Nieuwsbrief 14
 

Zending
Op locatie 196 werd er een bedrag van 62 euro en 15 cent opgehaald en op locatie 821 was dit 71,58 euro. Heel hartelijk bedankt voor de bijdragen! Het geld komt ten goede aan het internaat 'Umoja' (gelijkheid) voor kinderen met een verstandelijke beperking dat in Kenia staat. Meer weten hierover, raadpleeg dan de website van de school, www.johanfriso.nl.
 
Personeelsaangelegenheden
Helaas heeft juf Adri in de afgelopen week weer een operatie moeten ondergaan. De komende week zal juf Sandra wederom aan haar hand geopereerd worden. Beiden ook vanaf deze plaats veel sterkte toegewenst!

Afscheid juf Marjoke
Zoals u in de schoolkrant heeft kunnen lezen, gaat juf Marjoke stoppen met werken. Vrijdag 25 april a.s. is haar laatste werkdag op de Friso. Ouders die geen kind meer bij haar in de klas hebben, maar toch even gedag willen zeggen, kunnen dit op die dag (onder het genot van koffie of thee) om 12.00 uur in haar klas op locatie 196 doen.

Vrij i.v.m. studiemiddagen
De komende periode is er een aantal studiemomenten gepland, waarop verschillende groepen vrij zijn. U krijgt hierbij het overzicht tot de meivakantie:
Dinsdag 22 april ’s middags: groep 5 t/m 8 vrij (dit is een extra ingelaste studiemiddag!!!).

Bezoek aan de bakker
De groepen 2 krijgen binnenkort weer een excursie naar bakker Korteweg. Het is verstandig om de kinderen oude kleren aan te trekken.
Op de betreffende middag worden de kinderen van groep 1 in een andere groep opgevangen.
We vertrekken om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug. Wilt u rijden? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Het rooster ziet er als volgt uit: 

datum                          wie
Donderdag 8 april           Atie/Janny
Donderdag 10 april         Gerda/Adri en Ria/Esmé
Dinsdag 15 april             Deanne/Marjoke en ½ Els/Yvonne
Donderdag 17 april         Erna/Roelie en ½ Els/Yvonne

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op donderdag 24 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw hun verjaardag.
’s Morgens lopen alle kinderen met hun klas naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden. De planning is dat we om 9.30 uur beginnen. Belangstellende ouders zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen voor uw schoenen!
Ouders die mee willen helpen versieren en opruimen kunnen zich melden bij de leerkracht.
Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. Daar kunnen de kinderen hun eigen eten en drinken nuttigen. ’s Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas. De schooltijden zijn ongewijzigd en het thema van deze dag is nog een grote verrassing!!! Maar daarover binnenkort meer… Tot de 24e !

Sportdag
Op woensdag 21 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. De sportdag voor de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) zal plaatsvinden op woensdag 28 mei. Deze sportdagen zullen gehouden worden bij "Hercules" aan de Noordendijk. Om ongeveer 12.15 zal het op 21 mei afgelopen zijn. De sportdag voor de bovenbouw duurt tot ongeveer 12.30 uur.  Zet het vast in uw agenda!! Meer informatie volgt nog.

Verkeersouder
De voorbereidingen voor de praktische verkeersexamens zijn al weer flink op weg. De route en datum zijn vastgesteld. De kinderen van groep 8 krijgen volgende week de nodige informatie mee naar huis en dat geldt ook voor de fietskeuring die op woensdag 23 april is. 
Het theorie-examen dat door de kids van groep 7 wordt gedaan is al op 17 april. Dat schiet dus al op! Als u uw kind thuis op de computer wilt laten oefenen kan dat. Ga naar www.vvn.nl/examen.  Daar staan 3 oefenexamens zodat uw kind goed voorbereid kan zijn. Als u dan toch de VVN-site bezoekt,  kunt u nog vééél meer over veilig verkeersgedrag door en voor uw en andermans kinderen lezen.
Ten slotte. Waar 50 km/h zou mogen, is véél minder snel vaak echt veiliger. Bij mijn jongste bleef het daardoor gelukkig slechts bij schrik en schaafwonden…..
Vriendelijke groet, verkeersouderJFS@hetnet.nl

 
7 april 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-06-2018