Nieuwsbrief 08
 

Ouderbijdrage
Ook in dit nieuwe kalenderjaar zal de ouderraad weer druk bezig zijn om een heleboel leuke activiteiten te ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij helaas niet verzorgen zonder uw financiële bijdrage. Bij deze nieuwsbrief krijgen de kinderen een schrijven mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage. In dit schrijven kunt u lezen wat er met uw bijdrage wordt gedaan. De ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per kind per kalenderjaar. Ons verzoek aan u is om het totaalbedrag zelf uit te rekenen. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (6165687 /  anitawillenborg@worldmail.nl )

Bedankt!
Namens de ouderraad willen we alle ouders die op welke wijze dan ook hebben geholpen met het versieren van de school met Sinterklaas en Kerst en ook met het weer opruimen van al deze versiering hartelijk bedanken voor hun hulp. Zonder alle hulp zou de school er niet zo mooi kunnen hebben uitgezien. Dus hartelijk dank hiervoor!

Zending
We mogen Villa Pardoes namens onze school van locatie 196 een bedrag van 833 euro 86 overhandigen en van locatie 821 is dat 748 euro 72.
Dankzij al jullie bijdragen kunnen kinderen die erg ziek zijn een mooie tijd doorbrengen in Villa Pardoes. Heel hartelijk bedankt.
Het volgende project dat we als school graag ondersteunen is het werk van Piet en Annette Borsje. In Kenia hebben zij een internaat opgezet voor kinderen met een verstandelijke beperking. Meer informatie hierover vinden jullie op de website van de school.

Vrij i.v.m. studiemiddagen
De komende periode is er een aantal studiemomenten gepland, waarop verschillende groepen vrij zijn. U krijgt hierbij het overzicht tot de voorjaarsvakantie:
Woensdag 16 januari: onderbouw (gr. 0,1 en 2) vrij.
Donderdag 24 januari ’s middags: groepen 8 vrij i.v.m. overleg met voortgezet onderwijs.
Maandag 28 januari ’s middags: groepen 3 t/m 8 vrij.
Dinsdag 29 januari ’s middags: onderbouw (gr. 0, 1 en 2) vrij.
Donderdag 14 februari ’s middags: alle groepen vrij. 

Informatieavond groepen 8
Op woensdag 10 januari a.s. vindt er voor de ouders van de leerlingen in de groepen 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Er zal deze avond worden uitgelegd hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit en er wordt aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. Omdat we veel ouders voor deze avond verwachten, is het programma in twee delen gespitst. De ouders uit de groepen 8b en 8d beginnen de avond in het speellokaal en de ouders uit de groepen 8a en 8c in de mediatheek op de bovenverdieping. We starten de avond om 19.45 uur.

Project
Van 6 t/m 20 februari a.s. draaien we weer ons tweejaarlijkse project. Het centrale thema is dit keer “Uit de kunst!”. Meer informatie volgt.

Websitenieuws
De maand december is op school een bijzondere maand. Sint is het land nog niet uit of we bereiden ons alweer voor op het mooie feest van kerst. De dagen worden steeds korter en voor je het weet is deze leuke en gezellige maand alweer voorbij. Gelukkig hebben we tegenwoordig internet en beschikken we over een mooie website waar we de leukste dingen van de maand december nog eens kunnen beleven. Prachtige foto’s van sint en kerst geven een idee wat er op de beide locaties en in de diverse groepen heeft plaats gevonden. Ook de kerstviering in de Kandelaarkerk is niet vergeten. Welke verhalen er de komende tijd op school aanbod komen, zijn terug te vinden in het Bijbelrooster. Diverse nieuwe “gastenboekjes” zijn weer te lezen met o.a. een reactie van juf Ciska. Voldoende redenen op de website even te bezoeken!


 
7 januari 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018