De bouwcoördinatoren

Veel, heel veel moet geregeld worden om een school goed draaiend te houden. Heel gewone huishoudelijke zaken, maar ook onderwijskundige en beleidsmatige zaken. Een deel van deze taken wordt op onze school verricht door bouwcoördinatoren.
 

bc-ers 001

Omdat er op de Johan Frisoschool gewerkt wordt met een onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouw (groep 6, 7 en 8) zijn er ook 3 bouwcoördinatoren.
Voor de onderbouw is dit Juf Fien (links op de foto), voor de middenbouw Juf Helene (rechts op de foto) en voor de bovenbouw Meester Enrico (midden op de foto).

De bouwcoördinatoren vormen een onderdeel van de staf. Twee maal per maand vindt een stafvergadering plaats. Beleidsmatige vragen van leerkrachten nemen de bouwcoördinatoren mee naar de stafvergadering en worden daar besproken. Beslissingen die in de stafvergadering worden genomen, worden door de bouwcoördinatoren doorgegeven aan de leerkrachten.


De staf

In de onderstaande tabel is terug te vinden wie welke staffunctie vervult.
 
Directeur: Mevr. José van Heusden
Bouwcoördinatoren: Meester Enrico Vastenhout (bovenbouw)
Juf Helene de Klerk(middenbouw)
Juf Fien Tukker(onderbouw)
IB-coördinator: Juf Annienke Vastenhout
ICT-coördinator: Juf Anne-Marie Hogenboom


Wat doet een bouwcoördinator nog meer?
 
  • Hij of zij is voorzitter van de bouwvergadering, die twee maal per maand gehouden wordt.
  • Het samenstellen van de agenda voor de bouwvergadering en daarmee het bewaken van doorgaande lijnen, het checken van afspraken e.d.
  • Hij of zij is aanwezig bij sollicitatiegesprekken.
  • Als de directeur afwezig is, is de bouwcoördinator verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn of haar bouw.
  • Het zorgdragen voor S.W.P onderdelen (schoolwerkplan, hoe werkt het in de praktijk).
  • De bouwcoördinator wordt betrokken bij de jaarplanning, de indeling van de groepen, de verdeling van de groepen over de locaties, de verdeling van de leerkrachten over de groepen e.d.
  • Het bijhouden van ontwikkelingen binnen de school.

Doordat de schoolorganisatie in de loop der jaren is veranderd, ontstond er behoefte aan een andere managementstructuur. De taak van bouwcoördinator is een relatief nieuw begrip binnen onze school en is daarom ook nog volop in ontwikkeling.

 

De bouwcoördinatoren hebben een cursus middenkadermanagement gevolgd. Hierbij werden zaken als vergader- en gesprekstechnieken behandeld. Een paar dagdelen in de week wordt de bouwcoördinator uitgeroosterd om de taken naar behoren te kunnen verrichten.

Kortom, bouwcoördinatoren vormen een belangrijke schakel om een grote school als de Johan Friso goed te laten functioneren.
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019