Nieuwsbrief 11
 

2 februari 2018

Zieke juffen en meesters
De griepgolf en andere lichamelijke ongemakken treffen ook onze juffen en meesters. Wij proberen zieke collega’s zoveel mogelijk te vervangen. Helaas is het vinden van geschikte vervanging een groot probleem in het onderwijs. Er zijn geen invalleerkrachten beschikbaar en het opdelen van groepen is ook niet altijd mogelijk. Hierdoor kan het in een uiterst geval zo zijn dat we een groep voor een of twee dagen geen onderwijs kunnen geven. In dat geval vragen wij u om uw kind thuis op te vangen. Mocht deze situatie voor de groep van uw kind van toepassing zijn, dan informeren wij u direct via Mijnschoolinfo. Als u geen oplossing kunt vinden voor de opvang van uw kind, zullen wij uw kind op school opvangen. Wij vragen u om uw begrip voor deze situatie.

Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de pauze een lekker pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Na 3 weken start uw kind dan met drinken.

Inschrijven voor 10-minutengesprekken en schoolkeuzegesprekken
Tot en met aanstaande maandag 5 februari kunt u via Mijnschoolinfo inschrijven voor de 10-minutengesprekken op 13 en 15 februari a.s. en voor de schoolkeuzegesprekken op 12, 13 en 15 februari a.s.
De 10-minutengesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 7.
De schoolkeuzegesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8.
Ouders/verzorgers van kinderen die net op onze school zijn gestart worden als hun kind ongeveer 6 weken op school zit door de leerkrachten persoonlijk (niet via Mijnschoolinfo) uitgenodigd voor een gesprek.
U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 5 februari sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.

Belangrijke data
09 februari: Rapporten groepen 4 t/m 8 gaan mee.
12, 13 en 15 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
13 en 15 februari: 10-minutengesprekken.
16 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 februari: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 3 gaan mee.
23 februari: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
24 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie.
5 maart: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
9 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 maart: Ouderavond Kanjertraining om 19.30 uur.
16 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
23 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 maart: Paasviering/lunch op school; alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij.
30 maart t/m 2 april: Paasvakantie.

 
2 februari 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019