Nieuwsbrief 17
 

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
Binnen de oudergeleding komt een vacature vrij omdat Rolf Voortman vertrekt. Wij zijn op zoek naar een ouder die het leuk vindt om andere ouders te vertegenwoordigen en actief wil meedenken met ons in de MR. Mocht u belangstelling hebben en u wilt MR- lid worden, neemt u dan voor 6 juni contact op met ondergetekende per telefoon of e-mail.
Achtergrondinformatie is ook te vinden op de website www.johanfriso.nl onder het kopje “schoolinfo”. Hopelijk tot ziens, namens de MR, Ute Admiraal, tel: 078-6213144, e-mail: uadmiraal@johanfriso.nl

Zomervakantie
De leerlingen van de groepen 8 krijgen dit jaar op woensdag 16 juli a.s. om 12.15 uur zomervakantie en voor de leerlingen van de andere groepen is donderdag 17 juli (tot
15.15 uur) de laatste schooldag. Vrijdag 18 juli zijn alle kinderen dus vrij!

Belangrijke data
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
07 t/m 11 juni: extra vakantie
01 juli:10-minuten gesprekken op aanvraag
04 juli:groepen 3 vrij i.v.m. studieochtend
04 juli: zomerfeest kleuters
07 juli: Musical groep 8 meester Jan Willem
08 juli: Musical groep 8 juf Sandy/juf Mandy/ juf Esther
09 juli: Musical groep 8 meester Paul
10 juli: Musical groep 8 meester Enrico/ juf Monique/ juf Sharon
14 juli: Afscheidsavond groepen 8
16 juli: Laatste schooldag groepen 8
17 juli: Laatste schooldag overige groepen.

10-minuten gesprekken
Dinsdag 1 juli a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betreft dit alleen gesprekken voor ouders die daar echt behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor de leerlingen van de instroomgroepen die na de kerstvakantie op school zijn gekomen. Voor de groepen 2 zijn er voor alle ouders gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 8 zijn er geen gesprekken. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 krijgen hiervoor vandaag een brief mee en voor de ouders van de lagere groepen hangen er vanaf maandag 23 juni intekenlijsten op de deur van het lokaal.

Groep 4 juf Lies
Aangezien juf Adri voor de zomervakantie niet meer voor de klas terugkomt, zal juf Jolanda Bakker tot de tijd op de dinsdag voor deze groep staan.

Groep 5 en 6
"Een reis voor en achter de schermen van Schouwburg Kunstmin"
Donderdag 5 juni mogen alle kinderen van groep 5 en 6 een kijkje nemen achter en voor de schermen van Schouwburg Kunstmin. We gaan er met bussen heen en krijgen ter plaatse een rondleiding door het gebouw. Als afsluiting bekijken we de voorstelling "Katharina, Katharina in het Ganzenbord". We vertrekken 's morgens al om 8.15 uur vanaf school. De kinderen moeten dus om uiterlijk 8.10 uur op school aanwezig zijn!!! We hopen om ongeveer 11.30 uur weer terug te zijn bij school.

Voetbal-actie 6 juni
Op 9 juni speelt het Nederlands elftal haar eerste wedstrijd …. tegen Italië. Wij hebben dan heerlijk drie dagen vakantie. Toch willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom op vrijdag 6 juni op school ‘ons elftal’ een hart onder de riem steken. De ouderraad van de Johan Friso wil jullie voor deze gelegenheid trakteren op … dat is nog een verrassing!!
De kinderen van 821 worden daarom uitgenodigd om zich rond 9.30uur buiten op de parkeerplaats te verzamelen. Daar zullen we met elkaar luidkeels een aantal bekende voetbal-hits zingen waarna we onze kelen kunnen smeren met …. hihi … dat verklappen we dus nog niet!! De kinderen op 196 verzamelen zich om 10.45 uur op het plein. Vanzelfsprekend zou het geweldig zijn als we allemaal in het oranje naar school komen … iedereen heeft toch wel iets oranjes? Al was het maar een haarstrikje!! En dat geldt natuurlijk ook voor alle meesters en juffen!!

Kleding-actie
Omdat de organisatie Reshare aan het verhuizen is geweest, heeft het wat langer dan normaal geduurd maar hierbij kunnen wij u alsnog laten weten dat de opbrengst van de vorige kleding-inzameling (dinsdag 25 maart) het mooie bedrag van € 232,20 heeft opgeleverd.
Met dit bedrag kunnen wij de leerlingen op vrijdag 6 juni a.s. een leuke, vrolijke en gezellige extra verrassing aanbieden. Wat die verrassing inhoudt, leest u verder in deze nieuwsbrief.
De opbrengst van de inzameling van woensdag 14 mei vindt u t.z.t. in de nieuwsbrief.

Van de verkeersouder: Verkeersexamens achter de rug
De afgelopen week was het weer een drukte van belang met rondfietsende kinderen met genummerde oranje hesjes.  Nee, niet voor het EK-voetbal, maar voor de verkeersexamens. Ook de kinderen uit groep 8 van de Johan Friso hebben hun examen fietsend en deels lopend afgelegd. Ja, deels lopend want het examen ging ook over winkelcentrum Bieshof. En dat is officieel een voetgangersgebied waar men dus niet mag en niet behoort te fietsen. De organisatie van het examen hoopt op die manier ouders en kinderen daar weer een beetje bewuster van te maken.  Nu maar afwachten of het blijft hangen… De examenuitslagen laten helaas nog enkele weken op zich wachten. In elk geval wel een woord van dank aan de ouders die als controleposten een hele ochtend hebben besteed. Gelukkig onder goede weersomstandigheden en met een kopje koffie en een koek rondbezorgd door dames van de ouderraad !!

Zomerfeest kleuters
Zoals u al in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er op vrijdag 4 juli weer het jaarlijkse zomerfeest voor de kleutergroepen. Het thema is CIRCUS. Voor uw informatie geven wij alvast de gewijzigde schooltijden door zodat u hiermee rekening kunt houden. De kinderen worden op 4 juli om 09.00 uur op school verwacht. Om 12.30 uur is het feest afgelopen. De kinderen hebben dan al gegeten.

Lakens
De kleutergroepen kunnen witte en lichte kleuren lakens goed gebruiken. Als u lakens voor ons heeft die thuis toch maar in de weg liggen kunt u ze inleveren bij juf Esmé (821) en juf Deanne (196).

 
2 juni 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-06-2018