Nieuwsbrief 20
 

29 juni 2018

Afscheid en goede vakantie
Op maandag 9 juli a.s. nemen we als school afscheid van onze 69 groep 8 leerlingen. Dit doen we onder andere met onderstaande zegenbede. Met deze woorden willen wij het schooljaar afsluiten.

‘Keltische zegenbede’

Zegen mij,
Heer, onze God,
leg uw hand
onder mijn hoofd
en laat mij rusten
in uw handen.
Laat mij kracht vinden
in uw helende liefde
en moge
de glans van uw gelaat
over mij lichten,
bij dag en bij nacht
voor nu en altijd.

We hopen elkaar weer uitgerust te ontmoeten op 27 augustus a.s. Wij wensen u, samen met uw kind (eren), een goede zomervakantie toe.

Namens het team van cbs Johan Friso,
José van Heusden

Bedankt!
Alle ouders die het afgelopen schooljaar op onze school hebben meegeholpen met het organiseren of begeleiden van activiteiten: heel hartelijk dank daarvoor! Team en leerlingen zijn erg blij met jullie hulp. Mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen?
Een aantal ouders heeft afgelopen jaren een bijzondere taak bij ons op school verricht, bijvoorbeeld in de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de gebedsgroep.
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal ouderraadsleden. Mirjam Provily en Jenny Timmers, dank voor jullie inzet de afgelopen tijd, dank voor de vele handen die licht werk maakten bij de vele activiteiten op onze school.
Jan Timmers heeft zich als lid en later als voorzitter van de MR met grote betrokkenheid voor de school ingezet. We bedanken Jan voor zijn integere bijdrage aan onze vergaderingen.
Gerda Prosman en Jenny Timmers willen wij bedanken voor hun liefdevolle aandacht voor onze school in de gebedsgroep.
We gaan de grote betrokkenheid van jullie missen op onze school.

Nieuwe verkeersouder
Op school moeten alle kinderen zich veilig kunnen voelen om tot leren te komen. Op de weg naar en van school moeten de kinderen zich ook veilig in het verkeer kunnen begeven.
De kinderen krijgen daarvoor les in 'verkeer'. In groep 7 krijgen ze zelfs een theoretisch verkeersexamen. In groep 8 leggen ze tijdens het praktisch verkeersexamen op een goedgekeurde fiets een route in het verkeer af, in de gaten gehouden door spionnen. Om de weg zelf zo veilig mogelijk te maken, zijn gesprekken met ouders en gemeente nodig.
Degene die zich jarenlang hiervoor heeft ingezet is onze verkeersouder Walter Filius. In de jaren dat zijn kinderen hier op school zaten, heeft hij heel veel betekend voor het ruime begrip 'verkeersveiligheid' en daarvoor zijn we hem ontzettend dankbaar. Nu zijn kinderen naar het voorgezet onderwijs zijn gegaan, is het tijd om het 'verkeers-stokje' over te dragen aan een nieuwe verkeersouder. We hebben hiervoor Martin Stam benaderd en hij gaat deze taak met enthousiasme overnemen!
Daarom nogmaals: Walter, heel hartelijk dank voor alles. En Martin: van harte welkom als nieuwe verkeersouder!

Extra nieuwsbrief en Kindernieuwsbrief
Vanwege de afronding van het schooljaar verwachten we dat we nog een aantal mededelingen hebben. Daarom zal er op vrijdag 6 juli a.s. een extra nieuwsbrief verschijnen. Op deze dag verschijnt ook de Kindernieuwsbrief. Alle leerlingen krijgen deze Kindernieuwsbrief mee. Ook leuk voor ouders/verzorgers!

Activiteitenkalender 2018-2019
Zoals u van ons gewend bent, staat de activiteitenkalender voor komend cursusjaar vanaf de eerste schooldag op onze website www.johanfriso.nl.

Nieuws van de sportcommissie
Handbal, judo,  zaalkorfbal, schaken, freerunning, tafeltennis, basketbal, volleybal, zwemsporten, hockey, veldvoetbal, veldkorfbal, atletiek, beachvolleybal... en de mogelijkheid om zelf in te schrijven voor straatvoetbal... Dit zijn alle sporten waar we het afgelopen schooljaar met veel kinderen van de Johan Friso aan hebben meegedaan! Het waren leuke, gezellige en sportieve middagen waar zelfs nog een verschillende finale-wedstijden uit zijn voortgekomen.
We willen vanuit de sportcommissie alle ouders bedanken die tijdens een sporttoernooi of zelfs verschillende sporttoernooien de kinderen hebben begeleid. Zonder deze begeleiders zou deelname aan zoveel sporten niet mogelijk zijn.
In de sportcommissie zitten ouders die vrijwillig heel wat uren bezig zijn om alles voor deze sporten te regelen. Met veel plezier, maar soms zijn er ook lastige puzzels om alles naar ieders tevredenheid rond te krijgen.
Esther van Wijngaarden heeft dit jarenlang gedaan en neemt nu afscheid. In de jaren dat zij in de sportcommissie zat, is de informatievoorziening en inschrijving gedigitaliseerd en is er een borgsysteem voor de sporttenues gekomen. Grote veranderingen (en verbeteringen!) waar zij een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.
We willen haar dan ook vanaf deze plaats enorm bedanken voor haar inzet en tijd voor onze school!
Mirjam de Wit is inmiddels al begonnen in de sportcommissie, zij zal de taken van Esther overnemen. Welkom Mirjam!
Ook komend schooljaar willen wij weer gaan deelnemen aan vele sporttoernooien. Na de vakantie zal de informatie over sporten en inschrijfdata te vinden zijn op de website van de school.
Tot slot doen wij nog een oproep voor het inleveren van de schoolsporttenues. We hebben een tekort aan kleine maten, maar wel genoeg grotere maten. Wilt u a.u.b. van kinderen die nu XXS in hun bezit hebben, maar misschien wel al een maatje groter aan kunnen deze omruilen voor maat XS? Zo kunnen we ook de kinderen uit de groepen 3/4 voorzien van een goed passend (en niet veel te groot) sporttenue. Verder kunnen de kinderen van de groepen 8 hun schoolsporttenue nog inleveren op donderdag 5 juli, vrijdag 6 juli en woensdag 11 juli bij meester Enrico op locatie 821.
We wensen jullie alvast een zonnige sportieve vakantie.

Belangrijke data
02 t/m 04 juli: Musical groepen 8.
04 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.
06 juli: Kindernieuwsbrief staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
06 juli: Nieuwsbrief 21 (extra nieuwsbrief) staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
09 juli: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 ’s middags vrij).
11 juli: Laatste schooldag groepen 8.
12 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7.
13 juli: Alle leerlingen vrij.
14 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie.

 
29 juni 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019