Nieuwsbrief 21
 
6 juli 2018

Jeugdjournaal
Gisteravond was onze school te zien in het Jeugdjournaal. Wij hebben onze medewerking verleend aan een reportage over de warmte op basisscholen. Klimaatbeheersing is op veel scholen een punt van aandacht. Ook op onze school.
We zijn heel trots op onze groep 7B en meester Dick. Zij hebben, samen met medewerkers van het Jeugdjournaal, een mooie impressie gegeven van de knelpunten die wij ervaren. Namens heel veel scholen in Nederland hebben we een belangrijk punt van aandacht aangekaart. Vanzelfsprekend zal dit knelpunt ook verder worden besproken in onze staf, in onze medezeggenschapsraad en in ons bestuur. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kennismaken met nieuwe juf of meester
Op maandagmiddag 9 juli gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe juf of meester. De kinderen van groep 4 lopen onder begeleiding van leerkrachten van locatie 196 naar locatie 821 en terug.

Kindernieuwsbrief
Anders dan in nieuwsbrief 20 staat, verschijnt de Kindernieuwsbrief op woensdag 11 juli a.s. Alle leerlingen krijgen deze Kindernieuwsbrief mee en hij wordt verspreid via Mijnschoolinfo. Ook leuk voor ouders/verzorgers!

Afscheid meester Freddie
Na 26 jaren op onze school gewerkt te hebben, nemen we aan het eind van dit schooljaar afscheid van onze zeer gewaardeerde collega meester Freddie. Meester Freddie heeft een nieuwe baan gevonden op de Prins Constantijnschool in Papendrecht.
We nemen afscheid van een talentvol groepsleerkracht, vernieuwend ICT’ er en geliefd collega. We danken meester Freddie voor zijn grote inzet voor het onderwijs op onze school en de fijne jaren waarin we met hem mochten samenwerken.

Afscheid nemen van meester Micha en meester Freddie
Zoals eerder bij u aangegeven neemt ook meester Micha afscheid dit jaar.
Ouders/verzorgers en leerlingen die afscheid willen nemen van meester Micha en meester Freddie, zijn van harte welkom om woensdag 11 juli om 12.15 uur langs te komen in de betreffende lokalen. Er is dan gelegenheid beide leerkrachten de hand te schudden en hen alle goeds te wensen in hun nieuwe baan.

Fotoalbums in Mijnschoolinfo
Gedurende het hele schooljaar zijn er in Mijnschoolinfo fotoalbums geplaatst. Mocht u het leuk vinden om foto’s uit deze albums te downloaden en zelf te bewaren, doe dit dan vóór 1 augustus a.s. Vanaf dat moment staan de nieuwe groepen in Mijnschoolinfo en zijn de fotoalbums verdwenen. Dit vanwege privacy redenen. We verzoeken u vertrouwelijk om te gaan met de foto’s die u kunt downloaden uit Mijnschoolinfo.

Fijne vakantie!
Wij wensen u, samen met uw kind (eren), een goede zomervakantie toe en hopen elkaar weer uitgerust te ontmoeten op 27 augustus a.s.

Belangrijke data
09 juli: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 ’s middags vrij).
11 juli: Kindernieuwsbrief gaat mee en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
11 juli: Laatste schooldag groepen 8.
12 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7.
13 juli: Alle leerlingen vrij.
14 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie.
 
 
6 juli 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019