Korfballen is leuk!
 
Veel gezinnen met kinderen kennen het ritueel wel dat je als ouder(s)op zaterdag een heel schema moet maken om bij alle activiteiten van je kind(eren) aanwezig te zijn. Dat begint voor sommigen al heel vroeg en je voelt je als ouders soms een echte manager om het allemaal goed te regelen. Neem nou het korfbaltoernooi voor de leerlingen uit de groepen 3 en 4. Je zou verwachten dat er niet veel kinderen en ouders op zo’n activiteit zitten te wachten op deze toch vrije middag. Maar op 25 oktober was de sporthal aan de Vorrincklaan behoorlijk blauw wit gekleurd met veel kinderen van de Johan Frisoschool.
 

zaalkorfbal 017Gelukkig hadden nog meer scholen zich ingeschreven voor deze bijzondere middag, die begon met een “Clinic” voor alle kinderen. De zaal stond vol met korfbalpalen en de kinderen leerden onderhands en bovenhands schieten. Als je dat die “groten” ziet doen, lijkt het allemaal zo makkelijk, maar als je in groep 3 en 4 zit dan is de bal wel heel groot en lijkt die korf wel heel erg hoog te staan!

Na het oefenen begonnen de echte wedstrijden en dat was voor ouders,zaalkorfbal 008 grootouders en leerkrachten een genot om te zien. Kinderen met rode wangen die zo graag willen scoren en schrikken als er ineens een tegenstander voor je komt staan om dat te beletten. Helemaal moeilijk is de regel dat je met korfbal niet mag schieten als je wordt verdedigd. Maar bovenal ging het deze middag om het plezier te ervaren van korfballen. Gezien alle reacties na afloop, is de organisatie daar ruimschoots in geslaagd. Aan het einde van de middag kregen alle kinderen een etui en een vaantje, maar het mooiste was toch wel dat alle teams voor hun prestaties ook nog een beker kregen. Niet alleen veel kinderen, maar ook veel ouders vervolgden hun weekend met een prettig gevoel.

zaalkorfbal 021Het lijkt allemaal zo gewoon en makkelijk. Je geeft je kind op school op om aan een korfbaltoernooi mee te laten doen op een zaterdagmiddag en klaar is Kees. Maar weinig ouders beseffen dat er vooraf veel werk moet worden verricht door de leden van de sportcommissie. Achter de schermen wordt vooral hard gewerkt: inschrijfformulieren uitdelen, ophalen en verwerken, teams maken, leiders zoeken en voor iedere kind een sporttenue regelen en dan hebben we het nog niets eens over de werkzaamheden voor de mensen die het toernooi organiseren. Gelukkig hebben wij op school een sportcommissie die heel veel zaken regelt, maar we hebben ook ouders die bereid zijn een team te coachen. Mocht u tot nu toe niet in de gelegenheid zijn geweest om een team te coachen, dan hopen wij een volgende keer op uw hulp. Het kost wat vrije tijd, maar u krijgt er veel plezier voor terug.

Namens de collega’s,
meester Jan

Fotoalbum

 
25 oktober 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-10-2018