Nieuwsbrief 09
 

Gezocht: overblijfmoeders (vaders!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Met spoed zijn we op zoek naar twee overblijfmoeders voor op de donderdag op ons hoofdgebouw (locatie 196). Reacties/aanmeldingen kunnen naar onze nieuwe coördinator, Jacintha (jacintha@sdk-kinderopvang.nl), tel. 06-34490760. Van harte aanbevolen!!!!!!!!

Zending (groepen 8)
De zending gaat zo goed in de groepen 8 dat we een tweede kindje financieel gaan sponsoren.
Haar naam is Vicky George Msusy. Zij is geboren op 30 september 2000 en woont in Tanzania op de vlakten van Kilombero. Door de ondersteuning krijgt Vicky Bijbelonderwijs, medische controles, schoolmaterialen en kan ze mee doen aan recreatieve activiteiten.
Met Miguel gaat het gelukkig goed. Hij is heel blij dat hij af en toe post krijgt van de kinderen. Hij is inmiddels 9 jaar geworden.

Vrij i.v.m. studiemiddagen
De komende periode is er een aantal studiemomenten gepland, waarop verschillende groepen vrij zijn. U krijgt hierbij het overzicht tot de voorjaarsvakantie:
Donderdag 24 januari ’s middags: groepen 8 vrij i.v.m. overleg met voortgezet onderwijs.
Maandag 28 januari ’s middags: groepen 3 t/m 8 vrij.
Dinsdag 29 januari ’s middags: onderbouw (gr. 0, 1 en 2) vrij.
Donderdag 14 februari ’s middags: alle groepen vrij.

Project ‘Uit de kunst’
Van 6 t/m 20 februari werken wij in alle groepen op vele verschillende manieren dit thema uit. Op maandag 4 februari krijgen de kinderen een folder mee over het project.
Een speciale kunstenaar zal op een bijzonder kunstzinnige manier het startsein geven voor ons project en wel op woensdag 6 februari om 9.30 uur op 196 en om 11.00 uur op 821 (de kinderen worden overigens gewoon om 8.30 uur op school verwacht!!!!!!!!!!).
U bent van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.
Het project wordt afgesloten met een grote tentoonstelling op woensdag 20 februari. U bent dan samen met uw kind(eren) van harte welkom op beide locaties. In verband met de te verwachten drukte hebben we de volgende verdeling gemaakt:
Begint de 1e letter van uw achternaam met een letter A t/m J, dan verwachten wij u tussen 16.30 en 18.00 uur. Begint de 1e letter van uw achternaam met een letter K t/m Z , dan verwachten wij u tussen 18.00 en 19.30 uur.
Met elkaar hopen we op een gezellig en vooral ook een leerzaam project!

Kledingactie
Ook de 2-de kleding-inzameling van 27 november j.l. heeft weer wat
extra's opgeleverd, namelijk € 152,95. Fijn, want van die extraatjes
kunnen wij ook weer iets extra’s doen. Zo hebben wij dit jaar t.b.v. de
Sint/Kerst versiering op school een paar zaken die aan vernieuwing toe waren,
kunnen vervangen en op locatie 196 zijn er zelfs nieuwe platen geschilderd.
In maart en mei zal er nogmaals een inzameling zijn. De precieze data vindt u t.z.t. in de nieuwsbrief. Wij hopen dat u de oude kleren, schoenen e.d. weer opspaart.
Ouderochtenden groep 2:  De kinderen van de groepen 2 mogen weer visite ontvangen. Teneinde alles goed werkbaar te houden, is er afgesproken dat er maximaal 2 personen per kind mee mogen komen. Er worden hiervoor intekenlijsten op de deur bij het lokaal gehangen.
Hulpouders gevraagd: Voor de onderbouw hebben we hulpouders nodig die op de computer een programma volgen met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben voor voorbereidend taal en/of rekenen. U kunt het aan de leerkracht doorgeven. Alvast bedankt.
Groep 1/2 juf Deannne/jufMarjoke:
De groep van juf Marjoke en juf Deanne op 196 heeft met spoed heeeel veel kleine doosjes nodig (van bijvoorbeeld smarties, rozijnen, schatkistjes e.d.).
Wilt u deze bewaren en in de mand naast de deur voor hun klas doen?

Groep 1/2 juf Gerda/juf Adri
Op maandag 4 februari mag groep 1/2 van Gerda/Adri naar Kunstmin voor de voorstelling "Kweenie". Omdat de voorstelling om 13.00 uur begint, mogen de kleuters tussen de middag in de klas hun boterhammetjes eten. Ouders die willen rijden graag opgeven bij de leerkracht.

Groep 5c
Juf Henriette/juf Rianne zijn op zoek naar PVC-buizen, zwanenhalzen en gebogen buizen. Wie dit thuis heeft liggen en er graag vanaf wil: wij kunnen het goed gebruiken voor het project!

Lampionnenoptocht
Donderdag 31 januari a.s. vieren we de verjaardag van Koningin Beatrix weer door een lampionnenoptocht te lopen. Na afloop van deze optocht is er voor de kinderen van school een oliebol op het schoolplein. Voor alle ouders, kinderen die (nog ) niet op de Johan Friso zitten en overige belangstellenden zijn er oliebollen te koop. De oliebollen kosten EUR 0,40 per stuk (4 st. EUR 1,50) met een maximum van 8. We vertrekken donderdag 31 januari om 18.30 uur vanaf locatie 196. Verzamelen om 18.15 uur. Alle Johan Friso kinderen die op die avond meelopen of aanwezig zijn en onderstaand strookje voor 25 januari a.s. inleveren bij hun leerkracht krijgen na afloop van de optocht op het schoolplein een lekkere oliebol. Woensdag 30 januari a.s. worden de bonnetjes voor een gratis oliebol uitgedeeld in de klassen. Aan de hand van de ingeleverde strookjes worden de oliebollen besteld en om een gratis oliebol te krijgen moet echt het bonnetje worden ingeleverd.

 


 

                                         Strookje lampionnenoptocht

 

Naam:………………………………………………..uit groep………………….van

Juf/meester…………………………………………..loopt op 31 januari a.s. mee met de lampionnenoptocht.

Mijn jongere broertje(s) en/of zusje(s) uit groep(en)…………./………….. van

Juf/meester ………………………………….en……………………………………….
loopt/lopen ook mee.

 
21 januari 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018