Ontruiming locatie 196

Vrijdag 6 juli 2001, locatie 196

Het is stil op de gangen. Af en toe loopt een kind naar het toilet, maar verder zijn er geen andere geluiden te horen dan de normale schoolgeluiden. Om 5 over 9 komt juf Sandra naar buiten lopen. Juf Sandra is bedrijfshulpverlener. Ze trekt snel een fluorescerend geel hesje aan, klopt bij het lokaal van juf Petra aan en zegt: "Klaar maken om te ontruimen!" Daarna snelt ze naar het volgende lokaal.

Juf Fien brengt 2 groepen in veiligheidVoordat we tijd hebben om te beslissen of we haar zullen volgen of wat foto's zullen nemen in de klassen is juf Sandra al weer uit 't zicht en staan de kinderen keurig in een rijtje klaar voor de deur. Juf Petra doet nog snel even een roostertje dicht.


Juf Fien kijkt of alle kinderen aanwezig zijnOm niemand in de weg te lopen, gaan we buiten staan. Niet veel later komt de eerste groep naar buiten. Juf Fien met een enorme sliert kinderen. Later blijkt dat juf Fien twee groepen onder haar hoede heeft genomen: haar eigen groep en de groep van juf Sandra, die tijdens de ontruiming andere taken heeft.

Het is opvallend hoe rustig, maar ook hoe gedisciplineerd het gaat. Geen geren, geen gestoei of geduw. Of zoals een kind uit haar klas zegt: "Je moet niet rennen, maar je moet snel lopen".

Juf Marjo met haar groepBinnen een paar minuten staat iedereen die aanwezig was in het gebouw buiten. Eén gedeelte staat op het veld achter de school, een ander gedeelte staat aan de overkant van de school op het gras.

Tijd om wat kinderen te interviewen over wat er aan de hand is.
Marjate (groep 1) zegt: "Dit is een brandspel!"
Een ander kind antwoordt op de vraag waarom ze dit doen: "Als er brand is, dat je dan weet wat je moet doen".
Johan (groep 3) vindt het wel "geinig". "NUTTIG!!!" grapt juf Henriëtte, "je moet zeggen nuttig!"
Een ander kind zegt: "Onze juf is nog binnen, om te kijken of er nog kinderen op de wc zitten" Het lijkt erop dat kinderen het vanzelfsprekend vinden dat iedereen z'n eigen taak heeft.Juf Lia (groep 3) vertelt wat over de voorbereiding van de ontruiming. Ze heeft n.a.v. een actualiteit verteld hoe belangrijk het is dat je goed moet weten wat je moet doen bij een brand. "En om tien voor negen heb ik ze aan het schrijven gezet", zegt ze met een grote grijns. Ook zij heeft twee groepen onder haar hoede vanwege het feit dat haar collega een andere taak heeft bij de ontruiming.

Juf Petra wacht aan de andere kant van de vijverTot slot een korte reactie van juf Marjo, ook bedrijfshulpverlener en één van degenen die alle ins en outs van het calamiteitenplan kent.
"Tevreden?"
"Ja, er waren wat kleine dingetjes, bijvoorbeeld een roostertje dat nog open stond. En we zijn bijvoorbeeld vergeten om de buitendeur dicht te doen nadat alle kinderen buiten waren. Maar het belangrijkste is dat alle kinderen buiten waren en daar gaat het toch uiteindelijk om."


Terwijl we nog eventjes napraten loopt de eerste groep weer rustig naar binnen.

Benieuwd hoe het op locatie 821 is gegaan? Lees hier verder.

Terug naar: Calamiteitenplan
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 18-05-2018