Nieuwsbrief 01
 

31 augustus 2018

Welkom
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. We gaan er samen met alle kinderen en hun ouders/verzorgers een mooi schooljaar van maken!

Juf Sandy
Net voor de zomervakantie heeft juf Sandy haar diploma ‘docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs’ behaald. Dat is een felicitatie waard! Zij heeft direct een baan aangeboden gekregen op een school voor voortgezet onderwijs. Heel fijn voor juf Sandy, maar ontzettend jammer voor ons! Wij gaan juf Sandy missen en bedanken haar voor haar grote inzet voor onze leerlingen en de fijne collegiale samenwerking. Met ingang van 1 oktober a.s. zal zij onze school verlaten.

Welkom juf Hilde Visser
We zijn blij bij u aan te kunnen geven dat m.i.v. 1 oktober de lesgevende taken van juf Sandy worden overgenomen door juf Hilde Visser. Zij heeft een aantal jaren geleden al bij ons gewerkt en is zelfs oud-leerling van onze school. Welkom juf Hilde!

Leerkracht in opleiding (LIO- student)
Komend cursusjaar hebben wij 1 LIO student die zijn afrondende praktijkstage bij ons op school kom uitvoeren. Meester Simo Kerpitzis gaat lesgeven in groep 7 van juf Marit. Deze vierdejaars student heeft al een beperkte lesbevoegdheid, zodat hij onder begeleiding van een gediplomeerd leerkracht alle lesgevende taken mag uitvoeren. Tot januari is hij 1 dag in de groep aanwezig. Vanaf januari heeft hij zijn afrondende praktijkstage en is hij op 3 dagen de leerkracht van deze groep. Ook oudergesprekken voeren behoort dan tot zijn taak. De groepsleerkracht is op de betreffende dagen gewoon in en rondom de groep aan het werk en begeleidt de student.
We wensen meester Simo een heel waardevolle en leerzame periode op onze school!

AVG en foto’s maken
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen er dit schooljaar wat aandachtspunten zijn. We hopen op uw begrip en medewerking.
We vragen u om als u foto’s maakt dit alleen van uw eigen kind(eren) te doen. Dit geldt ook voor de schoolreis!
We gaan er vanuit dat ouders/verzorgers die de toestemmingsbrief voor het wel/niet maken van beeldmateriaal van hun kind(eren) niet hebben ingeleverd geen toestemming hebben gegeven. Praktisch betekent dit dat deze kinderen niet op de foto gaan als de schoolfotograaf komt op 9 en 10 oktober a.s. U kunt uiteraard de toestemmingsbrief nog steeds inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Als u geen toestemming heeft gegeven voor het maken van beeldmateriaal van uw kin(deren) is het mogelijk om voor de schoolfotograaf eenmalig toestemming te verlenen. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd via Mijnschoolinfo.
Als school zullen wij alleen nog foto’s maken van kinderen waarvoor hun ouders/verzorgers toestemming hebben verleend. Op onze website zullen geen fotoalbums meer worden geplaatst. De leerkracht(en) en van uw kind(eren) kunnen foto’s versturen via Mijnschoolinfo. Ook hierbij geldt: alleen van kinderen waarvoor toestemming is gegeven. Dit is toegestaan omdat deze foto’s in een door wachtwoorden beveiligde omgeving staan en niet op internet te vinden zijn.

Schoolgids en Activiteitenkalender
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter onze vernieuwde schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze schoolgids aandachtig door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school. In de nieuwe schoolgids staat helaas een verkeerd bedrag bij het onderdeel ‘Ouderbijdrage’. Dit bedrag moet zijn € 23,-. Onze excuses hiervoor.
De Activiteitenkalender 2018-2019 kunt u op onze website vinden. Deze activiteitenkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Er zal een dezer dagen een aangepaste versie geplaatst worden.

Schriften kijken
Maandag 3 september a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Studiedag 4 september a.s.
In verband met een studiedag van de leerkrachten zijn alle kinderen op dinsdag 4 september a.s. vrij.

Informatieavond groepen 1 t/m 8
We nodigen u van harte uit op onze informatieavonden:
• maandag 10 september voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 4; groep 1 en 2 van 19.00-20.00 uur; groep 3 en 4 van 20.15-21.15 uur.
• dinsdag 11 september voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 5 t/m 7; groep 5 en 6 van 19.00-20.00 uur; groep 7 en 8 van 20.15-21.15 uur.

Staking leerkrachten basisonderwijs Zuid-Holland
Op 12 september a.s. staat er een regionale staking in het basisonderwijs gepland. Het is op dit moment onduidelijk of wij als school mee zullen doen. U wordt hierover later geïnformeerd.

Schoolreis
Op dinsdag 18 september a.s. gaan de groepen 3 t/m 7 met elkaar op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan naar Blijdorp in Rotterdam. De groepen 5, 6 en 7 gaan naar Attractiepark Duinrell om te genieten van rustige, leuke en spannende attracties en vooral veel plezier te maken met elkaar. Meer informatie ontvangt u van de leerkracht van uw kind. Wij hebben er nu al zin in!

Gymtijden 2018 – 2019
Dit schooljaar zullen de gymlessen verzorgd worden door meester Mitch, meester Gerrit en juf Thirza. Zij specialiseren zich in het geven van bewegingsonderwijs. Ook worden er gymlessen verzorgd door meester Sydney van Move Academy.

ZAAL 1

dag tijd welke groep en leerkracht wie geeft de les
maandag 08.30 – 09.40 u 8b juf Monique/juf Sandy meester Mitch
  09.40 – 10.50 u 8c juf Dalina/meester Mitch meester Mitch
  10.50 – 12.00 u 8a juf Nelleke/meester Mitch meester Mitch
woensdag 08.30 – 09.40 u 6b juf Anky meester Sydney
  09.40 – 10.50 u 7a meester Dick/juf Sandy meester Sydney
  10.50 – 12.15 u 7b juf Marit/meester Simo meester Sydney
vrijdag 08.30 – 09.40 u 5a juf Thirza/juf Roelie juf Thirza
  09.40 – 10.50 u 6a meester Gerrit/juf Eleonora meester Gerrit


ZAAL 2

dag tijd welke groep en leerkracht wie geeft de les
dinsdag 08.30 – 09.40 u 4b juf Atie/juf Anita/
meester Johan
juf Thirza
  09.40 – 10.50 u 5b juf Erna juf Thirza
  10.50 – 12.00 u 4a juf Petra/juf Tijmine juf Thirza
  13.15 – 14.15 u 3b juf Ute/juf Francina juf Thirza
  14.15 – 15.15 u 3a juf Klazien/juf Wilma juf Thirza


LunchLokaal
Beste ouders/verzorgers,
We doen onze uiterste best om op de Scholen van Oranje een kwalitatief goede overblijf te bieden, waar de kinderen rustig hun boterham kunnen eten en lekker samen kunnen spelen.
Dit doen we door regelmatig nieuwe overblijfkrachten te werven en die een cursus TSO (tussenschoolse opvang) aan te bieden.  Zo’n 3 à 4 keer per jaar overleggen we om steeds af te stemmen hoe we de overblijf zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.
Op dit moment lopen we er echter tegenaan dat er niet voldoende overblijfkrachten zijn om de kwaliteit van de overblijf te kunnen garanderen. We krijgen het rooster niet meer sluitend en er is geen vervanging als iemand ziek wordt of een keer niet kan.
We zijn samen met de schooldirectie rond de tafel gaan zitten om een oplossing voor dit nijpende probleem te vinden. Als zich onvoldoende nieuwe overblijfkrachten melden, zien we ons genoodzaakt na de herfstvakantie te stoppen met de overblijf voor de groepen 7 en 8. Dit is noodzakelijk om voor de overige groepen voldoende personeel te hebben en de overblijf goed te laten verlopen.
Samen met de schooldirectie zijn wij van mening dat leerlingen uit de hoogste groepen zelfstandig naar huis kunnen om daar een boterham te eten.
We hopen van harte dat deze maatregel niet nodig is en er zich voldoende nieuwe overblijfkrachten aanmelden.
Met vriendelijke groet, Jacintha Tiel Groenestege
Overblijfcoördinator Lunchlokaal, (jacintha (at) lunchlokaal (dot) nl) , 06 34490760.

Inschrijven voor de Startgesprekken via Mijnschoolinfo
Op 25 en 27 september a.s. vinden de eerste 10-minutengesprekken van dit schooljaar plaats, de Startgesprekken voor ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 1 t/m 8.
U kunt zich hiervoor inschrijven via Mijnschoolinfo. In Mijnschoolinfo wordt alleen gesproken over 10-minutengesprekken, maar het betreft in dit geval Startgesprekken.
Op maandag 10 september ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat. U heeft dan t/m maandag 17 september de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 17 september sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.

Steps in school
Voor de veiligheid mogen er geen steps of spacescooters in de leerling-ingang, onder de trap of in de gang gezet worden. Ze moeten in de fietsenrekken geplaatst worden.

Nieuws van de sportcommissie
Na een heerlijke zomervakantie is inmiddels de school alweer een week bezig. Ook de meeste sportverenigingen starten deze week weer met trainingen en wedstrijden.
Namens onze school kan er dit schooljaar weer worden meegedaan aan verschillende sporten.
Omdat er al heel veel informatie in deze nieuwsbrief staat, houden we de informatie van de sportcommissie kort. In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid aandacht besteden aan wat we van jullie verwachten, hoe de schoolsporten worden georganiseerd, we hebben een aantal aandachtspunten voor jullie en we zullen nog eens vertellen hoe het geregeld is met de (verplichte) schoolsporttenues.
Binnenkort zullen we een overzicht van alle schoolsporten op de website van de school publiceren. Nieuw dit jaar zijn de ijssporten in de herfstvakantie!
Er zijn drie schoolsporten die al 'snel' zullen plaatsvinden:
• op woensdag 10 oktober handbal
• op woensdag 17 oktober judo
• op woensdag 31 oktober zaalkorfbal (groep 3 en 4).
Voor deze drie sporten kan worden ingeschreven van 7 september t/m 17 september. Dit gaat uiteraard weer via onze website www.johanfriso.nl. Meer informatie over deze sporten wordt binnenkort verspreid d.m.v. een brief en ook op de website.
Voor vragen e.d. is de sportcommissie te bereiken via (sport (at) johanfriso (dot) nl) .
We hopen met elkaar weer op een sportief en gezellig jaar.

Belangrijke data
04 september: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen zijn vrij).
10 september: Inschrijven voor de Startgesprekken via Mijnschoolinfo.
10 september: Informatieavond groepen 1 t/m 4.
11 september: Informatieavond groepen 5 t/m 8.
14 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
18 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
25 en 27 september: Startgesprekken groepen 1 t/m 8.
28 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.

 
31 augustus 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019