Nieuwsbrief 15
 

Plusgroep
De leerlingen van de plusgroep van Vereniging school met de Bijbel te Dubbeldam, hebben afgelopen periode deelgenomen aan het project “kids in bizz”. De kinderen gingen op hun eigen niveau leren ondernemen. Ze hebben hun eigen bedrijfje opgezet en met elkaar een aantal verkoopbeurzen op verschillende scholen georganiseerd. Tijdens de verkoopbeurs hebben ze rolmaat-schapen en vlinderslingers van Fair Trade Original verkocht. De gehele winst, die ze behaald hebben met de verkoopbeurzen, bedraagt tot nu toe €396,- Dit bedrag zal geschonken worden aan het goede doel: Kika, kinderen kankervrij.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de aankopen. Hierdoor hebben we een mooi bedrag op kunnen halen voor KiKa.

Gymen groep 4
In verband met de viering van de verjaardag van de bovenbouwleerkrachten in het Palet gaan de gymlessen van de groepen 4 morgen (dinsdag 21 april) niet door.

Reminder: Morgen verjaardag leerkrachten bovenbouw
Rare-haren-dag, zegt u dit niets? Dan moet u het onderstaande stukje beslist even lezen:
Rare-haren-dag is dit schooljaar het thema van de verjaardag van de bovenbouwleerkrachten (groepen 6 t/m 8). Morgen vieren alle meesters en juffen van de bovenbouw hun verjaardag met de kinderen. 's Morgens komen de kinderen gewoon naar school. Vervolgens lopen we met z'n allen naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden. De planning is dat deze playbackshow om 9.30 uur begint. Belangstellende ouders worden bij dezen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen voor uw schoenen! We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen versieren en opruimen van het Palet. Wanneer u ons daarbij wilt helpen kunt u zich melden bij de leerkracht. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. Ze gaan dan ook gewoon om 12.00u naar huis om te eten. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas. De schooltijden zijn ongewijzigd en zoals eerder gezegd, het thema van deze dag is: Rare Haren Dag!
Dus, leef je uit en maak er iets bijzonders van!

Verjaardag
Woensdag 22 april a.s. vieren juf Gerda en juf Annet hun verjaardag in de speeltuin en in de klas.

Vrijdag 24 april a.s. roosterwijziging groep 5 t/m 8
Vrijdag 24 april a.s. treden juf Annienke en meester Enrico in het huwelijk. U zult begrijpen dat we daar ’s middags met zoveel mogelijk leerkrachten bij aanwezig willen zijn. In verband hiermee draaien de groepen 5 t/m 8 die dag een continurooster. Dit betekent dat zij gewoon om 8.30 uur beginnen, tussen de middag op school blijven en om 13.30 uur uit zijn. De kinderen moeten eten en drinken voor tussen de middag meenemen.

Belangrijke data
Dinsdag 21 april: Verjaardag bovenbouwleerkrachten.
Vrijdag 24 april: Continurooster (de groepen 5 t/m 8 blijven tussen de middag op school en zijn om 13.30 uur uit).
Woensdag 13 mei: Groepen 1 t/m 5 zijn vrij i.v.m. een studieochtend.
Maandag 25 mei: Ouderavond ICT.
Dinsdag 26 mei: Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging (mediatheek 821).

Entree-toets groep 7
Na de meivakantie (vanaf dinsdag 12 mei a.s.) zal in de groepen 7 de entreetoets afgenomen worden. De leerlingen krijgen vooraf een ouderfolder mee waarin belangrijke
informatie staat over de entreetoets. Deze folder dient u goed te bewaren, omdat hierin wordt uitgelegd hoe u t.z.t. de resultaten (= het leerling-profiel) van uw kind moet lezen. Wij wensen alle kinderen van groep 7 alvast heel veel succes!

Sportdag 20 mei a.s. (gr. 6, 7 en 8)
Woensdag 20 mei a.s. is er de jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw op het sportcomplex van Hercules. Om 8.40 uur moeten de kinderen zich melden bij hun groepsleider en om ongeveer 12.30 uur wordt de sportdag afgesloten met een spannende sprintwedstrijd. De snelste leerlingen op de 60 meter zullen sprinten tegen de leerkrachten! Wilt u zoveel mogelijk uw kind met de fiets brengen? Mocht u tóch met de auto willen komen, dan verzoeken wij u vriendelijk om niet vanaf Noordendijk te komen, maar vanaf het Reeland (i.v.m. de verkeersveiligheid). Ook willen wij u vragen om de kleding (en evt. schoeisel) van uw kind aan te passen aan de weersomstandigheden. Als het op de dag zelf slecht weer is, dan gaat het programma - enigszins aangepast - toch door in de sporthal. Tijdens de pauzes zullen de kinderen de gelegenheid krijgen om te eten en te drinken. De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, kunt u deze stellen op maandag 18 mei (van 15.45 u tot 16.00) in het lokaal van meester Dick-Jan (821). Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 20 mei! We hopen er met elkaar een leuke én sportieve dag van te maken!

Sportdag 27 mei a.s. (gr. 3, 4 en 5)
Op woensdag 27 mei is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden bij “Hercules” aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden. (N.B. niet parkeren bij de Nooduitgang van de sporthal s.v.p.). De kinderen en de begeleiders moeten zich om 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Om ongeveer 12.15 uur zal het weer afgelopen zijn. Met Groenland en Okidoki zullen ook afspraken gemaakt worden omtrent het brengen en halen van de kinderen. Deze dag is er ook een pauze. U kunt uw kind voor deze pauze wat te eten en drinken meegeven. Wilt u zorgen voor passende kleding? Omdat we dit jaar ook gebruik maken van de sporthal gaat de sportdag bij slecht weer (met een aangepast programma) gewoon door. De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, kunt u deze stellen op maandag 25 mei (± 15.30 u) in het lokaal van juf Joyce (196). Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 27 mei!

Zomerfeest kleuters
Op WOENSDAG 17 juni a.s. is er voor de kleuters weer het jaarlijkse zomerfeest. Het thema is FLODDERTJE. De schooltijden zijn die dag afwijkend. De kinderen worden om 09.00 uur op school verwacht en om 12.30 uur is het afgelopen. De kinderen hebben dan al gegeten.
Uiteraard mogen de kinderen die dag verkleed op school komen.
De kinderen krijgen later nog een uitnodiging mee waarop meer bijzonderheden vermeld staan.

Opbrengst kledinginzameling 24 maart jl.
De kledinginzameling van 24 maart jl. heeft een bedrag opgeleverd van € 163,30. Van dit bedrag hebben wij vrolijke voorjaarsplantjes gekocht en uitgedeeld in de lokalen zodat er tijdens de paaslunch (en hopelijk ook nog lang daarna) een extra gezellige sfeer in de klas heerst. Op de Johan Friso site kunt u er een paar bewonderen. Onze dank aan alle ouders die kleding hebben ingeleverd. Wij hopen dat u uw kleding blijft bewaren en weer zult inleveren tijdens de volgende kledinginzameling die op 13 mei a.s. op beide locaties zal plaatsvinden.

Groep 7b
Na de meivakantie zullen de werkzaamheden van juf Esther in deze groep stoppen. Zij wordt op de maandagen vervangen door juf Xanthe en op de andere dagen staat meester Jan gewoon voor de groep. Ook vanaf deze plaats willen we juf Esther bedanken voor haar enorme inzet!

 
20 april 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018