Nieuwsbrief 18
 

Groepsindeling 2008-2009
De kinderen krijgen vandaag allemaal de groepsindeling voor volgend jaar mee naar huis. Op
deze lijsten zult u juf Rianne Korporaal missen: zij gaat volgend jaar op de Julianaschool werken. Daarnaast gaat ook juf Edith v.d. Adel vertrekken: zij gaat bij het SPON werken.
Na de zomervakantie gaat juf Marjolijn Dijk met zwangerschapsverlof. In de eerste periode zal juf Nelleke deze groep samen met juf Helene draaien. Juf Monique en juf Mathilde zijn bij de start ook nog met verlof. Zo ongeveer tot de herfstvakantie zal juf Patricia Muller voor deze groep staan.

Zomervakantie
De leerlingen van de groepen 8 krijgen dit jaar op woensdag 16 juli a.s. om 12.15 uur zomervakantie en voor de leerlingen van de andere groepen is donderdag 17 juli (tot
15.15 uur) de laatste schooldag. Vrijdag 18 juli zijn alle kinderen dus vrij!

Belangrijke data
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
01 juli: 10-minuten gesprekken op aanvraag
04 juli: groepen 3 vrij i.v.m. studieochtend
04 juli: zomerfeest kleuters.
07 juli: Musical groep 8 meester Jan Willem
08 juli: Musical groep 8 juf Sandy/juf Mandy/ juf Esther
09 juli: Musical groep 8 meester Paul
10 juli: Musical groep 8 meester Enrico/ juf Monique/ juf Sharon
14 juli: Afscheidsavond groepen 8
16 juli: Laatste schooldag groepen 8
17 juli: Laatste schooldag overige groepen.

10-minuten gesprekken
Dinsdag 1 juli a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betreft dit alleen gesprekken voor ouders die daar echt behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor de leerlingen van de instroomgroepen die na de kerstvakantie op school zijn gekomen. Voor de groepen 2 zijn er voor alle ouders gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 8 zijn er geen gesprekken. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 hebben hiervoor al een brief meegekregen en voor de ouders van de lagere groepen hangen er vanaf maandag 23 juni a.s. intekenlijsten op de deur van het lokaal.

Van de verkeersouders: richting aangeven
Regelmatig ontvang ik berichtjes over de onveiligheid voor fietsers bij de rotonde aan de Groene Zoom. Het is daar inderdaad vaak zó druk dat automobilisten nauwelijks tijd hebben om te beslissen: Oprijden of wachten? Voorrang geven of voorrang nemen? Het is best lastig.
Wat daarbij wel eens onderbelicht blijft is het gedrag van de fietsers zélf!  Wat gaan die eigenlijk doen ? Rechtdoor ? Rechtsaf ? Linksaf ?? Bijna geen fietser, scholier of volwassene, die (nog) richting aan geeft. Recent was ik aanwezig bij een verkeersdebat voor HAVO-4 scholieren die met elkaar over verkeersveiligheid debatteerden.  Het was echt leuk en leerzaam om te horen dat die puberende HAVO-4 pubers het óók stom vonden dat ze in het verkeer geen richting aangaven. Zij vonden zelfs dat “de politie daar maar bekeuringen  voor moest gaan geven”. Dat zou dan een dure bedoening gaan worden schat ik zo in…
Liever zou ik zien dat ze uit zich zelf richting aangeven. Maar belangrijk is dat de volwassenen hen het goede voorbeeld geven. Waarom niet eigenlijk ??
Vriendelijke groet, verkeersouderJFS@hetnet.nl 

Schoolreis donderdag 25 september 2007
Rond 19 mei jl. zijn in de groepen 2 t/m 6 de brieven uitgedeeld voor het schoolreisje op 25 september a.s. In deze brief is uitgelegd dat wij het schoolreisje grotendeels vooraf moeten betalen en daarom het geld ook graag voor de vakantie van u willen ontvangen. Gelukkig hebben veel mensen daar gehoor aan gegeven. Aan de mensen die het ontschoten is of om een andere reden nog niet betaald hebben hierbij het verzoek dit z.s.m. alsnog te doen. Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van de brief volgen hieronder de gegevens: De kosten voor het schoolreisje bedragen per leerling: €  23,00. Het bankrek.nr. waarop het geld overgemaakt dient te worden is:  47.51.55.513 (vergeet u niet de voor- èn achternaam van uw kind te vermelden). Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg; anitawillenborg@worldmail.nl of 078-6165687.

Website
Mocht u over de sportdagen van de groepen 3 t/m 8 alleen verhalen hebben gehoord, dan kunt u nu de beelden erbij zien. Bijna 200 foto’s geven een indruk van beide dagen die behoren tot   één van de hoogtepunten van een schooljaar. Ook leuk is de reportage van de groepen 5 die met schepnetjes aan de slag zijn gegaan om het leven in de sloot bij school te ontdekken. Tenslotte sparen we de komende periode voor het Sophia kinderziekenhuis. Dit project willen van graag onder uw aandacht brengen en voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van de school: www.johanfriso.nl

 
16 juni 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018