Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving op het gebied van privacybescherming van kracht geworden.

De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie over leerlingen en ouders.

Op deze pagina vindt u daarover relevante informatie.
 
  
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 06-12-2019