Teamwork bij Bankbattle
 
Wie heeft de Mona Lisa geschilderd?
Wie was de eerste burgemeester van Madurodam?
Hoe breed is een wc-rol?
Hoe wordt prinses Amalia aangesproken?
Eén minuut voor half tien. Gespannen en geconcentreerde gezichten, ietwat bezwete handen, een zenuwachtige meester en 5 à 6 leerlingen rond één PC op locatie 196. Allemaal startklaar om "de Battle" aan te gaan!
 

Verschillende groepen 8 uit Dordrecht doen dinsdag 7 april mee aan "De BankBattle". Een door de Rabobank georganiseerd  spel, waarbij leerlingen uit groep 8 meer dan 200 vragen moeten beantwoorden. De Johan Frisoschool is met vier groepen 8 goed vertegenwoordigd. En laat nou één van die groepen winnen…

Om precies 9.30 uur kunnen we inloggen met onze toegangscode en weten we welk pakketje met (meerkeuze)vragen we mogen openen. Op locatie 821 gaan de overige 3 groepen 8 aan de slag en ook daar is het na 9.30 uur een drukte van belang. De kaartjes bevatten vragen en opdrachten over sport, aardrijkskunde, koninklijk huis, showbizz enz.

De taakverdeling die we vooraf gemaakt hebben, werkt prima en op de samenwerking in de groepjes is ook niets aan te merken! Als bijna alle antwoorden zijn verwerkt op een lettermatrix (een vel papier met 238 vakjes/nummers) kunnen we de namen van een aantal bekende Nederlanders lezen. Als we dan ook nog de geboortejaartallen van deze BN'ers bij elkaar optellen, weten we de code die we kunnen opslaan in de "BankBattleKluis". 1 uur, 1 minuut en 12 seconden later voeren we deze 5-cijferige code in. Van de andere groepen 8 horen we dat er een groep eerder klaar is, maar dat zij een andere code hebben. Tegen de kinderen van de andere 2 groepen zeggen we niets, maar we zijn benieuwd naar hun code. Als ook zij klaar zijn, blijken er allemaal andere codes te zijn.

Als 's middags juf Richie tijdens de les de telefoon in de klas komt brengen, horen we van een medewerker van de Rabobank dat we gewonnen hebben! De volgende dag brengen twee medewerkers van de Rabobank een overheerlijke taart en vertellen ze ons dat we vrijdag 15 mei met de "Van Goghbus" naar Amsterdam gaan!! We krijgen daar met de hele groep een rondleiding in het Van Gogh museum en met de hele groep ook nog een schilderles! We zijn allemaal superblij en trots! Wat geweldig dat de kinderen dit met elkaar voor elkaar hebben gekregen zeg!

Een trotse meester Paul van groep 8a

Fotoalbum

 
7 april 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-10-2018