De bouwcoördinatoren

Veel, heel veel moet geregeld worden om een school goed draaiend te houden. Heel gewone huishoudelijke zaken, maar ook onderwijskundige en beleidsmatige zaken. Een deel van deze taken wordt op onze school verricht door bouwcoördinatoren. 

Op de Johan Frisoschool wordt gewerkt met 3 bouwcoördinatoren en 2 'bouwen'. De onderbouw (groepen 1 t/m 4) wordt geleid door bouwcoördinatoren Fien Tukker en Helene de Klerk. De bovenbouw (groepen 5 t/m 8) wordt geleid door bouwcoördinator Enrico Vastenhout.

De bouwcoördinatoren vormen een onderdeel van de staf. Twee maal per maand vindt een stafvergadering plaats. Beleidsmatige vragen van leerkrachten nemen de bouwcoördinatoren mee naar de stafvergadering en worden daar besproken. Beslissingen die in de stafvergadering worden genomen, worden door de bouwcoördinatoren doorgegeven aan de leerkrachten.

Wat doet een bouwcoördinator nog meer?
 
  • Hij of zij is voorzitter van de bouwvergadering, die twee maal per maand gehouden wordt.
  • Het samenstellen van de agenda voor de bouwvergadering en daarmee het bewaken van doorgaande lijnen, het checken van afspraken e.d.
  • Hij of zij is aanwezig bij sollicitatiegesprekken.
  • Als de directeur afwezig is, is de bouwcoördinator verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn of haar bouw.
  • De bouwcoördinator wordt betrokken bij het Schoolplan, de jaarplanning, de indeling van de groepen, de verdeling van de groepen over de locaties, de verdeling van de leerkrachten over de groepen e.d.
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 06-12-2019