Nieuwsbrief 01
 

Informatie-avond groep 1 t/m 8
Dinsdag 23 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden.
U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De kinderen krijgen hierover vandaag een brief mee. We verzoeken u vriendelijk om het betreffende strookje nog deze week bij de leerkracht in te leveren.

Zwemmen groepen 3
De groepen 3 hebben dit jaar op maandagochtend zwemles (er is geen wijziging in de schooltijden). De groepen van juf Ute/juf Francina en juf Eleonora/ juf Wilma zwemmen de eerste helft van het jaar en de andere groepen het tweede deel.

Schriften kijken in groep 3
Anders dan in de schoolgids vermeld staat bent u elke eerste maandag van de maand om 15.15 uur van harte welkom om het werk van uw kinderen te bekijken.

Telefoonlijsten
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten met telefoonnummers meegegeven worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat deze week doorgeven aan Maureen of meester Bert (6213144).

Schoolfotograaf
Op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 oktober a.s. is de schoolfotograaf er weer. In de volgende nieuwsbrief zullen we de verdeling van de groepen over de betreffende dagen aangeven.
Op woensdagmiddag 1 oktober kunnen er weer broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is  vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die vanaf maandag 15 september a.s. op locatie 196 bij de administratie (kamer Maureen) hangen.

Ongelukjes
Voor de kleutergroepen op locatie 196 hebben wij hard verschoonkleding nodig in de maten 110 en 116. Heeft u broeken, onderbroekjes, maillots of sokken in die maat liggen en is uw kind eruit gegroeid dan kunt u die inleveren bij juf Els en juf Deanne.
 
Groep 3a juf Klazien/ juf Linda
Elke donderdag gymmen de kinderen. We gymmen in het Palet. De ouders brengen hun kind zelf naar het Palet. De kinderen mogen geen fiets bij zich hebben. Onze klas moet om 8.20 uur aanwezig zijn.
Kinderen die normaal naar de BSO gebracht worden, kunnen die ochtend om 8.00 uur op school gebracht worden door hun ouders. De leerkracht wacht bij de ingang aan de voorkant van de school. De leerkracht neemt de kinderen van de BSO lopend mee naar het Palet. Wilt u het even doorgeven aan de leerkracht als uw kind mee loopt om 8.00 uur?

Jantje Betonloterij: start woensdag 10 september  a.s.
1 x in de 2 jaar doen wij als school mee met de loterijverkoop van Jantje Beton. Jantje Beton is een organisatie die kinderen helpt die het moeilijk hebben, zodat ze ook eens een dagje uit, op vakantie kunnen of lid van een club kunnen worden. Door loten te verkopen verdienen we geld voor deze kinderen, maar ook voor onze school! De helft van de opbrengst is namelijk voor school. Met dit geld willen we gaan sparen voor het opnieuw inrichten van onze schoolpleinen.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 7 mogen de loten verkopen. Op maandag 8 september krijgen zij een uitgebreide instructiebrief mee naar huis. Wilt u deze (samen met uw kind) goed doorlezen zodat de actie ook dit jaar weer een succes wordt! Achterin de lotenboekjes zit voor de kinderen een prijsvraag, waarmee leuke prijzen te winnen zijn!

Schoolkamp groep 8
Volgende week woensdag, 17 september, vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor drie dagen naar Esbeek, nabij Hilvarenbeek, voor het jaarlijkse schoolkamp. Het vertrek staat gepland om 8.45 uur vanaf locatie 821. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als zoveel mogelijk mensen ons uit komen zwaaien! We zijn heel blij met alle ouders die de kinderen naar Esbeek zullen brengen, bij voorbaat alvast hartelijk dank! Het betreft een behoorlijk aantal auto’s en daarom kunnen op deze woensdagmorgen alleen hun auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats die bij onze school hoort. Ouders van andere groepen die hun kind naar school komen brengen, kunnen parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege. Uiteraard vragen wij hiervoor uw begrip en medewerking. We hopen allemaal op vrijdag 19 september tussen 18.15 en 18.30 u weer terug te zijn bij school. Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er op de website van de school verhalen te lezen en veel foto’s te zien van de belevenissen aldaar. We proberen er iedere avond weer nieuw materiaal op te plaatsen.

 
8 september 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018