Nieuwsbrief 04
 

Uw kind binnen brengen (groep 3 t/m 8)
Nu de gewenningsperiode van dit cursusjaar weer ruimschoots voorbij is, is het niet meer de bedoeling dat de kinderen in de klas gebracht worden; dit om de drukte in alle gebouwen enigszins tegen te gaan. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan er na schooltijd natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden. De kinderen van de groepen 3 mogen
 ’s ochtends overigens nog wel binnen gebracht worden.

10-minuten gesprekken
Groep 5 t/m 8:
De kinderen uit deze groepen krijgen volgende week maandag 5 november de brief mee waarop u uw voorkeur aan kunt geven.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 19 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groep 1/2:
Ook in de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf maandag 19 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school zijn gekomen. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten gesprek uitgenodigd.

Geboren!
Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties voor meester Freddie die in de week voor de herfstvakantie vader is geworden van een dochter, Sylke Ariane.

Studiedag
Dinsdag 13 november a.s. hebben de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ’s middags vrij
i.v.m. een studiebijeenkomst van de leerkrachten.

Ontruimingsoefening
Voor de herfstvakantie is op beide locaties een ontruimingsoefening gehouden. Er zijn hierbij geen bijzonderheden geconstateerd.

Groep 7 juf Ciska
Helaas voor ons heeft juf Ciska met ingang van 1 december a.s. een baan in Nieuwland aanvaard. Gelukkig hebben we ter vervanging van haar juf Angelique den Breejen kunnen benoemen.

Omgaan met een handicap
Binnenkort krijgen de groepen 7 medewerkers van de Wmo-adviesraad Dordrecht op bezoek. Iedere groep krijgt een voorlichtingsmiddag aangeboden in het speellokaal. De bedoeling is om kinderen te laten zien en beleven hoe gehandicapten leven, werken en omgaan met hun handicap. De data zijn:
30 oktober:     groep 7a meester Hildo/meester Jan
18 december:  groep 7d meester Eli/juf Mathilde
05 februari:     groep 7c juf Marjolijn/juf Froukje
4 of 5 maart:   groep 7b juf Ciska/juf Helene

Informatie voor de ouders van alle groepen 3
Het is nu al eind oktober en we zijn al begonnen met leeskern 3. Voor de herfstvakantie hebben we kern 2 afgesloten met het maken van controletaken en het lezen van woordjes.
Voor ons is dat een meetpunt om te zien naar de leesresultaten van uw kind .
U zult net als wij trots zijn over het enthousiasme waarmee de kinderen zich inzetten om te leren lezen.
Daarom vinden wij het leuk om alle kinderen van de groepen 3 na afronding van een leeskern een Veilig en Vlot diploma te geven.
Op dit diploma staan alle nieuwe woordjes die de kinderen in de afgelopen kern hebben geleerd, dus zij kunnen die u voorlezen. Dit diploma geeft geen overzicht van de leeskwaliteiten van uw kind, maar een stimulans om de kinderen te laten lezen aan iedereen die het maar wil horen hoe goed zij kunnen lezen. 

‘Waardeloos materiaal’ locatie 821
Op 821 zijn we inmiddels aardig door onze voorraad kosteloos materiaal heen. Die zouden we graag weer aan willen vullen. Dus als u nog lege wc-rollen, lege keukenrollen, doosjes, (kroon)kurken enz. hebt die u toch niet meer gebruikt, dan zouden we die graag van u ontvangen.
U kunt de materialen brengen bij juf Yvette. Daar staat een grote bak waarin de spullen achtergelaten kunnen worden. Wilt u uw materiaal in een plastic tasje afgeven?
 
Een nieuw jasje
De website van onze school heeft een nieuw jasje gekregen. De afgelopen jaren hebben we veel hulp gehad van ouders en zij hebben enkele leerkrachten de kennis bijgebracht om een website te maken. De nieuwe website staat momenteel inde steigers en we zijn druk doende om de site uit te bouwen. Ondanks alle drukte gaat het plaatsen van reportages op de site gewoon door. De leerlingen van de groepen 6 hebben ervaren dat een kerkdienst helemaal niet  saai is. Lees het verhaal dat ondersteund wordt door veel vele foto’s. Als ouders en kinderen hun schoolreisje van enkele weken geleden nog een keer willen ervaren, kom dan ook maar eens kijken. Wat een mooie foto’s zeg! De Kinderboekenweek was deze keer heel geheimzinnig. Op de site worden een aantal geheimen van deze fantastische week onthuld. Tenslotte staat er een geweldige reportage op de website over “Streetwise”. Nooit van gehoord? Ook nog nooit een kind in een echte auto voor de school zien remmen? Dit mag je niet missen: www.johanfriso.nl

Verkeersveiligheid
Met ingang van de wintertijd worden de dagen echt weer zichtbaar korter. In het verkeer is het dan vooral voor voetgangers en fietsers van het grootste belang om “op te vallen”. Vandaar dat ook bij onze scholen enkele affiches zijn opgehangen van de landelijke campagne
“Val Op!”
Doel van de campagne is de “zwakke” verkeersdeelnemers bewust te maken van het
feit dat ze met verlichting beter zichtbaar en dus veiliger door het verkeer kunnen.
Wij als ouders hebben die verantwoordelijkheid ook voor onze kinderen.  En, ja, met
die kleine afneembare verlichtingssetjes mag je fietsen. Althans, zolang als maar
wél goede batterijen in zitten. Anders valt uw kind nog niet op…
Bedankt voor uw medewerking. verkeersouderJFS@hetnet.nl

 
29 oktober 2007
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018