Nieuwsbrief 01
 

31 augustus 2009

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender 2009-2010 kunt u inmiddels weer op onze website (www.johanfriso.nl) vinden.

Nieuw influenza A (voorheen Mexicaanse griep)
Op advies van de GGD en in overleg met verschillende collega-scholen hebben we met betrekking tot deze griep besloten de komende maanden met regelmaat de kinderen te wijzen op het belang van een goede hygiëne en ook gebruik te gaan maken van papieren handdoekjes in de toiletten. Tevens zullen we zoveel mogelijk aandacht geven aan een goede ventilatie binnen onze gebouwen. We verzoeken u om in voorkomende gevallen van deze ziekte uw kind thuis te houden en het op school aan te geven als er sprake (of een vermoeden) is van de Mexicaanse griep is. Individuele gevallen hoeven we niet meer te melden, maar dat is wel het geval wanneer een derde deel van een groep deze griep heeft.
Voor het overige verwijzen we naar de informatie die via de overheid naar u toe zal komen.

Schoolzwemmen
Vanaf deze week zullen de groepen 3 van juf Wilma/juf Eleonora en juf Ute/juf Francina op maandagochtend gaan schoolzwemmen. Dit stopt met de kerstvakantie en daarna gaan de andere twee groepen 3 zwemmen.

Bovenbouwspecialisatie in de groepen 7
De leerlingen van groep 7 gaan vanaf oktober zes weken lang op de vrijdagmiddag aan een specialisatie werken. In maart/april gaat dat vervolgens nog een keer gebeuren, zodat iedereen twee specialisaties volgt. We denken dat we op deze manier met veel plezier voor de kinderen een verdieping van ons onderwijs aan kunnen brengen. Vandaag krijgen de kinderen hiervoor een keuzeformulier mee.  Dit formulier moeten ze invullen en uiterlijk volgende week maandag 7 september a.s. bij hun leerkracht inleveren.

Nieuwbouw locatie 196
Vandaag zal begonnen worden met de sloop van het huidige noodgebouwtje op locatie 196. We gaan er nog steeds vanuit dat het nieuwe gebouw rond de herfstvakantie opgeleverd wordt. De vier groepen 3 zullen dan in dit gebouw geplaatst worden.

Bezoek tandarts e.d.
We verzoeken u dringend om in voorkomende gevallen een briefje aan uw kind mee te geven (alleen maar een mondelinge mededeling van uw kind mogen wij niet mee akkoord gaan).

Organisatie controle hoofdluis
Zoals u wellicht al in de Schoolgids heeft gelezen is Melanie Marijnissen (marijnissen137@zonnet.nl) m.i.v. dit cursusjaar hiervoor contactouder. Vanaf deze plaats willen we Mirjam Kocken van harte bedanken voor wat zij in de afgelopen jaren als contactouder heeft opgezet.

Schoolfotograaf
Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 september a.s. is de schoolfotograaf er weer. De groepen zijn als volgt ingedeeld: woensdag locatie 821 groepen 5 en 7; donderdag locatie 196 alle groepen; vrijdag locatie 821 groepen 1,1/2, 6 en 8.
Op woensdagmiddag 16 september kunnen er weer broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die vanaf dinsdag 1 september a.s. op locatie 196 bij de administratie (kamer Maureen) hangen.

Kunstwerk locatie 821
De komende weken zal er op de zijkant van ons gebouw op locatie 821 een kunstwerk gemaakt worden. Deze verfraaiing van het gebouw wordt uitgevoerd door dhr. Albert Kramer; dit is de kunstenaar die enkele jaren geleden ook het kunstwerk met de vissen heeft ontwerpen en gemaakt.

Aanmelden LunchLokaal
Beste ouders,
Van veel kinderen hebben we nog geen aanmeldingsformulier voor de overblijf van LunchLokaal ontvangen. Het formulier moet ieder schooljaar opnieuw worden ingevuld. Kinderen waarvoor nog geen aanmeldingsformulier is ingeleverd, kunnen in principe ook niet overblijven! Het is voor ons namelijk van belang om te weten voor welke kinderen we verantwoordelijk zijn, en het aantal overblijfkrachten moet worden afgestemd op het aantal kinderen dat komt.
Met vriendelijke groet,
Jacintha Tiel Groenestege
LUNCHLOKAAL

Schoolkamp groep 8
Volgende week woensdag, 9 september, vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor drie dagen naar Esbeek (vlakbij Hilvarenbeek) voor het jaarlijkse schoolkamp. Het vertrek staat gepland om 9.00 uur vanaf locatie 821. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als zoveel mogelijk mensen hen uit komen zwaaien! We zijn heel blij met alle ouders die de kinderen naar Esbeek zullen brengen, bij voorbaat alvast hartelijk dank! Het betreft een behoorlijk aantal auto’s en daarom kunnen op deze woensdagmorgen alleen hun auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats die bij onze school hoort. Ouders van andere groepen die hun kind naar school komen brengen kunnen parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege. Uiteraard vragen wij hiervoor uw begrip en medewerking. We hopen allemaal op vrijdag 11 september tussen 18.15 en 18.30 u weer terug te zijn bij school. Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er op de website van de school verhalen te lezen en veel foto’s te zien van de belevenissen aldaar. We proberen er iedere avond weer nieuw materiaal op te plaatsen.

Informatie-avond groep 1 t/m 8
Dinsdag 22 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden.
U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De kinderen krijgen hierover vandaag een brief mee. We verzoeken u vriendelijk om het betreffende strookje nog deze week bij de leerkracht in te leveren.

Gymrooster
Maandagochtend:  
groep 8c meester Jan Willem, groep 7b juf Christel,
groep 5a juf Nelleke, groep 5d juf Tijmine,
groep 7c juf Judith.
Maandagmiddag:  
groep 6d juf Monique (deze groep heeft voorlopig op dondermiddag gym in de Reelandhal!!!!!!!!)
Dinsdagochtend:
  
groep 4c juf Lies, groep 4a juf Ilonka, groep 4d juf Gerda.
Dinsdagmiddag:  
groep 4b juf Atie.
Woensdagochtend:  
groep 6c juf Anky, groep 6a juf Marit, groep 8d meester Eli,
groep 5c meester Freddie, groep 7d meester Dick-Jan, groep 8a juf Sandy/juf Mandy.
Donderdagochtend:  
alle groepen 3.
Vrijdagochtend: 
groep 7a meester Jan, groep 6b meester Micha, groep 8b meester Paul.
Vrijdagmiddag:  
groep 5b juf Henriëtte.

Gym groepen 3
De groepen 3 gaan op donderdag naar de gym. De eerste gymles zal donderdag 3 september zijn. De kinderen vanaf groep 3 krijgen gym in de gymzaal in het multifunctioneel centrum ‘Het Palet’ (1x per week). Gymkleding is verplicht. De meisjes gymmen in een gympakje of shirtje en broekje, de jongens in sportbroekje en shirtje. Ook het dragen van gymschoenen is verplicht, vanwege het niet denkbeeldige besmettingsgevaar van voetwratten en schimmels. Graag gymschoenen met klittenband of turnschoentjes.
De gymtijden zijn als volgt:
3d Wilma/Eleonora: 8.30 uur tot 9.30 (kinderen komen direct naar de gymzaal en wachten buiten)
3c Linda/Klazien: 9.30 tot 10.15
3b Ute/Francina: 10.15 tot 11.00
3a Annienke/Esther: 11.00 tot 12.00 (de kinderen worden om 12.00 uur opgehaald buiten bij de gymzaal. De kinderen van de overblijf lopen me naar school.)
Voor het lopen naar de gym hebben we de hulp van ouders nodig. Er hangen intekenlijsten bij de verschillende groepen waarop u uw naam kunt noteren.

Spelletjesmorgen groepen 1 en 2
Eén keer in de maand willen we graag weer een gezelschapsspelmorgen organiseren voor alle kleutergroepen. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. Op de deur komt er een intekenlijst te hangen, daarna wordt er geïnventariseerd op welke dag we de spelletjes gaan doen. We houden u op de hoogte.

Telefoonnumer coordinator "Overblijf"
In de Schoolgids staat bij de coördinator van het overblijven, Jacintha een verkeerd telefoonnummer. Het juiste moet zijn: 06-34490760.

Telefoonlijsten
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten met telefoonnummers meegegeven worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat deze week doorgeven aan Maureen of meester Bert (6213144).

Sporttoernooien
Ook dit jaar zullen we weer deelnemen aan tal van schoolsporttoernooien die door Sportbedrijf (voorheen Bureau Sportstimulering genaamd) worden georganiseerd. Coby Visser, Esther van Wijngaarden, Jan Teerds en Erwin Louwman zijn de sportouders die samen met meester Enrico (als contactpersoon tussen deze ouders en school) zorgen dat de kinderen zich tijdig kunnen inschrijven en dat iedereen op de hoogte wordt gebracht van de nodige informatie. Natuurlijk schrijven de kinderen zich alleen in als ze dat overlegd hebben met de ouders, zodat de ouders er van weten en het in hun agenda kunnen noteren ... immers, niets is vervelender dan wanneer een team niet compleet is omdat kinderen niet komen opdagen: als je je opgeeft om mee te doen verwachten we ook dat je er daadwerkelijk zult zijn. Als er écht iets tussenkomt waardoor je niet kunt, geef dat dan altijd tijdig door aan degene van de sportcommissie die verantwoordelijk is voor dat toernooi (en dat staat altijd onderaan de informatiebrief die de kinderen meekrijgen).
Als je wint met sport is dat natuurlijk geweldig, maar voor de Johan Friso school geldt misschien nog wel meer de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen! Wij hechten dan ook erg veel waarde aan Fairplay: eerlijk en sportief met elkaar bezig zijn ... dat geldt voor zowel de kinderen als voor de supporters. Voor vragen e.d. zal er tijdens elk toernooi iemand van Sportbedrijf als aanspreekpunt aanwezig zijn.

Namens de sportcommissie wensen we iedereen een heel sportief schooljaar toe!!

Op de website van schoolsport, http://www.dordtsport.nl/node/1002, staan de data van de toernooien vermeld, maar voor het gemak hieronder ook een overzichtje:

Sport                      Inschrijven voor              Datum
Zaalkorfbal                 16 september 2009                 10 oktober 2009
Zaalvoetbal                23 september 2009                 19 t/m 23 oktober 2009
Schaken - individueel   14 oktober 2009                     18 november 2009
Basketbal                   13 november 2009                  23 december 2009
Tafeltennis                 25 november 2009                  29 december 2009
Schaken - teams         13 januari 2010                      10 februari 2010
Volleybal                    15 februari 2010                     17 maart 2010
Voetbal                      26 februari 2010                     7, 14 en 21 april 2010
Atletiek                      3 maart 2010                         10 april 2010
Korfbal                       24 maart 2010                        19 mei en 2 juni 2010
Softbal                                                                 16 juni 2010

 
31 augustus 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018