Computers op school 

computers 001In het huidige onderwijs is de computer niet meer weg te denken. In ieder lokaal op onze school staan de hele dag computers aan en wordt er door de leerkrachten en de leerlingen doorlopend gebruik van gemaakt.   

De ict-ers dragen zorg voor het computergebeuren op school. Er is altijd werk aan de winkel op het gebied van hardware en software, maar ook het begeleiden van leerkrachten bij het gebruik van de computer en de software behoort tot hun takenpakket. Het netwerkbeheer is uitbesteed aan een IT-bedrijf.


Alle methodes waar we op onze school mee werken, maken gebruik van software. De kinderen oefenen hun spelling op de pc met "Taal Actief Spelling" en kunnen de sommen waarmee ze met rekenen bezig zijn oefenen met "Muiswerk". 

"Muiswerk" wordt ook gebruikt door kinderen die extra oefening nodig hebben bij bepaalde onderdelen van rekenen, spelling of lezen. Er kan ook thuis mee gewerkt worden.
computers 002
In de groepen 1/2 wordt gewerkt met "Woordenstart" waarin allerlei begrippen aan de orde komen die belangrijk zijn voor het leren lezen. "Schatkist Rekenen" wordt ingezet bij het aanleren van rekenvaardigheden. De groepen 3 kunnen zowel op school als thuis werken met het leesprogramma "Lijn 3".

Op beide locaties is een mediatheek ingericht. De groepen 3 t/m 8 kunnen hier meerdere keren per week met hun klas aan het werk. Ze oefenen met de software voor rekenen, spelling en de zaakvakken en werken aan een werkstuk of presentatie.

In de klassen en in de mediatheek mogen de kinderen gebruik maken van e-mail en internet. In verband met het veilig gebruik van computers, internet en e-mail door kinderen, is er een protocol opgesteld.

In alle lokalen en in de mediatheek op beide locaties hangen digitale schoolborden, waardoor het onderwijs voor leerkrachten én leerlingen uitdagender wordt.


 

 

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 06-12-2019