Nieuwsbrief 07
 

Zending
Voor Villa Pardoes is er momenteel op locatie 821 in totaal 641,60 euro gespaard en op locatie 196 is dat 745,50 euro! Alle gevers weer enorm bedankt. We sparen nog twee weken voor Villa Pardoes daarna starten we een spaarproject voor een internaat in Kenia. Binnenkort meer informatie hierover op de website van de school.

Extra studiemiddag
In het kader van identiteit is er een extra studiemiddag voor het team ingelast en zijn alle groepen donderdagmiddag 13 december a.s. vrij.

Groepsbezetting na de kerstvakantie
Mede doordat juf  Fien en juf Petra na de kerstvakantie een nieuwe kleutergroep op gaan starten, zullen er na de vakantie hier en daar wat verschuivingen zijn.
In de groep van juf Joyce zal voortaan op donderdag en vrijdagochtend juf Annet v.d. Berg staan (juf Joyce begeleidt dan ‘rugzakleerlingen’). Meester Jan is straks weer volledig aan het werk en zal op donderdag tijdens zijn ICT-dag vervangen worden door juf Nelleke. Juf Nelleke zal ook op vrijdag voor de groep 5 van juf Marjolijn Dijk staan. Juf Helene schuift op de vrijdag door naar de groep van meester Freddie (dit ter vervanging van juf Fien).
Juf Judith v.d. Bliek staat na de kerstvakantie weer vier dagen per week voor de groep (de donderdag staat juf Ute er voor).

Kerstfeesten
Hierbij de exacte data en tijden van de kerstvieringen:
Kleutergroepen: donderdag 20 december van 18.30 – 19.30 uur in het eigen lokaal (ouders worden hiervoor uitgenodigd).
Groepen 3, 4 en 5: woensdag 19 december van 19.00 – 20.00 uur in de Kandelaarkerk (hierbij zijn geen ouders aanwezig).
Groepen 6, 7 en 8: donderdag 20 december van 19.15 – 20.15 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Kerstvakantie
Vrijdag 21 december a.s. krijgen alle groepen om 12.00 uur kerstvakantie. De kinderen worden weer op maandag 7 januari a.s. om 8.30 uur op school verwacht.

Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Op woensdagavond 9 januari a.s. is er weer een informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. Het zal gaan over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso en alle andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind. Uw kind krijgt nog een persoonlijke uitnodiging mee, maar wij nodigen u hierbij alvast van harte uit!!!!

Kosteloos materiaal
Inmiddels hebben we voldoende wc-rollen, lege doosjes, eierdozen, kurken enz. We willen allen die spullen gespaard en afgegeven hebben, bedanken voor de hulp. Voorlopig kunnen we weer vooruit!

Project
Van 6 t/m 20 februari a.s. draaien we weer ons tweejaarlijkse project. Het centrale thema is dit keer “Uit de kunst!”. Meer informatie volgt via de volgende nieuwsbrieven.

Groepen 3
Met betrekking tot de leestoetsen van Avi is er dit jaar een wijziging in de groepen 3. Na de kerstvakantie zullen we u hierover schriftelijk informeren, maar we nodigen de ouders van de groepen 3 nu alvast uit voor een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 17 januari a.s. om 20.00 uur op locatie 196.

 

 

 
10 december 2007
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018