Nieuwsbrief 15
 

Zending
Op locatie 196 is er 79 euro en 62 cent opgehaald.Alle gevers hartelijk bedankt. Het geld komt ten goede van het kinderinternaat "Umoja" in Kenia.
 
Personeelsaangelegenheden
Juf Monique gaat in de meivakantie haar zoon in China ophalen en heeft dan aansluitend adoptie-/ouderschapsverlof. Zij zal voor de zomervakantie niet meer terug komen en wordt vervangen door juf Sharon Acoca.
Juf Mathilde werkt na de meivakantie nog een week en gaat dan met zwangerschapsverlof. Ook zij zal voor de zomervakantie niet meer terug komen. Tot die tijd gaat meester Eli een dag (de vrijdag) meer werken en staat juf Sharon Acoca op donderdag voor de groep.
Juf Mandy zal ongeveer begin juni met zwangerschapsverlof gaan en wordt dan tot de zomervakantie vervangen door juf Esther Wierks.

Groep 7 juf Angelique/juf Helene
In verband met andere taken zal juf Helene niet meer voor deze groep staan en zal juf Angelique dit fulltime tot de zomervakantie doen.

Vrij i.v.m. studiedagen
De komende periode is er een aantal studiemomenten gepland, waarop verschillende groepen vrij zijn. U krijgt hierbij het overzicht:
Donderdag 22 mei a.s.: groep 0, 1 en 2 hele dag vrij (dus niet alleen de middag!).
Donderdag 22 mei a.s.: groep 3 t/m 8 ’s middags vrij.
Donderdag 29 mei a.s.: groep 3 t/m 8 ’s middags vrij.

Meivakantie
De meivakantie loopt t/m maandag 12 mei a.s. De kinderen worden op dinsdag 13 mei a.s. dus weer op school verwacht.

Entree-toets groep 7
Na de meivakantie (vanaf  woensdag 14 mei a.s.) zal in de groepen 7 de entreetoets afgenomen worden. De leerlingen krijgen vooraf een ouderfolder mee waarin belangrijke informatie staat over de entreetoets. Deze folder dient u goed te bewaren, omdat hierin wordt uitgelegd hoe u t.z.t. de resultaten (= het leerling-profiel) van uw kind moet lezen. Wij wensen alle kinderen van groep 7 alvast heel veel succes!

Afspraken gebruik internet
Als bijlagen bij de nieuwsbrief vindt u een korte samenvatting van ons nieuwe protocol m.b.t. het computergebruik en de afspraken over het gebruik van internet en e-mail die in de klassen hangen.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op donderdag 24 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw hun verjaardag.
’s Morgens lopen alle kinderen met hun klas naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden. De planning is dat we om 9.30 uur beginnen. Belangstellende ouders zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen voor uw schoenen! Ouders die mee willen helpen versieren en opruimen kunnen zich melden bij de leerkracht. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. Daar kunnen de kinderen hun eigen eten en drinken nuttigen. ’s Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas (er zijn die dag geen gewijzigde schooltijden).Het thema van deze dag is: FEEST!!! Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. Ouders die komen kijken mogen dat natuurlijk ook!
Tot de 24e! 

Groepen 3
Om formatieve redenen gaan we met de huidige vijf groepen 3 volgend jaar als vier groepen 4 verder. Gevolg hiervan is dat de groep 3 van juf Eleonora/ juf Wilma wordt opgesplitst. De betreffende ouders/kinderen zijn hier middels een brief al van op de hoogte gebracht.

Lentekabouterpad
Het is bijna zover dat alle kleuters als kabouter op pad gaan om allerlei spelletjes te spelen rondom het thema lente. Hiervoor hebben we natuurlijk hulp nodig.Er hangt binnenkort een intekenlijst op de deur van het lokaal van uw kind.
De kleuters van locatie 821 gaan in de week van 26 mei op pad en de kleuters van locatie 196 in de week van 2 juni. We hopen op mooi weer en veel hulpouders.

Kleutergroepen naar Weizigt
De kleuters gaan in de komende weken een bezoek brengen aan de kinderboerderij. We gaan met de bus er naar toe. Trekt u uw kind oude kleren en kaplaarzen aan en wilt u het pauzehapje in een rugzakje meegeven? Het uitstapje is onder de ochtendschooltijd.
Ook zijn we op zoek naar begeleiding. We spelen kleurenganzenbord. U kunt u opgegeven bij de leerkracht.
dinsdag 13 mei: 1/2 Deanne/Marjoke; woensdag 14 mei: 1/2 Els/Yvonne;
donderdag 15 mei: 1/2 Judith/Liesbeth; vrijdag 16 mei: 1/2 Atie/Janny;                 
dinsdag 20 mei: 1/2 Ria/Esmé; woensdag 21 mei: 1/2 Gerda/Adri;
vrijdag 23 mei: 0-1Petra/Fien.

MusicalNews 1
Het wordt weer warmer, de dagen langer en de tijd dat groep 8 nog op school zit steeds korter.
Traditiegetrouw doen we ook dit jaar weer een musical, opgevoerd in de aula van Mavo Stek.
Voor iedereen met een volle agenda, hier alvast de data.
maandag    7 juli groep 8 van meester JanWillem
dinsdag      8 juli groep 8 van juf Mandy en juf Sandy
woensdag   9 juli groep 8 van meester Paul.
donderdag 10 juli groep 8 van meester Enrico en juf  Monique.
Waar het over gaat verklappen we nog niet, maar wij hebben er nu al zin in.
Graag tot dan!
 
Groep 4 juf Lies/Adri
Dinsdag 20 mei (de dag na de vakantie) gaan we met de groep naar Weizigt Natuur en Milieu Centrum. Daar gaan we op zoek in de “Kleine beestjestuin”.  Deze ochtend heeft de groep dus geen gym. De leerlingen mogen gewoon naar de klas en zijn weer op tijd terug.

 
21 april 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018