Nieuwsbrief 12
 

Eenmalige zendingsactie
Enkele weken geleden is er in iedere groep aandacht besteed aan de internationale dag voor kinderen met kanker. In het kader van dit onderwerp was afgesproken dat de opbrengst van het zendingsgeld in de week na deze bijzondere dag eenmalig naar de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en kanker) zou gaan. Dat veel kinderen en ouders deze vereniging een warm hart toedragen, blijkt uit het bijzonder hoge bedrag dat is opgehaald in deze ene week. Binnen 2 weken zal het juiste bedrag bekend worden gemaakt. Het bedrag wordt overhandigd aan Angela Poort. Haar zoon Sjoerd was leerling van onze school en is 3 jaar geleden aan deze vreselijke ziekte overleden. Zij is tegenwoordig bestuurslid van de VOKK.

Huiswerkweken groepen 8
Er zijn dit jaar nog twee huiswerkweken en wel in de week van 30 maart (week 14) en in de week van 11 mei (week 20). In deze weken zullen de kinderen wederom iedere dag een huiswerktaak mee krijgen.

Ouderavond
Op maandagavond 25 mei staat de ouderavond helemaal in het teken van het ict-gebruik op onze school. In een achttal workshops demonstreren leerkrachten en zelfs kinderen de ict-mogelijkheden van onze school. En dat zijn er heel wat! Iedere ouder hoort van zijn/haar kind(eren) wel eens iets over het zgn. digibord. Wat is nu een digibord en is het allemaal wel zo geweldig als de kinderen beweren?  Is het waar dat er op school kinderen aan de hand van een powerpointpresentatie een spreekbeurt houden? Wilt u de antwoorden op deze vragen, noteer dan deze avond vast in uw agenda. Uiteraard zijn dit nog maar enkele voorbeelden, want er is deze avond veel meer te zien en te ervaren. In een later stadium ontvangt u verdere informatie.

10-minuten gesprekken
Op maandag 23 en dinsdag 24 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 1/2:
De ouders van de ‘groep 0-kinderen’ die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf maandag 16 maart a.s. hangen de intekenlijsten hiervoor bij de lokalen. De ouders van de groep 2-kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 16 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5/6/7:
De kinderen van deze groepen krijgen de brief met datum en tijdstip vrijdag 13 maart  mee.

Ouderbijdrage
Vele activiteiten die uw kind(eren) mogen genieten, worden bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Enige tijd geleden heeft u de jaarlijkse brief voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hebben gemaakt. Daarom deze herinnering. De ouderbijdrage bedraagt 20,00 euro (voor een heel kalenderjaar) per kind. Op deze website (schoolinfo / OR) kunt u lezen waar uw ouderbijdrage voor gebruikt wordt. Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren). 
 
Vrijdag 24 april a.s. roosterwijziging groep 5 t/m 8
Vrijdag 24 april a.s. treden juf Annienke en meester Enrico in het huwelijk. U zult begrijpen dat we daar ’s middags met zoveel mogelijk leerkrachten bij aanwezig willen zijn. In verband hiermee draaien de groepen 5 t/m 8 die dag een continurooster. Dit betekent dat zij gewoon om 8.30 uur beginnen, tussen de middag op school blijven en om 13.30 uur uit zijn. De groepen van juf Esther, meester Freddie en meester Enrico zullen t.z.t. nog geïnformeerd worden over aangepaste tijden.

Groep 3a
Dinsdagmiddag 14 april a.s. gaan we met onze groep naar Weizigt voor een les over kippen en eenden. We hebben dan ouders nodig om groepjes te begeleiden. Ik wil graag groepjes van ongeveer 4 kinderen maken, dus heb ik 6 ouders nodig. Die middag zullen we om 13.00 uur met de bus vertrekken, dus de kinderen moeten een kwartier eerder op school zijn! Met Groenland en de overblijf neem ik contact op. We zijn om 15.15 uur weer op school terug. Alvast bedankt, juf Linda en juf Wendy.

Spreekuren SMW
Onze schoolmaatschappelijk werkster, Mar Wil Janse, zal vanaf april de spreekuren weer hervatten. De spreekuren vinden plaats in het dokterskamertje op locatie 821 van 8.30 uur-9.30 uur. U kunt onze schoolmaatschappelijk werkster spreken, zonder vooraf een afspraak met haar te maken. De data van de spreekuren zijn: Woensdag 8 april, 20 mei, 10 juni en 8 juli a.s.

Website
Er staan weer enkele nieuwe reportages op de website. Trouwe bezoekers hebben dat vast al opgemerkt, maar voor degenen die nog niet hebben gekeken, lichten wij een tipje van de sluier op. Er is een groep van onze school op reis geweest en deze groep maakte van dichtbij mee hoe een ei veranderde in een kuikentje. In diezelfde periode waren er kinderen van een andere groep op De Bieshof bezig met het stellen van vreemde vragen aan passerende voetgangers. Volgens de juf van die groep heeft dat alles te maken met echt ondernemerschap. Inmiddels is bij de meeste kinderen en ouders wel bekend dat we aandacht hebben besteed aan de International Chilhood Cancer Day. Wat “Princes Lucie en Chemo-ridders” en “Paultje en de Draak” hiermee te maken hadden, wordt na een bezoekje aan de website al gauw duidelijk. Tenslotte: “Bent u ook zo benieuwd waar asfalt vandaan komt?”

 
9 maart 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018