Nieuwsbrief 07
 
24 november 2017
 

Plakboeken mee
Komende week krijgen de kleuters hun plakboek mee naar huis. In de afgelopen periode is er hard gewerkt rond de thema’s China, Kinderboekenweek en herfst.

Schriften kijken
Maandag 4 december a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Sinterklaas
Op 5 december komt Sinterklaas natuurlijk ook een bezoek brengen aan de Johan Frisoschool! Op locatie 196 komt hij om ongeveer 08.45 uur aan. U bent van harte welkom om de Sint aan te zien komen. Wij vragen u vriendelijk om een plekje te zoeken langs het fietspad achter de kinderen. De kinderen gaan met hun eigen juf bij de rotonde staan. De kinderen gaan ook weer met hun eigen juf terug naar de klas om verder het Sinterklaasfeest te vieren.
Op locatie 821 mogen de kinderen hun zelfgemaakte surprises voor schooltijd naar binnen brengen zoals afgesproken met hun leerkracht. Alle kinderen zijn vanaf twaalf uur vrij!

Speelgoedmorgen in de groepen 1-2
Als afsluiting van de gezellige sintperiode mogen de kinderen van de groepen 1-2 op woensdag 6 december speelgoed meenemen naar school.

Versieren school
Zoals u wellicht heeft gezien, zijn onze schoolgebouwen weer opgefleurd met sintversieringen, deels gemaakt door de ouderraad. Alle ouders die hebben meegeholpen, willen we vanaf deze plaats bedanken!
Op donderdag 7 december om 08.30 uur gaan we de sintversieringen opruimen en de school in kerstsfeer brengen. Op maandag 8 januari om 08.30 uur willen we alles weer opbergen om met een schone lei het nieuwe jaar te kunnen beginnen.
Zoals het spreekwoord zegt, maken vele handen licht werk. Kunt u komen helpen op 1 (of meerdere) van de twee momenten, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind. De ouderraad hoopt op uw medewerking!

Kerstviering kleuters woensdag 20 december
Op woensdagavond 20 december hebben de kleutergroepen hun kerstviering. Dit jaar vieren de kleuters het kerstfeest in hun eigen lokaal. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom op het kerstfeest van uw kind. De kerstviering begint om 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, wijzen wij u er op dat er bij het kerstfeest van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na de viering foto’s te maken of te filmen. Houdt u er rekening mee dat gemaakte foto’s en filmpjes alleen voor eigen gebruik zijn en dat u ze niet verspreidt via internet?

Gezocht: Verkeersouder
Verkeersveiligheid rondom onze beide locaties vinden wij, net als alle ouders, heel belangrijk. Daarom hebben we op de Johan Frisoschool een 'Verkeersouder'. Walter Filius heeft deze taak de afgelopen jaren met veel plezier en een grote inzet voor de school gedaan. Inmiddels zijn de beide kinderen van Walter van school en dus zijn we op zoek naar een nieuwe verkeersouder.
De taken van de verkeersouder zijn:
• 6 vergaderingen per schooljaar van alle verkeersouders in Dordrecht bijwonen.
• Zorgen dat de theorie-examens voor de groepen 7 op tijd worden besteld.
• Het verzorgen en inplannen van het fiets-praktijkexamen voor de groepen 8.
• Goede contacten onderhouden met de gemeente Dordrecht, onze wijkagent Evert Muller en met de directeur van onze school, José van Heusden.
Walter Filius zal tot einde cursusjaar 2018-2019 beschikbaar zijn om de nieuwe verkeersouder te ondersteunen en in te werken.
Als u interesse heeft in deze taak bij ons op school, dan kunt u contact opnemen met José van Heusden ((jvanheusden (at) johanfriso (dot) nl) ). Voor vragen kunt u terecht bij onze verkeersouder Walter Filius ((verkeersouder (at) johanfriso (dot) nl) ).

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportende kinderen,
Op dinsdag 5 december is het Sinterklaasfeest.
Dan zijn er al heel veel sporttoernooien geweest.
Maar er staat ook nog wel wat te gebeuren,
basketbal en tafeltennis zullen je kerstvakantie opfleuren.
En daarvoor nog, op 13 december, het freerun-festijn,
een nieuw toernooi waar we ook als Friso zullen zijn.
Beste ouders van de groepen 5 en 6,
ik roep jullie even bij de les,
want er is een wijziging, het is nu bekend,
dat voor heel de Johan Friso 13 december is gepland!
Aan de groepen 7 en 8 was dat al gemeld,
en bij dezen heb ik het nu aan jullie allemaal verteld!
Wil je dit nog eens checken en ook voor de tijd,
raadpleeg de website van de Friso, daar staat het geheid!
Maar eerst allemaal gezellig het Sinterklaasfeest vieren
en met de surprises en cadeautjes anderen plezieren.
Dan nog 2½ week voor de vakantie
en dat dat fijne dagen worden, is bijna een garantie.
En dan... de kerstvakantie, dus twee weken lekker vrij
en zeg nou eens heel eerlijk, daarvan wordt iedereen toch blij?
En dan in het nieuwe jaar kunnen jullie ook weer heel frivool
lekker gaan sporten namens jullie school!
De sportende dicht-piet en de dichtende sport-piet

Belangrijke data
05 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ’s middags vrij).
08 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 december: Kerstviering groepen 1 en 2 in de klas (18.30 uur).
21 december: Kerstviering groepen 3 en 4 in de klas (19.00 uur).
21 december: Kerstviering groepen 5 t/m 8 in de klas (19.15 uur).
22 december: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
22 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
23 december t/m 7 januari: Kerstvakantie.
 
 
24 november 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019