Van digibord tot pinguïndans
 
Een gezellige drukte en genoeg om over te praten met elkaar! De deuren van de Friso stonden op maandagavond 25 mei niet voor de kinderen open, maar voor hun ouders. De nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied werden gepresenteerd en dat leverde de nodige gespreksstof op. Onder de indruk waren de ouders van de door Min en Isabelle gepresenteerde spreekbeurten. Hilarische momenten waren er ook. Ouders werden zelf aan het werk gezet en wat doen ouders als ze de pinguïndans zien op een digibord???
 

In acht workshops wouderavond ict 029erd uitleg gegeven over de inzet van ICT-middelen op onze school. De inmiddels al vertrouwde leerling-software kwam aan bod, maar ook de vele mogelijkheden met de digiborden. Inmiddels telt onze school al 22 digiborden (binnenkort hebben alle groepen 3 t/m 8 zo’n bord in de klas) en kunnen we stellen dat deze borden het onderwijs beslist verlevendigen. Het was dan ook erg leuk dat diverse leerkrachten lieten zien dat ze op dit gebeid al veel kennis in huis hebben. En met het enthousiasme zit het ook wel goed!

Na een spetterende opening gingen de workshops van start. Natuurlijk maakten we even een rondje langs de workshops. En we noteerden meteen wat reacties van ouders.

Workshop1 over het EIC-protocol (protocol elektronische informatie- en communicatiemiddelen) werd verzorgd door Bert van de Loosdrecht en Pieter Hogenboom. In deze workshop werd er ingegaan op regels en afspraken rondom ICT-gebruik op school. Door duidelijke afspraken voorkom je problemen. Iedereen weet dan waar hij of zij aan toe is.

Reactie ouder: “Een duidelijke uitleg, geeft mij een veilig gevoel!”

Workshop 2 Leerling-software in groep 1 en 2 werd verzorgd door juf Deanne en juf Liesbeth. Deze juffen hebben het een en ander laten zien over de softwareprogramma's, die bij de kleuters worden gebruikt en zetten ook de ouders aan het werk met de kleurrijke programma’s.

Reactie ouder: “Leuk om te zien waartoe kleuters op de computer in staat zijn. De programma’s nodigen uit tot verder spelen”.

De derde workshop werd gegeven door juf Lies. Zij liet de ouders aan de hand van de leerling-software van de groep 3 t/m 8 zien hoe kinderen daarmee op hun eigen niveau kunnen werken en hoe leerkrachten de resultaten kunnen volgen. Ouders kregen uitleg over hoe je dat in de dagelijkse lespraktijk regelt. ouderavond ict 027

Reacties van ouders:
“Leerzaam en een frisse kijk op waar de kinderen elke dag mee bezig zijn.”
“Ontzettend leuk en goed idee. Geeft een goed inzicht in de ICT op school. Volgend jaar weer?”

De vierde workshop, gegeven door juf Judith, ging over lesgeven met behulp van een digibord. Aan de hand van wat voorbeelden van rekenen en lezen kregen de ouders  inzicht in het gebruik van een digitaal schoolbord. Uit de reacties was goed te merken dat de ouders verbaasd waren over de andere manier van omgaan met de lesstof:

“Met behulp van het digibord wordt alles op een groot scherm getoond. Heel overzichtelijk. Simpelweg aanwijzen en invullen.”
“Ik vond het erg leuk en leerzaam om de mogelijkheden van het digibord uitgelegd te krijgen.”
“Erg interessant en wat kan de juf dat allemaal snel! Het is voor mij als moeder nog erg onbegrijpelijk hoe snel dat klikken gaat, net een doolhof…”

Natuurlijk was er ook even tijd voor een kopje koffie of thee. In de mediatheek werden de eerste indrukken uitgewisseld. Na de pauze gingen we van start met de tweede ronde van de workshops.

ouderavond ict 039De vijfde workshop werd gegeven door twee van onze leerlingen. Isabelle  uit groep 8 en Min uit groep 7 hielden een geweldige spreekbeurt met behulp van het digibord. Een zelfgemaakte powerpointpresentatie ondersteunde hun verhaal. Nu zijn we op de Friso wel wat gewend als het spreekbeurten betreft, maar met de komst van de digiborden staan de leerkrachten versteld van het presentatietalent van de leerlingen!  En stiekem leren we daar ook nog wat van … 

Reacties van ouders:
 “Zeer knap gedaan van twee leerlingen om dit voor volwassenen te doen. Zeer onder de indruk van mogelijkheden van digibord. Ben benieuwd naar mijn dochter volgend jaar!”
“Was erg leuk om te zien hoe je een spreekbeurt kan maken. Is veel leuker dan vroeger en duidelijker om uit te leggen aan anderen.”

Workshop 6 was een combinatie van Veilig Leren Lezen en verkeer met het digibord. Juf Linda en meester Freddie gaven de workshop. Ouders konden met eigen ogen zien hoe interactief onze leesmethode is. Aan de hand van een verkeersles over “de weg naar school” werd getoond wat een digibord hieraan kan toevoegen. Een praktijkgerichte verkeersles met foto’s en concrete situaties laat de omgeving voor kinderen leven. Een extra stuk beleving kan gecreëerd worden met wat eigen inbreng van de leerkracht.

Reactie ouder: “Verkeerssituaties worden heel handig nagebootst. Inclusief foto’s van “de weg naar school” zoals het écht is.” 

Al een tijdje zijn wij op school bezig met webkwesties. In de zevende workshop gaf meester Jan daar een aantal voorbeelden van. Een webkwestie past prima binnen het idee om ICT in te zetten bij zelfstandig werken. Webkwesties gaan vaak over thema’s die te maken hebben met zaakvakken. Het is een leuke combinatie van vragen, opdrachten en filmpjes. Voor de bovenbouwgroepen maken we hier gebruik van. Kinderen vinden het leuk en zijn enthousiast. 

De reacties van de ouders hierop waren hetzelfde:
“Kinderen worden door middel van webkwesties uitgedaagd om iets over een onderwerp te leren. Leuk om te zien.”
“Workshop webkwesties: superleuk, spelenderwijs en interessant! Heel boeiend!”

De laatste workshop die gevolgd kon worden, was  “Interactief Onderwijs…. lekker ouderavond ict 044zelf aan de slag!” Deze workshop gaf meester Jan Willem. Computers en digiborden kunnen een goed hulpmiddel zijn bij interactief onderwijs. Meester Jan Willem daagde de ouders uit om zelf aan de slag te gaan. Dat viel niet altijd mee, maar leuk was het zeker! Wat zitten er veel “trucjes” verstopt in zo’n digibord, super om te gebruiken, maar het is wel even zoeken!

Al met al was het een gezellige, interactieve avond. Het bleef niet bij kijken en luisteren, er werden veel vragen gesteld en veel ouders hebben zelf kunnen ervaren hoe een digibord werkt. De Friso heeft de deuren open gezet voor de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied en óók voor de ouders, zodat zij van die ontwikkelingen op de hoogte zijn. En ja, óók de pinguïndans kwam aan bod: “Ik vond het erg interessant en heel leuk gedaan, vooral de pinguïndans.”

Juf Angelique d B
Juf Anne-Marie

Fotoalbum

 
25 mei 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018