Nieuwsbrief 04
 
09 oktober 2017

Nieuwsbrieven op vrijdag
Met ingang van de herfstvakantie zullen onze Nieuwsbrieven op vrijdag gaan verschijnen. Op die dagen worden ze, zoals gebruikelijk, op de website geplaatst en via Mijnschoolinfo verspreid.

Boekenmarkt op 11 oktober
In het kader van de Kinderboekenweek organiseren we op locatie 821 voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een boekenmarkt op woensdag 11 oktober van 12.15 - 13.00 uur.
De kinderen mogen op deze boekenmarkt hun eigen boeken verkopen. Dit zal zijn tegen kleine prijsjes zoals op de kleedjesmarkten op bijv. Koningsdag. Op deze dag nemen de kinderen de boeken mee die ze willen verkopen en een kleedje. Bij droog weer houden we de boekenmarkt op het schoolplein, bij slecht weer zoeken de kinderen een plaatsje ergens in het gebouw.
Waarschijnlijk vinden de kinderen het ook leuk om zelf even rond te lopen en te snuffelen naar boeken die ze leuk vinden. Geeft u hen dus wat (klein)geld mee.
Ook kinderen die zelf geen boeken verkopen worden van harte uitgenodigd een klein bedragje mee te nemen en lekker tussen de kleedjes op zoek te gaan naar interessante boeken.
We hopen met dit nieuwe initiatief het lezen van de kinderen te stimuleren. Want we weten allemaal hoe belangrijk, maar vooral ook hoe leuk, lezen is!

Herfstvakantie
Zaterdag 14 oktober a.s. begint voor alle kinderen de herfstvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 23 oktober om 08.30 uur op school terug.

ParnasSys Ouderportaal
Account activeren
Inmiddels is het ParnasSys Ouderportaal van start gegaan. Veel ouders/verzorgers hebben inmiddels hun account geactiveerd. U heeft hiervoor een mail gekregen met de mogelijkheid uw wachtwoord aan te passen. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u dit aangeven bij Maureen.
Gegevens aanpassen
Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de gegevens die van henzelf en van hun kind(eren) in het Ouderportaal zichtbaar zijn te controleren en waar nodig aan te passen. Dit heeft zoveel reacties opgeleverd dat het even kan duren voordat de wijzigingen zijn verwerkt.
Cijfers methodetoetsen bekijken
De herfstvakantie is in zicht. Dat betekent dat u al op zeer korte termijn, na de herfstvakantie, inzage krijgt in de resultaten van de methodetoetsen van uw kind(eren). We geven daarom nogmaals aan: het Ouderportaal is voor u als ouder/verzorger een middel om de ontwikkeling van uw kind(eren) te volgen. Het is niet de bedoeling dat u de cijfers bespreekt met uw kind(eren). Uw kind(eren) hoort/horen de cijfers van hun meester of juf. De kans is groot dat u het cijfer eerder ziet dan dat de meester of juf de kans heeft gehad het aan uw kind(eren) te vertellen! Zodra de scores van de toetsen door de leerkracht zijn ingevoerd en bevestigd in ParnasSys, zijn deze voor u als ouder zichtbaar in het Ouderportaal. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden?

Nieuws van de sportcommissie
Beste sportende kinderen,
Afgelopen woensdag was het handbaltoernooi. Het was een gezellige sportieve middag.
Komende woensdag staat judo op het programma. Vorig jaar stond deze schoolsport voor het eerst op de sportkalender en omdat dat een succes was, wordt het weer georganiseerd. We wensen de kinderen die hieraan meedoen een fijne middag. Een schooltenue is voor deze sport niet nodig.
Na de herfstvakantie, op woensdag 25 oktober, mogen de kinderen van de groepen 3 en 4 gaan zaalkorfballen bij DeetosSnel. Hiervoor hebben de kinderen wel een schoolsporttenue nodig. Dit is, tegen contante betaling van € 25,- (borg), af te halen in de liftkamer (beneden) op locatie 821 op maandag 23 oktober van 15.15 - 15.45 uur.
Op woensdag 6 en 13 december wordt voor de eerste keer Freerunning door Dordt Sport georganiseerd. Hieraan kan maar een beperkt aantal kinderen deelnemen, vol is vol. De inschrijving hiervoor zal daarom anders gaan dan normaal voor sporttoernooien. Binnenkort ontvangen alle ouders van onze leerlingen hierover informatie via Mijnschoolinfo.
Voor het schaaktoernooi dat op woensdag 8 november plaatsvindt kun je alleen vandaag nog inschrijven. Dus wil je nog meedoen? Wees snel!

Belangrijke data
14 t/m 22 oktober: Herfstvakantie.
27 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
 
9 oktober 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019