Nieuwsbrief 05
 

Zending
De actie Schoenmaatjes loopt als een trein. Fijn dat we daardoor de verzendkosten kunnen aanbieden die betaald moet worden voor het aantal dozen dat is versierd en gevuld! Alle gevers reuze bedankt. Er zal nog één keer geld opgehaald worden en eind november worden de verrassingsdozen naar het opslagdepot in Zevenhuizen gebracht. Op locatie 196 is deze week ruim 145 euro opgehaald en op locatie 821 is dat 132,83 euro!
 
Geboren
Juf Marjolijn Dijk is zondag 2 november jl. van een dochter, Iris, bevallen. Moeder, dochter en vader maken het goed en ook vanaf deze plaats willen we hen van harte feliciteren!

10-minuten gesprekken
Groep 5 t/m 8:
De kinderen krijgen deze week de brief met de ingevulde datum en het tijdstip mee naar huis.
Groep 3 en 4:
Vanaf vrijdag 14 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groep 1/2:
Ook in de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf vrijdag 14 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school zijn gekomen. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten gesprek uitgenodigd.

Locatie 196
Voor het speellokaal op locatie 196 zijn wij op zoek naar ca. 25 tapijttegels die niet rafelen.
Wie kan ons hieraan helpen? U kunt ze afgeven bij juf Deanne.

Schoen zetten
Wij hebben gehoord dat sinterklaas al onderweg is naar Nederland. Natuurlijk komt hij weer bij de Johan Friso op visite. De kinderen mogen hun schoen op dinsdag 18 november meenemen naar school en wie weet zit er een dag later wat leuks/lekkers in.

Naar het Sinterklaashuis
Dit jaar zijn de groepen 1/2 welkom in het Sinterklaashuis. Op dinsdag 25 november gaan de groepen van juf Els/Yvonne, Deanne/Erica, Erna/Roelie en Liesbeth/Judith.
Op donderdag 27 november gaan de groepen van juf Petra/Fien en Atie/Janny.
De groepen van juf Ria/Esmé en Sandra/Adri gaan op dinsdag 2 december.
Uw kind krijgt nog een aparte brief mee of het eerder op school moet zijn c.q. later uit is.

Kerstviering kleutergroepen
Het kerstfeest van deze groepen vindt dit jaar plaats in de Kandelaarkerk.
Voor de groepen van locatie 196 is het feest op maandagavond 15 december 2008 en
voor de groepen van locatie 821 op dinsdag 16 december 2008. Het begint om 18.30 
uur en is om ongeveer 19.30 uur afgelopen. Alle ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging. 
Op maandagmiddag 15 december  zijn alle kleutergroepen vrij i.v.m. de voorbereidingen. Om deze viering goed te laten verlopen, gaan alle kleutergroepen op maandagmorgen 15 december in de Kandelaarkerk oefenen. De kinderen van juf Sandra, Ria en Atie  worden om 08.30 uur in de kerk  (achter de woontoren bij winkelcentrum de Bieshof) verwacht en lopen na het oefenen terug naar school, waar u uw kind op de gewone tijd kunt ophalen. De kinderen van juf Erna, Liesbeth, Deanne,Els en Fien gaan in de loop van de ochtend lopend naar de kerk. Hier kunt  u uw kind om 11.45 uur ophalen.

Kerstfeesten groep 3 t/m 8
Het kerstfeest van deze groepen vindt plaats op donderdagavond 18 december a.s. Alle groepen vieren het feest in hun eigen klas (hierbij zijn geen ouders aanwezig). Voor de groepen 3 en 4 (locatie 196) is de kerstviering van 19.00 – 20.00 uur en voor de groepen
5 t/m 8 (locatie 821) van 19.15 – 20.15 uur. 
 
Briefjes aanmelding opvoedcursus februari
Wilt u voor 1 december a.s. het briefje voor aanmelding voor de opvoedcursus inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind?
 
Spelletjesmorgen groepen 1/2
Fijn dat er ouders gereageerd hebben op de oproep om mee te helpen. Op locatie 196 worden er op maandagochtend gezelschapsspelletjes gespeeld en op locatie  821 op vrijdag, aangezien er dan de meeste ouders beschikbaar zijn. Langs deze weg bedanken we de ouders die wel op andere dagen zouden kunnen helpen en hopen een andere keer uw inzet te kunnen gebruiken.
Op maandag 17 november is er uitleg op locatie 196 om 15.15 uur in de gemeenschappelijke ruimte en op vrijdag 21 november om 11.30 uur op locatie 821.
 
JUDO-lessen
 De Johan Friso School is een sportieve school. Dat blijkt o.a. uit de grote aantallen kinderen die steeds meedoen met sporttoernooien. De komende tijd gaat er ook onder schooltijd iets bijzonders plaatsvinden op sport-gebied: d.m.v. van het project “Tijd voor Sport” wordt de jeugd gestimuleerd om meer te gaan sporten. Het project is een samenwerkingsverband tussen sportbonden, gemeenten en sportverenigingen. Judo is ondergebracht onder de noemer Urban Judo. Sportschool Muilwijk komt in 2 lessen de leerlingen van alle groepen 3 t/m 8 (!) van onze school kennis laten maken met de sport judo. De eerste les kunnen de kinderen meedoen in sportkleding (het liefst lang) en de 2e les neemt Muilwijk echte judopakken mee.
Het één en ander gaat plaatsvinden onder de reguliere gymtijden, volgens het volgende schema:
Zaal 2:
In week 46 (van maandag 10 november t/m vrijdag 14 november) en
in week 47 (van maandag 17 november t/m vrijdag 21 november)
Zaal 1:
In week 48 (maandag 24 november en woensdag 26 november) en
in week 49 (maandag 1 december en woensdag 3 december)
Namens de sportcommissie wensen we de kinderen alvast leuke en leerzame lessen toe.

 
10 november 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018