hier graag bij.
Op maandag heb ik inloopspreekuur van 08.45-10.00 uur op locatie 821. Hier bent u welkom met uw vragen op allerlei gebied. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een breuk in een relatie, geldzorgen, zorgen om uw kind of opvoedvragen hoop ik op een positieve manier van waarde te zijn door in gezamenlijk overleg naar passende oplossingen te zoeken. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan ben ik natuurlijk bereid deze te beantwoorden. Ik ben te bereiken op de volgende telefoonnummers: 06-24850583/078-2210201. Ook kunt u een mail sturen naar (danielstuit (at) flexusjeugdplein (dot) nl) .

Verkeersbrigade
Voor de zomer hebben we u namens een aantal ouders gevraagd om mee te werken aan een eventueel op te richten verkeersbrigade voor locatie 821. De betrokken ouders en wij als school vinden het jammer dat er zich maar 1 ouder heeft aangemeld. Op dit moment zal er dus geen verkeersbrigade samengesteld kunnen worden. Het veilig naar en van school gaan van de kinderen blijft de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. We vragen u bij te dragen aan een veilige verkeerssituatie rond onze beide locaties. 

Fietsen op het schoolplein
We herinneren u eraan dat fietsen op onze schoolpleinen niet is toegestaan. Zowel voor ouders als voor kinderen geldt: afstappen bij het hek.

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportende kinderen,
Jullie juf of meester heeft jullie al verteld dat de schoolsporttoernooien handbal, judo en korfbal (groep 3 en 4) er aan komen. We hebben behoorlijk wat aanmeldingen gehad, maar inschrijven is nu niet meer mogelijk. We hebben ons ingeschreven en het wachten is nu even op informatie van DordtSport en de organiserende verenigingen. Als dat bij ons binnen is gaan wij daarmee aan de slag en als dat klaar is publiceren we alle benodigde informatie op de website.
Als je wilt weten wanneer er weer een sporttoernooi aan komt en tot wanneer je je daarvoor kunt inschrijven, ga dan even naar www.johanfriso.nl -> sport.
Kinderen die (met één of meerdere sporten) meedoen, maar nog geen tenue hebben, kunnen dat tegen contante betaling van € 25,- (borg) af komen halen bij meester Enrico, bij de liftkamer op de benedenverdieping van locatie 821 op:
• maandag 18 september van 15.15 - 15.45 uur
• woensdag 27 september van 12.15 - 12.45 uur
Oudere kinderen voor wie het huidige tenue wat krap wordt mogen dat op deze momenten ook omruilen (kosteloos).
Veel sportplezier!

Belangrijke data
14 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
18 september: Startgesprekken (voorheen oudervertelgesprekken).
20 september: Schoolfotograaf op locatie 196 en ’s middags broertjes-/zusjesfoto op locatie 821.
20 september: Startgesprekken (voorheen oudervertelgesprekken).
21 september: Schoolfotograaf op locatie 821.
25 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
04 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek.
09 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
14 t/m 22 oktober: Herfstvakantie.
23 oktober: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
30 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
11 september 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 25-06-2019