Nieuwsbrief 13
 

Vrij i.v.m. studiemiddagen
De komende periode is er een aantal studiemomenten gepland, waarop verschillende groepen vrij zijn. U krijgt hierbij het overzicht tot de meivakantie:
Dinsdag 22 april ’s middags: groep 5 t/m 8 vrij (dit is een extra ingelaste studiemiddag!!!).

10-minuten gesprekken
Op maandag 31 maart en dinsdag 1 april a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 0/1/2:
De ouders van de groep 0-kinderen die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf dinsdag 25 maart a.s. hangen de intekenlijsten hiervoor bij de lokalen. De ouders van de groep 2-kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Vanaf dinsdag 25 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten
zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5/6/7:
De kinderen van deze groepen hebben de definitieve uitnodiging al meegekregen.

Optreedmiddag groepen 3
De kinderen van groep 3 zijn druk bezig met kern 8 van lezen. Kern 8 gaat over het theater en over optreden. De kern begon met een verhaal over een Koning en Koningin. Donderdagmiddag 3 april mogen de kinderen voor elkaar in de eigen groep optreden. Ze mogen dat alleen of in groepjes doen. Het zou handig zijn als de kinderen thuis oefenen zodat zij het dan donderdagmiddag 3 april aan hun klasgenoten kunnen laten zien. Veel plezier met oefenen!

Verjaardagen van de juffen uit groep 3
Groep 3A: Juffrouw Esther en  Juffrouw Annienke vieren hun verjaardag op donderdag 24 april
Groep 3C: Juffrouw Judith viert haar verjaardag op donderdag 24 april
Groep 3D: Juffrouw Ute, Juffrouw Francina en Juffrouw Patricia vieren hun verjaardag op vrijdag 4 april.
De kinderen van deze groepen mogen die dagen verkleed naar school komen.

Overblijven
Voor de overblijf in het hoofdgebouw zijn we wegens vertrek van een vrijwilliger op zoek naar een nieuwe overblijfkracht. Het gaat om de dinsdag van 11:50 tot 13:05.
Samen met 3 andere overblijfkrachten houdt u toezicht op de kinderen die overblijven en geeft ze iets warms te drinken. Hier staat een kleine vergoeding tegenover.
U kunt zich aanmelden bij Marga Freeth. Zij is elke dag bij de overblijf aanwezig en coördineert de dagelijkse gang van zaken. Of per mail: jacintha@lunchlokaal.nl

Bezoek aan de bakker
De groepen 2 krijgen binnenkort weer een excursie naar bakker Korteweg. Het is verstandig om de kinderen oude kleren aan te trekken.
Op de betreffende middag worden de kinderen van groep 1 in een andere groep opgevangen.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug. Wilt u rijden? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Het rooster ziet er als volgt uit:
datum                           wie
Donderdag 8 april            Atie/Janny
Donderdag 10 april          Gerda/Adri en Ria/Esmé
Dinsdag 15 april              Deanne/Marjoke en ½ Els/Yvonne
Donderdag 17 april          Erna/Roelie en ½ Els/Yvonne

Boekentafel
Op 1 april  (tijdens de 10-minutengesprekken ) staat op beide locaties de boekentafel van Vos & van der Leer. Hier kunt u boeken voor uw kind(eren) kopen.Neem dus uw portomonnaie mee! De boekhandel staat op beide locaties van 19.00 uur t/m 21.00 uur. 10% van de opbrengst is voor de schoolbibliotheek.

 
25 maart 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018