Nieuwsbrief 12
 

16 februari 2018

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 24 februari a.s. begint de voorjaarsvakantie. (LET WEL: de kinderen zijn op vrijdag 23 februari en maandag 5 maart vrij i.v.m. studiedag leerkrachten). We zien elkaar graag weer op dinsdag 6 maart om 08.30 uur op school terug. Iedereen een fijne vakantie!

Schriften kijken
Dinsdag 6 maart a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

LunchLokaal
We zijn blij dat een flink aantal nieuwe overblijfkrachten ons overblijfteam is komen versterken. Hiermee is het overblijfteam op locatie 196 weer op volle kracht.
Wel zijn we nog op zoek naar ouders die het overblijfteam op locatie 821 willen versterken. Op dit moment vullen de huidige overblijfkrachten die plekken door extra diensten te draaien. Voor een goede overblijf hebben we echter meer ouders nodig.
Als overblijfkracht begeleidt u samen met een andere ouder een groep op één of twee vaste dagen per week. Samen met de groep eet u een boterham en daarna gaat de groep lekker (buiten) spelen. Uw eigen kind(eren) kunt u uiteraard kosteloos laten overblijven. U ontvangt per overblijf een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
Voor de groepen 5 t/m 8 op locatie 821 zoeken we nog:
• 1 overblijfkracht voor de maandag
• 4 overblijfkrachten voor de donderdag
• 3 overblijfkrachten voor de vrijdag
Helpt u mee om te zorgen voor een fijne en verantwoorde overblijf?
Aanmelden kan bij overblijfcoördinator Jacintha Tiel Groenestege, te bereiken via (jacintha (at) lunchlokaal (dot) nl) of telefonisch via 06-34490760.

Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen woensdag was het volleybaltoernooi bij Next Volley aan de Schenkeldijk. De kinderen hebben een leuke sportieve middag gehad.
Hieronder staan de sporten voor de komende tijd nog even op een rijtje. Helaas is inschrijven hiervoor niet meer mogelijk.
In de week na de voorjaarsvakantie zijn op woensdag 7 maart de zwemsporten op de Sportboulevard.
Op woensdag 14/21 maart kan er weer worden gehockeyd bij DMHC aan de Schenkeldijk.
Op woensdag 28 maart en 4 april is het voetbaltoernooi dat bij verschillende voetbalverenigingen in Dordrecht plaatsvindt. De voetbalfinales zullen plaatsvinden op woensdag 18 april.
Verdere informatie, tijden, teamindelingen e.d. voor deze sporten vinden jullie binnenkort op de website.
Het lijkt nog erg ver weg, maar voor honkbal en korfbal kun je inschrijven t/m 12 maart. Na 12 maart is inschrijven niet meer mogelijk!
Op woensdag 9 mei kan er worden gehonkbald bij The Hawks aan de Krommedijk. Op woensdag 16 en 23 mei kan er worden gekorfbald bij verschillende korfbalverenigingen.
Helaas zien we in toenemende mate dat ouders hun kinderen tóch nog via een mailtje na de sluitingsdatum proberen in te schrijven. U moet zich realiseren dat er dan aan de teamindelingen e.d. gewerkt wordt en dat het erg lastig is om steeds extra kinderen een plaatsje te moeten geven. We kunnen dan ook absoluut geen garantie geven dat uw kind nog mee kan doen. Dus om teleurstellingen te voorkomen, wees op tijd met inschrijven (zie website, bij 'sport')!

Belangrijke data
23 februari: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
24 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie.
5 maart: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
9 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 maart: Ouderavond Kanjertraining om 19.30 uur.
16 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
23 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 maart: Paasviering/lunch op school; alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij.
30 maart t/m 2 april: Paasvakantie.

 
16 februari 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 07-06-2019