Nieuwsbrief 02
 

Zendingsnieuws: Schoenmaatjes gezocht!
We sparen vanaf de zomervakantie tot aan de decembermaand voor 'Schoenmaatjes'.
Voorheen werd dit de Operatie Schoenendoos genoemd. We sparen in deze periode voor de verzendkosten van de dozen. Elke groep hoopt zes dozen te gaan versieren en te vullen. De dozen vullen we met meegebrachte spulletjes van thuis. Er kan gedacht worden aan: schoolspulletjes, klein speelgoed en toiletartikelen. Uiteraard geen eten of oorlogsspeelgoed.
Bij dezen doen we ook een oproep of u een lege 'standaard' schoenendoos (dus geen grote of heel kleine doos) aan uw kind(eren) mee wilt geven. Alvast hartelijk bedankt voor uw en jouw bijdrage. De kinderen in Moldavië, Irak, Malawi en Oeganda zullen er erg blij mee zijn.
 
Invalidenparkeerplaats locatie 196
We willen u vriendelijke doch dringend verzoeken om alleen van de invalidenparkeerplaats gebruik te maken, als u daar ook recht op heeft. Het is al enkele keren gebeurd dat iemand met een rolstoel de auto verder weg moest parkeren en dat is niet de bedoeling. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Afscheid juf Edith v.d. Adel
Woensdag 15 oktober a.s. nemen we afscheid van juf Edith v.d. Adel. Zij gaat na de herfstvakantie als ambulant begeleider bij het SPON werken. Mocht u haar nog even de hand willen schudden, dan kan dat die dag om 12.15 uur.

Informatie-avond groep 1 t/m 8
Dinsdag 23 september a.s. wordt de jaarlijkse informatie-avond voor ouders gehouden.
U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. U bent van harte welkom!

Schoolfotograaf
Op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 oktober a.s. is de schoolfotograaf er weer.
De groepen zijn als volgt ingedeeld: woensdag locatie 821 groepen 5 en 7; donderdag locatie 196 alle groepen; vrijdag locatie 821 groepen 1,1/2, 6 en 8.

Kleding-actie ReShare
Ook dit schooljaar zullen wij weer meedoen aan de kleding-actie van ReShare.
ReShare houdt zich bezig met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve
van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Met een opbrengst van
ruim 25 miljoen kilo per jaar is ReShare de grootste kledinginzamelaar van
Nederland. Wij hopen dat u uw kleding op zult sparen voor deze kleding-actie.
Niet alleen vanwege het goede doel maar ook omdat wij een financiële
vergoeding ontvangen welke wij besteden aan leuke extraatjes voor onze kinderen. Bij deze nieuwsbrief vindt u de gegevens voor de eerste inzameling van vrijdag 3 oktober a.s. De overige inzamelingen zullen plaatsvinden in resp. november 2008, maart 2009 en mei 2009.

Beste klassenouders en schaduwouders
Dit jaar willen we jullie uitnodigen voor een korte informatie ochtend om uiteen te zetten wat er van jullie gevraagd kan worden door docenten en ouderraad. We willen jullie uitnodigen om op vrijdag 10 oktober om 8.45 uur op locatie 196 aanwezig te zijn Indien jullie verhinderd zijn die ochtend dan even afmelden per e-mail aan ouderraad.jfs@versatel.nl t.a.v. Monique de Heer.

Dieren-aailes
In de onderbouw komen leerlingen van het Wellantcollege een dierenaailes geven. Dinsdag 23 sept. op locatie 196 en vrijdag 3 oktober op 821.

Start E.H.B.O. – cursus
Vanaf 22 september a.s. volgen de groepen 8 weer 1x per week de E.H.B.O. – jeugdopleiding.
Dit gebeurt onder schooltijd, met een examen en (hopelijk) een diploma volgend jaar april.
Deze cursus wordt gegeven door daartoe gecertificeerde, enthousiaste vrijwilligers van de E.H.B.O. -vereniging Dubbeldam. WEET U ZELF OOK HOE TE HANDELEN BIJ EEN ONGELUK?  De leerlingen van groep 8 straks wel. Maar soms bent u de enige aanwezige persoon bij een ongeluk. De meeste ongevallen gebeuren immers in en rond het huis, vaak is uw eigen kind daarbij betrokken. Dan is het wel een geruststellend idee dat u weet hoe u moet handelen! De E.H.B.O. – vereniging start daarom een nieuwe cursus op donderdag 2 oktober a.s. van 19.30 tot 21.30 uur. Bij u om de hoek, in het Wellantcollege aan de Groenezoom in Dordrecht. De kosten hiervoor bedragen 150 euro, incl. boeken, materiaal, examen en het
diploma.  Contactpersoon is de heer Leen Dubbeldam, bereikbaar onder telefoonnummer 078-6161723 of via email: leen.dubbeldam@chello.nl.
Iedereen kan leren eerste hulp te verlenen!

Luizencapes
In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’, zullen alle groepen de komende weken van luizencapes voorzien worden. De capes worden door school aangeschaft en blijven ook van school. Kinderen die al een eigen cape gebruikten, kunnen die op de dag dat de nieuwe capes er hangen, mee naar huis nemen.

Van de verkeersouder
Beste ouders, sinds een aantal jaren ben ik als vader van een tweetal kinderen op de Johan  Frisoschool de “verkeersouder”. Wat is een verkeersouder ? In elk geval iemand die zich betrokken voelt  bij de verkeersveiligheid van schoolgaande jeugd. En daarin ondersteunend is naar de school en ouderraad. Zeker niet alleen omdat het zo onveilig zou zijn, (wat het in sommige gevallen best wel is), maar juist meer om er voor te zorgen dat er goede dingen gebeuren. Zo ben ik al jaren betrokken bij de organisatie voor de theoretische (groep 7) en praktische verkeersexamens (groep 8). Maar ben ik bijv. ook contactpersoon geweest met de ANWB toen we vorig jaar het programma Streetwise in alle groepen 3 t/m 8 op school hadden. Zo nu en dan schrijf ik een stukje voor de weekbrief van de Johan Friso.
Er is echter altijd nog genoeg andere aandacht voor de verkeersveiligheid van kinderen nodig blijven. Aangezien mijn oudste inmiddels al weer enkele jaren van school af is en de jongste ook al lang zelfstandig naar “821” toe fietst krijg ik zelf minder “input” dan nodig is om de taken goed te blijven doen. Daarom lijkt het mij prettig maar ook noodzakelijk dat  zich enkele ouders van beide locaties, zowel Chico Mendesring 196 als 821 aanmelden
om met mij de komende jaren nog enkele verkeersveilige projecten te doen op school.
Als u daarvoor interesse heeft zou ik graag met u in contact komen., het is ten slotte in
belang van onze kinderen!  Stuurt u een mailtje? (graag evt. met tel.nr.)
Willem van Driel,    verkeersouderJFS@hetnet.nl

 
22 september 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018