Nieuwsbrief 06
 

Zending
De schoenendoosactie Schoenmaatjes loopt ten einde. We mochten op locatie 196 een totaal bedrag bijeen sparen van 539 euro en 87 cent en op locatie 821 was dat ruim 535 euro! Alle gevers ontzettend bedankt. Ook de schoenendozen zijn inmiddels versierd en gevuld en gaan vrijdag a.s. naar het opslagdepot in Zevenhuizen. Wel zoeken we nog een of twee chauffeur(s) om mee te rijden. Heeft u op vrijdagmiddagmiddag 28 november een auto tot uw beschikking en bent u bereid mee te rijden dan is een berichtje naar astapel@johanfriso.nl heel welkom.

Juf Adri, juf Alinde, juf Ilonka
Helaas stoppen zowel juf Adri als juf Alinde na de kerstvakantie met werken op de Friso.
Juf Adri gaat met haar man mee naar het oosten van het land en juf Alinde stopt om privé-redenen. Inmiddels hebben we gelukkig ook hun vervanging al kunnen regelen: juf Adri wordt op de maandagen vervangen door juf Elsa en juf Annet gaat de plaats innemen van juf Alinde. Dit laatste betekent eveneens dat juf Ilonka na de kerstvakantie weer samen met juf Lia voor groep 4c komt te staan en dat juf Annet daar vertrekt.
 
Luizencapes
Inmiddels hebben we bij alle klassen standaard luizencapes hangen. Zie elders op deze site bij "Hoofdluis".

Naar het Sinterklaashuis
Dit jaar zijn de groepen 1/2 welkom in het Sinterklaashuis. Op dinsdag 25 november gaan de groepen van juf Els/Yvonne, Deanne/Erica, Erna/Roelie en Liesbeth/Judith.
Op donderdag 27 november gaan de groepen van juf Petra/Fien en Atie/Janny.
De groepen van juf Ria/Esmé en Sandra/Adri gaan op dinsdag 2 december.
Uw kind krijgt nog een aparte brief mee of het eerder op school moet zijn c.q. later uit is.

Staf van Sinterklaas
Wist u dat de staf van Sinterklaas in het water is gevallen? Hij is daardoor onbruikbaar en erg lelijk geworden. Daarom zijn de kinderen nu druk bezig om een ontwerp te maken voor een nieuwe staf. Het resultaat kunt u in de klas bekijken.

5 december
Zoals al in de Activiteitenkalender aangegeven, zijn alle groepen deze dag ’s middags vrij.

Kerstviering kleutergroepen
Het kerstfeest van deze groepen vindt dit jaar plaats in de Kandelaarkerk. Voor de groepen van locatie 196 is het feest op maandagavond 15 december 2008 en voor de groepen van locatie 821 op dinsdag 16 december 2008. Het begint om 18.30 uur en is om ongeveer 19.30 uur afgelopen. Alle ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Op maandagmiddag 15 december  zijn alle kleutergroepen vrij i.v.m. de voorbereidingen. Om deze viering goed te laten verlopen, gaan alle kleutergroepen op maandagmorgen 15 december in de Kandelaarkerk oefenen. De kinderen van juf Sandra, Ria en Atie  worden om 08.30 uur in de kerk  (achter de woontoren bij winkelcentrum de Bieshof) verwacht en lopen na het oefenen terug naar school, waar u uw kind op de gewone tijd kunt ophalen. De kinderen van juf Erna, Liesbeth, Deanne,Els en Fien gaan in de loop van de ochtend lopend naar de kerk. Hier kunt  u uw kind om 11.45 uur ophalen.

Kerstfeesten groep 3 t/m 8
Het kerstfeest van deze groepen vindt plaats op donderdagavond 18 december a.s. Alle groepen vieren het feest in hun eigen klas (hierbij zijn geen ouders aanwezig). Voor de groepen 3 en 4 (locatie 196) is de kerstviering van 19.00 – 20.00 uur en voor de groepen
5 t/m 8 (locatie 821) van 19.15 – 20.15 uur.

Jantje Beton
In september hebben de kinderen in de groepen 5 t/m 7 loten verkocht van Jantje Beton. Misschien heeft ook u een lot gekocht. De trekking vond plaats op donderdag 20 november j.l. U kunt de trekkingsuitslag nalezen op de website van Jantje Beton (www.jantjebeton.nl) kijken of u in de prijzen bent gevallen. Mocht u niet over internet beschikken dan biedt telefoonnummer 0900-1234535 (35 eurocent per min.) wellicht uitkomst. De kinderen die mee hebben gedaan met de prijsvraag achterin het lotenboekje (en die een prijs hebben gewonnen) ontvangen begin december bericht thuis.

Versiering
Het zal u op school niet ontgaan zijn dat Sinterklaas weer in het land is. Samen met de klassenouders hebben wij op vrijdag 14 november jl. de beide locaties versierd. Alle ouders die ons hebben geholpen willen wij hartelijk bedanken.
We hopen ook weer op u te mogen rekenen met het afhalen van de versiering op maandag 8 december  ’s ochtends vanaf 8.45  uur. En natuurlijk voor het decoreren van Kerst ’s avonds om 19.00 uur. Iedereen die een uurtje over heeft is welkom om  te komen helpen!

Kerstvakantie
Vrijdag 19 december a.s. krijgen alle groepen om 12.00 uur kerstvakantie. De kinderen worden weer op maandag 5 januari a.s. om 8.30 uur op school verwacht.

Website
Enkele kinderen en een meester van de Johan en Frisoschool spelen mee als figuranten in de een nieuwe televisieserie over het leven van Annie M.G. Schimidt. Op de website meer hierover en tevens hebben we enkele foto’s kunnen bemachtigen van deze, nu nog onbekende, figuranten. De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben de school goed vertegenwoordigd tijdens een zaalkorfbaltoernooi, want de korfbalhal waar dit toernooi werd georganiseerd was die middag grotendeels blauw en wit gekleurd. Een uitgebreid verslag met daarbij veel foto’s geven een impressie van deze bijzondere middag.

LUNCHLOKAAL zoekt overblijfkrachten
Op de dependance zijn we voor de overblijf op zoek naar 3 nieuwe enthousiaste overblijfkrachten. Iedere middag blijven er 70 tot 90 kinderen over. De kleuters eten in één van de kleuterlokalen. De groepen 5 t/m 8 eten in de mediatheek. De overblijfkrachten zijn van 11:45 tot 13:15 uur op school. Ze zorgen met 4 of 5 collega’s dat alle kinderen rustig kunnen eten en daarna fijn kunnen spelen. Naast het begeleiden van het eten zorgen de overblijfkrachten ervoor dat er wordt gecontroleerd of alle kinderen bij de overblijf aanwezig zijn.
Ongeveer 1x per 2 maanden hebben we een overleg met alle overblijfkrachten van de Johan Frisoschool. Dit is aansluitend aan de overblijf en duurt meestal tot 15:00 uur. Voor elke overblijf die wordt gedraaid, krijgt de overblijfkracht een vrijwilligersvergoeding van € 12,50.
Op de volgende dagen komen we een overblijfkracht tekort: dinsdag, donderdag, vrijdag.
Als u belangstelling heeft, kunt u zich melden bij de overblijfcoördinator van LUNCHLOKAAL, Jacintha Tiel Groenestege. Telefonisch op maandag, dinsdag of donderdag  06 – 34 49 07 60 of via de mail Jacintha@lunchlokaal.nl

LUNCHLOKAAL
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Regelmatig zijn er vragen over de overblijf op de Johan Frisoschool. Daarom de gang van zaken nogmaals op een rij.
Kinderen, die op (een) vaste dag(en) overblijven, moeten een blauw aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de overblijfkrachten. Deze formulieren zijn bij de administratie van de school of tussen de middag bij de overblijfouders te verkrijgen. Wijzigingen a.u.b. altijd schriftelijk of telefonisch doorgeven. Kinderen, die incidenteel overblijven, moeten hun naam op de betreffende dag op het overblijflijstje in de klas zetten.
Overblijven kost € 2,- per keer. Betalen kan alleen d.m.v. 10-strippenkaarten. Deze kunt u kopen door € 20,- in een gesloten envelop mee te geven met daarop voor – en achternaam van het kind en de groep waar het kind in zit. Kinderen uit 1 gezin, die op dezelfde locatie overblijven, kunnen samen gebruik maken van 1 strippenkaart.
De strippenkaart blijft op school. Als de kaart vol is, wordt deze aan uw kind meegegeven, zodat u weet dat er een nieuwe strippenkaart gekocht moet worden. Alleen voor kinderen die af en toe overblijven zijn ook 5-strippenkaarten van € 10,- te koop. Strippenkaarten blijven geldig zolang uw kind op school zit. Als uw kind van school af gaat, kunt u het geld van de overgebleven strippen terug vragen. Vaste overblijvers die een keer niet komen, moeten zich afmelden via het overblijflijstje in de klas of direct bij de overblijfkrachten. Kinderen die ziek zijn, worden door de leerkracht afgemeld. Kinderen die niet zijn afgemeld, betalen gewoon € 2,-.
Kinderen nemen zelf brood mee naar de overblijf. Bij de overblijf kunnen ze kiezen wat ze willen drinken (thee, soep, siroop, warme chocolademelk). Op beide vestigingen eten de kleuters in een aparte ruimte, zodat ze niet ondersneeuwen bij de oudere kinderen. U kunt de overblijfkrachten op de overblijfdagen telefonisch bereiken tussen 11:45 en 12:00. Op andere tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken.
Hoofdgebouw  : 06 81617621
Dependance   :  06 81617622

Drukke ochtendspits
Inderdaad beste ouders, ongetwijfeld zal het ook vanmorgen mede door de winterse omstandigheden, ook bij onze scholen weer bijzonder druk zijn geweest. Laten we de sneeuwpret vooral positief benaderen en verstandig met de eventuele winterse overlast omgaan. Zéker in het verkeer. Mag ik u daarvoor enkele kleine tips geven?
Voor de kleine afstanden naar school is lopen of fietsen meestal een stuk sneller, en voor kinderen véél leuker. En meestal worden ook de fietspaden gestrooid. Als u, om wat voor reden ook, tóch met de auto de kinderen naar school brengt, kijkt u dan eens of er al op zo’n 150 tot 100 meter afstand geen plaatsje vrij is. Daardoor wordt de drukte bij school wat meer gespreid. 

Afgelopen week ben ik op verzoek van de verkeersouder van onze buurschool, De Bever, op een willekeurige ochtend weer eens op locatie 196 komen kijken.  Zij had in overleg met de directrice van de Bever mij erbij gevraagd omdat “het de laatste tijd” weer zo verschrikkelijk druk was met foutparkeerders. Uiteraard van beíde scholen.  Tussen 08.15 en 08.28 telde ik maar liefst 28 !! auto’s die inderdaad fout parkeerden of onverstandig links stopten. Vervolgens werden, zelfs de kleinste kinderen, midden op de straat uit de auto gelaten. Of moesten de kinderen die links uit de auto stapten, alsnog eerst door de drukte heen oversteken. Eigenlijk onbegrijpelijk…
Komt u met de auto tóch tot vlak voor de school in onze ‘kiss and ride”-straat, dan wil ik u vragen en adviseren om rechts van de weg te stoppen en uw kinderen rechts uit de auto te laten stappen.
 
Doordat gelukkig een aanzienlijk aantal mensen wel gewoon aan de rechterkant van de straat de kinderen uit de auto laat, ontstaat nu een soort slalom rijden voor de fietsende kinderen en de weer wegrijdende auto’s. Voor de velen te voet of op de fiets, en ook  voor al die net uit de auto gelaten naar school komende kinderen, geen al
te overzichtelijke en veilige situatie natuurlijk.

Kortom: Met de auto? Parkeer alstublieft op afstand. Toch dichtbij? Dan réchts parkeren en uw kinderen aan de rechterzijde uit de auto laten ! Veiliger voor uw eigen kinderen en overzichtelijke voor fietsers en uzelf als u weer wegrijdt.

Mede aan, en namens buurschool obs De Bever,
met vriendelijke groet, W. van Driel
verkeersouderJFS@hetnet.nl

 
24 november 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018