Nieuwsbrief 06
 

Zending
Voor Villa Pardoes is er momenteel op locatie 821 in totaal 529,60 euro gespaard en op locatie 196 is dat 664,77 euro!

Extra studiemiddag
In het kader van identiteit is er een extra studiemiddag voor het team ingelast en zijn alle groepen donderdagmiddag 13 december a.s. vrij.

Sinterklaas
U heeft misschien de kluizen wel zien staan op beide locaties. De kluizen kunnen niet geopend worden omdat de bewaarpiet de sleutels kwijt is geraakt. De kinderen hebben de afgelopen weken met elkaar gezocht naar de sleutel en hebben inmiddels zelf sleutels geknutseld. Wij hopen dat 1 van de sleutels past zodat de kluizen met de cadeautjes toch geopend kunnen worden.
Op 5 december komen op locatie 196 al om 8.20 uur een aantal pieten de kinderen vermaken met kunstjes en muziek. Wilt u de kinderen ruim op tijd op school brengen zodat ze hier nog even van kunnen genieten?

Herhaalde oproep: invallers gevraagd!
Mocht u iemand kennen die bevoegd is om les te geven en wel wil invallen, dan verzoeken we u vriendelijk door te geven dat we weer op zoek zijn naar invallers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kerstfeesten
Hoewel het nog even duurt, hier alvast de exacte data en tijden van de kerstvieringen:
Kleutergroepen: donderdag 20 december van 18.30 – 19.30 uur in het eigen lokaal (ouders worden hiervoor uitgenodigd).
Groepen 3, 4 en 5: woensdag 19 december van 19.00 – 20.00 uur in de Kandelaarkerk (hierbij zijn geen ouders aanwezig).
Groepen 6, 7 en 8: donderdag 20 december van 19.15 – 20.15 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Versiering
Het zal u op school niet ontgaan zijn dat Sinterklaas weer in het land is. Samen met de klassenouders hebben wij op vrijdag 16 november jl. de beide locaties versierd. Alle ouders die ons hebben geholpen willen wij hartelijk bedanken.
We hopen ook weer op u te mogen rekenen met het afhalen van
versiering op donderdag 6 december  ’s ochtends vanaf 8.30 uur en natuurlijk voor het decoreren van Kerst ’s avonds om 19.45 uur.

Groep 5 meester Freddie en groep 7 juf Ciska: wisseling gymtijden
Met ingang van 3 december a.s. heeft de groep van meester Freddie voortaan elke dinsdag om 8.30 uur gym en de groep van juf Ciska elke woensdag om 8.30 uur.

 
26 november 2007
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018