Nieuwsbrief 11
 

Zending
Er is voor de laatste keer opgehaald voor de stichting CliniClowns. Dit resulteerde voor locatie 196 in een totaalbedrag van maar liefst: € 429,40 en voor locatie 821 een totaalbedrag van € 384,24. Alle gevers ontzettend bedankt. Na de voorjaarsvakantie gaan we de stichting Verrekijker ondersteunen. Meer informatie hierover volgt.

Personeelsaangelegenheden gr. 6 juf Froukje en gr. 7 juf Mathilde
Zowel juf Froukje als juf Mathilde zullen na de voorjaarsvakantie een begin maken met
re-integreren. Dit betekent dat zij in het begin ondersteunende werkzaamheden in de betreffende groep zullen verrichten en in een later stadium voor de groep terug zullen komen. In beide groepen zal juf Els Nouwen hen in eerste instantie vervangen. Vanaf deze plaats willen we in ieder geval meester Hildo heel erg bedanken voor al het inspringen in groep 7!

10-minuten gesprekken
Op maandag 23  en dinsdag 24 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 1/2:
De ouders van de ‘groep 0-kinderen’ die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf maandag 16 maart a.s. hangen de intekenlijsten hiervoor bij de lokalen. De ouders van de groep 2-kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 16 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten
zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5/6/7:
De kinderen van deze groepen krijgen maandag 2 maart a.s. de brief hierover mee.
De definitieve brief met datum en tijdstip  krijgen ze dan vrijdag 13 maart  mee.

Vrijdag 24 april a.s. roosterwijziging groep 5 t/m 8
Vrijdag 24 april a.s. treden juf Annienke en meester Enrico in het huwelijk. U zult begrijpen dat we daar ’s middags met zoveel mogelijk leerkrachten bij aanwezig willen zijn. In verband hiermee draaien de groepen 5 t/m 8 die dag een continurooster. Dit betekent dat zij gewoon om 8.30 uur beginnen, tussen de middag op school blijven en om 13.30 uur uit zijn. De groepen van juf Esther, meester Freddie en meester Eli zullen t.z.t. nog geïnformeerd worden over aangepaste tijden.

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 20 februari a.s. begint de voorjaarsvakantie (groep 1 t/m 4 om 12.00 uur en groep 5 t/m 8 om 15.15 uur). De kinderen worden op maandag 2 maart a.s. weer om 8.30 uur op school verwacht.

LunchLokaal
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Te vaak komt het voor dat een kind geld voor de overblijf inlevert en dat het onduidelijk is van wie het komt. Er zijn dagelijks zo’n 70 tot 90 kinderen bij de overblijf!! Daarom de volgende vraag: Wilt u het geld altijd meegeven in een gesloten envelop met daarop voor- en achternaam + groep van het kind. Op die manier kunnen vergissingen worden voorkomen. Alvast bedankt voor de medewerking.

Verjaardag juf Francina, juf Ute en juf Nienke
Op vrijdag 20 februari vieren wij onze verjaardagen in de klas. De kinderen mogen dan verkleed komen. Eten en drinken hoeven ze die dag niet mee naar school te brengen; er wordt voor gezorgd. We hebben er zin in!

Exploitatieoverzicht Ouderraad
In het exploitatieoverzicht van de ouderraad over het kalenderjaar 2008 kunt u zien waaraan de door u betaalde ouderbijdrage van vorig jaar besteed is. Voor vragen m.b.t. het exploitatie overzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (tel.6165687 / anitawillenborg@worldmail.nl).

 
16 februari 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-10-2018