Nieuwsbrief 10
 

Geachte ouders en/of verzorgers,
 
Het bestuur van de Vereniging een School met de Bijbel vraagt uw aandacht voor het volgende. De heer Henk Huizer, onze directeur Beleid & Projecten, heeft recentelijk bekend gemaakt dat hij de Vereniging gaat verlaten. De heer Huizer zal per 1 april 2008 algemeen directeur worden van de Scholengroep Holland in Nieuwerkerk a/d IJssel. Ook vanaf deze plaats wil het bestuur Henk van harte feliciteren met deze benoeming!
 
Het Bestuur zal op korte termijn in samenspraak met de directeuren van onze scholen en de GMR, omzien naar een goede opvolger van de heer Huizer. Mocht er meer bekend worden over een nieuwe benoeming dan zullen wij u vanzelfsprekend op de hoogte brengen.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee afdoende te hebben geinformeerd.
 
Namens het bestuur,
 
M.M. Kersbergen
secretaris
 
Zending
Maandag 4 februari vindt er een overhandiging plaats van een cheque voor Villa Pardoes. Er staat een totaalbedrag op van 1500 euro; een geweldig bedrag!!
Inmiddels zijn we begonnen met sparen voor een internaat in Kenia. De situatie daar is zoals bekend heel onrustig. Wilt u hierover meer weten neem dan een kijkje op de site en kijk onder 'zending'.

Zomerfeest
Vrijdag 4 juli is het zomerfeest voor de groepen 1 en 2 en dat duurt nog heel lang. Voor mensen die op zoek willen naar verkleedkleren of creatief aan de slag gaan, willen we nu alvast laten weten wat het thema is: CIRCUS!
Voor dit circusfeest zoeken we (groot)ouders die eenvoudige clownspakken kunnen en willen naaien. Bent u handig met de naaimachine? Dan kunt u zich opgeven bij de leerkrachten van groep 1 en 2.

Parkeren locatie 821
Hoewel het officieel niet toegestaan is, wordt er tot nu toe oogluikend toegestaan dat er bij het halen/brengen van onze kinderen op de parkeerplaats van het Wellant geparkeerd wordt. Bij dezen willen we u, mede op verzoek van het Wellant, er nogmaals op wijzen dat er zeker niet in de vakken met NP geparkeerd mag worden!

Groepen 3
Donderdag 6 maart a.s. gaan alle groepen 3 een keer niet naar de gym. Die dag komt er een reizend toneelgezelschap een toneelvoorstelling geven. Dit gebeurt gewoon onder schooltijd en op school!
Op deze dag vieren  juf Klazien, juf Linda en juf Brenda van groep3c ook hun verjaardag in de klas. De kinderen uit deze groep hoeven die morgen geen eten en drinken mee te nemen en mogen die dag verkleed komen.

Vrij i.v.m. studiemiddag
Donderdag 14 februari a.s. zijn alle groepen ‘s middags vrij.

Groep 7 juf Angelique
In verband met het project is er in deze groep dringend behoefte aan tijdschriften!

Groep 3 juf Ute/Francina
Met ingang van deze week staat juf Patricia Muller op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. Dit in het kader van haar LIO (LeerkrachtInOpleiding)-periode, die tot eind mei zal duren. Hoewel juf Ute op de aangegeven dagen eindverantwoordelijk blijft, kunt u juf Patricia op die dagen gewoon als verantwoordelijke groepsleerkracht aanspreken.

Overblijven
Vandaag krijgen de kinderen een brief mee, waarin enige wijzigingen met betrekking tot het overblijven worden aangegeven.

Bijlage brief overblijven
Bijlage aanmeldingsformulier overblijven

 
4 februari 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-06-2018