Nieuwsbrief 19
 

Zending
Op locatie 196 mochten we voor Sophietje tot nu toe 270 euro en 27 cent ophalen en op 821 is dat 109,49 euro! Hartelijk dank!! We sparen nog even door tot de zomervakantie voor het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Het geld wordt o.a. besteed aan: wetenschappelijk onderzoek, speelgoed en een aantrekkelijke aankleding van het ziekenhuis. De stichting Vrienden van het Sophia wordt hierbij gesteund, zie verder ook http://www.vriendensophia.nl

Zomervakantie
De leerlingen van de groepen 8 krijgen dit jaar op woensdag 16 juli a.s. om 12.15 uur zomervakantie. De kinderen uit de groep van juf Els/Yvonne krijgen op woensdag 16 juli a.s. om 12.00 uur zomervakantie. Voor de leerlingen van de andere groepen is donderdag 17 juli (tot 15.15 uur) de laatste schooldag. Vrijdag 18 juli zijn alle kinderen dus vrij!

Groep 6 juf Tineke
Helaas moeten we hier meedelen dat juf Tineke ons gaat verlaten. Zij heeft een baan dichter bij huis gevonden en zal na de zomervakantie niet meer terugkomen. Zodra we iets meer over haar vervanging weten, zullen we dit de betreffende kinderen/ouders zo snel mogelijk doorgeven.

Belangrijke data
Voor de komende periode zijn de volgende data van belang:
01 juli: 10-minuten gesprekken op aanvraag
04 juli: groepen 3 vrij i.v.m. studieochtend
04 juli: zomerfeest kleuters.
07 juli: Musical groep 8 meester Jan Willem
08 juli: Musical groep 8 juf Sandy/juf Mandy/ juf Esther
09 juli: Musical groep 8 meester Paul
10 juli: Musical groep 8 meester Enrico/ juf Monique/ juf Sharon
14 juli: Afscheidsavond groepen 8
16 juli: Laatste schooldag groepen 8
17 juli: Laatste schooldag overige groepen.

10-minuten gesprekken
Dinsdag 1 juli a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.

Gevonden voorwerpen
Deze week is er nog gelegenheid om op beide locaties in de kist met gevonden voorwerpen te kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit. In de zomervakantie zal er ook op dit gebied grote schoonmaak gehouden worden.

Gym donderdag 3 juli groep 3 juf Klazien en juf Linda
Donderdag 3 juli a.s. is er geen gym in het Palet. De kinderen worden dan gewoon om 8.30 op school verwacht

Kleding-actie
14 mei jl. is er weer een kledinginzamelingsactie geweest en dit keer hebben we een bedrag opgehaald van € 161,50. Dit geld hebben wij besteed aan extra speelgoed in de klassen. Hierbij kunt u denken aan softballen, viltstiften, hoela hoep, bellenblaas, jeu de boules en nog veel meer. Onze hartelijke dank aan iedereen die kleding heeft ingeleverd! Wij hopen dat u ook volgend schooljaar weer mee zult verzamelen want ook volgend schooljaar zullen wij weer 4 keer meedoen aan de inzamelingsactie.

Juf Rianne en juf Tineke
Zoals eerder aangegeven gaan juf Rianne en juf Tineke ons verlaten. Op donderdag 17 juli a.s. is er om 12.00 uur voor alle ouders (dus niet alleen voor de ouders van hun huidige groep) de gelegenheid hen de hand te schudden. Op de gang bij de lokalen staat de koffie/thee klaar!

Schoonmaak materialen onderbouw
Op maandag 7 juli  worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of deppen aangezien de afbeelding er anders afgaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12 uur in de klas ophalen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 0,1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Wie helpt? Dit gebeurt in week 28. Op de deur van de klas hangt er een intekenlijst met datum en tijd. De koffie staat klaar!

 
30 juni 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 17-06-2018