Nieuwsbrief 08
 

8 december 2017

Staking dinsdag 12 december
Aanstaande dinsdag 12 december is onze school gesloten vanwege de landelijke onderwijsstaking. U heeft hierover via Mijnschoolinfo een brief ontvangen van onze algemeen directeur, de heer G. Will.

Leerkrachten In Opleiding (LIO) in de groepen 3 en 6
Dit cursusjaar hebben wij 3 LIO studenten die hun afrondende praktijkstage bij ons op school komen uitvoeren. Deze 4dejaars studenten van de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) hebben al een beperkte lesbevoegdheid, zodat zij onder begeleiding van een gediplomeerd leerkracht alle lesgevende taken mogen uitvoeren. Tot de kerstvakantie lopen zij op maandag, dinsdag en woensdag stage in hun groep en verzorgen zij delen van de lesdag.
Na de kerstvakantie tot eind mei hebben zij hun afrondende praktijkstage en zijn zij op maandag, dinsdag en woensdag de groepsleerkracht van de betreffende groep. Ook oudergesprekken voeren behoort dan tot hun taak. De groepsleerkracht is op de betreffende dagen gewoon in en rondom de groep aan het werk en begeleidt de student.
Juf Thirza gaat lesgeven in groep 3 van juf Ute en juf Francina. Meester Mitch gaat lesgeven in groep 6 van juf Anky en juf Linda.
Meester Gerrit (groep 1/2) zal vanaf februari aan zijn afrondende praktijkperiode beginnen.
We wensen onze jonge collega's een heel waardevolle en leerzame voortzetting van hun afrondende praktijkperiode op onze school!

School weer in kerstsfeer
De tijd gaat snel, Sinterklaas is alweer het land uit. En nu is de school alweer in kerstsfeer! Ouders/verzorgers die geholpen hebben met de Sintversiering eraf te halen en de school weer gezellig te maken voor Kerst, willen we hartelijk bedanken. Vele handen maakten licht werk!
Maandag 8 januari om 08.30 uur wordt alle kerstversiering weer weggehaald. Ook dan zijn we blij met uw hulp. Helpt u mee? U kunt het doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Kerstviering kleuters woensdag 20 december
Op woensdagavond 20 december hebben de kleutergroepen hun kerstviering. Dit jaar vieren de kleuters het kerstfeest in hun eigen lokaal. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom op het kerstfeest van uw kind. De kerstviering begint om 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, wijzen wij u erop dat er bij het kerstfeest van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na de viering foto’s te maken of te filmen. Houdt u er rekening mee dat gemaakte foto’s en filmpjes alleen voor eigen gebruik zijn en dat u ze niet verspreidt via internet?

Kerstviering groepen 3 en 4 op locatie 196
Op donderdag 21 december a.s. vieren de groepen 3 en 4 van 19.00 tot 20.00 uur het kerstfeest in hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. De leerkrachten brengen de kinderen na afloop van de viering naar buiten. We kijken uit naar een fijne viering.

Kerstviering groepen 5 t/m 8 op locatie 821
Op donderdag 21 december a.s. vieren de groepen 5 t/m 8 van 19.15 tot 20.15 uur het kerstfeest in hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. De kinderen komen na afloop van de viering zelfstandig naar buiten. Als u uw kind komt ophalen is het handig om van tevoren een plaats af te spreken waar u staat. Dat scheelt een hoop 'gezoek' in de drukte en in het donker.
De leerlingen van de groepen 8 zullen na afloop van de kerstvieringen op locatie 821 enkele kerstliederen zingen op het schoolplein aan de kant van het voetbalveld. Komt u ook luisteren en misschien wel meezingen?

Kerst in de Kandelaarkerk
In de Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230) vieren we op zondag 24 december vanaf 16.00 uur Kerst met jong en oud. We gaan met elkaar zingen, luisteren naar liederen die de kinderen zingen, luisteren naar een koor en natuurlijk naar het kerstverhaal.
Na het feest (rond 17.00 uur) gaan we gezellig met elkaar eten. Als afsluiting (rond 18.15 uur) lopen we met alle kinderen een lampionnenoptocht door de wijk. Je mag daarvoor zelf een mooie lampion meenemen. Zing, luister, eet en loop je mee? Van harte welkom!
Voor vragen: mail Willemien, (gdenarend (at) telfort (dot) nl) .

Nieuws van de sportcommissie
Na een heerlijk sinterklaasfeest staat er voor de kerstvakantie nog één schoolsporttoernooi gepland. Op woensdag 13 december gaat een grote groep kinderen meedoen met free-running. Dit is het eerste jaar dat dit door Dordt Sport wordt georganiseerd. We zijn benieuwd hoe de kinderen dit zullen ervaren. We wensen ze in ieder geval veel plezier toe.
In de kerstvakantie staat op vrijdag 29 december tafeltennis voor de groepen 3 t/m 8 op de planning. Dit wordt gehouden bij TVV Dordrecht aan de Visserstuin 7.
Dan kan er in het nieuwe jaar, op vrijdag 5 januari 2018 gebasketbald worden bij basketbalvereniging Rowic, op de Sportboulevard. Voor deze sporten is het niet meer mogelijk om in te schrijven.
Dat kan wel voor de volgende sport: volleybal! Op woensdag 7 en 14 februari is er een volleybaltoernooi bij Next Volley. Je kunt hiervoor vanaf vandaag inschrijven tot met 18 december.

Belangrijke data
20 december: Kerstviering groepen 1 en 2 in de klas (18.30 uur).
21 december: Kerstviering groepen 3 en 4 in de klas (19.00 uur).
21 december: Kerstviering groepen 5 t/m 8 in de klas (19.15 uur).
22 december: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
22 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
23 december t/m 7 januari: Kerstvakantie.

 
8 december 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-03-2019