Nieuwsbrief 02
 

14 september 2009

Zendingsnieuws
Het eerste spaarproject van dit schooljaar is voor de organisatie Children Asking. Dit is een organisatie die zich inzet in staten van het land Brazilië. Ze hebben o.a. leerprogramma's opgezet om voornamelijk de arme kinderen te voorzien van onderwijs. Wat ook gebeurt is dat ze de kinderen eerst een maaltijd aanbieden. Er zijn namelijk gebieden, met name in het noordoosten van Brazilië, waar echte armoede is en waar men nauwelijks voldoende te eten krijgt. Veel mensen halen hun verdiensten uit het sorteren van afval. Het lijkt misschien een ver-van-mijn-bed-show maar als u/jij een kijkje neemt op de site www.childrenasking.org dan kan het toch een stukje dichterbij komen. Houd anders ook de website van de school (www.johanfriso.nl) in de gaten voor informatie over de zending. De kinderen op onze school zullen binnenkort in de klas ook een filmpje zien over Braziliaanse leeftijdsgenootjes in een heel andere situatie. Het is dan heel mooi als wij samen een steentje mogen bijdragen aan de toekomst van deze kinderen. De "thermometer'"staat op locatie 196 nu al op € 67,94! Laten we ons best doen om "het kwik" verder te laten stijgen! Alvast bedankt voor jullie bijdragen! De zendingscommissie.

Activiteitenkalender
We wijzen u er nogmaals op dat de Activiteitenkalender op onze website (www.johanfriso.nl) staat. Op deze kalender vindt u bijvoorbeeld de data waarop de kinderen vrij zijn i.v.m. studiedagen van het personeel.

Nieuwbouw locatie 196
Donderdag 17 september a.s. zal om 15.30 uur door wethouder D. van Steensel de eerste paal van het nieuwe gebouw geslagen worden. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn. De kinderen zijn overigens  ook deze dag gewoon om 15.15 uur uit. Ondanks het slaan van de eerste paal, zal het nieuwe gebouw niet in de herfstvakantie opgeleverd kunnen worden, maar wordt dat kerstvakantie. Zoals bij elke ‘bouw’ zit het ook hier tegen. Inmiddels hebben we al wel het één en ander in een proefopstelling gezien en daar zijn we erg tevreden over.

Schoolfotograaf
Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 september a.s. is de schoolfotograaf er weer.
Op woensdagmiddag 16 september kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821.

Informatie-avond groep 1 t/m 8
Dinsdag 22 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden.
U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Van 20.15 uur– 20.45 uur is er pauze en om 20.45 uur begint de tweede ronde. U bent van harte welkom!

Schoolreis
Donderdag 24 september a.s. hebben de groepen 3 t/m 7 hun schoolreis. De overige groepen zijn die dag vrij.

Kinderboekenweek
Kinderboekenweek is dit jaar van 7 t/m 17 oktober. Dit laten wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Dinsdag 29 september krijgen de kinderen een brief mee waarin veel belangrijke informatie staat. Houd u dit in de gaten ?

Omgaan met een handicap
Binnenkort krijgen de groepen 7 medewerkers van de Wmo-adviesraad Dordrecht op bezoek. Iedere groep krijgt een voorlichtingsmiddag aangeboden in het speellokaal. De bedoeling is om kinderen te laten zien en beleven hoe gehandicapten leven, werken en omgaan met hun handicap. De data zijn
8 september: groep 7a meester Jan
6 oktober: groep 7d juf Judith
3 november: groep 7b juf Helene/juf Christel
8 december: groep 7c meester Dick-Jan

Kledingactie ReShare
Ook dit schooljaar zullen wij weer meedoen aan de kledingactie van ReShare. ReShare houdt zich bezig met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Met een opbrengst van ruim 25 miljoen kilo per jaar is ReShare de grootste kledinginzamelaar van Nederland. Wij hopen dat u uw kleding op zult sparen voor deze kledingactie. Niet alleen vanwege het goede doel maar ook omdat wij een financiële vergoeding ontvangen welke wij besteden aan leuke extraatjes voor onze kinderen. Bij deze nieuwsbrief vindt u de informatie met betrekking tot de eerste inzameling van dinsdag 29 september a.s.

Bezoek Landgoed Dordwijk groepen 5
Alle groepen 5 brengen binnenkort een bezoek aan Landgoed Dordwijk, in het kader van een les van het Weizigt Natuur- en Milieucentrum.
De kinderen zullen die dag met de fiets (onder begeleiding) hiernaar toe fietsen. Het gaat om de volgende data:
Groep 5a (juf Marjolijn): dinsdagochtend 6 oktober
Groep 5d (juf Tijmine): dinsdagmiddag 6 oktober
Groep 5b (juf Angelique): donderdagochtend 8 oktober
Groep 5a (meester Freddie): woensdagochtend 14 oktober
Deze laatste groep heeft 's ochtends geen gym en start om 08.30 uur in de klas.

Website
Er zijn van die momenten dat je als websitecommissie trots bent dat je de website voor de school bij mag houden. Als commissie ben je afhankelijk van de foto’s en verhalen die je worden aangeleverd. Zo’n trots moment maakten wij afgelopen week mee, toen wij de foto’s en verhalen binnen kregen van de collega’s van de groepen 8 over het schoolkamp. Wat een organisatie, want daar gaan uren voorbereiding aan vooraf. Ook iedere avond zorgde de “kampploeg”  ervoor dat er een verhaal en foto’s op tijd in Dordrecht werden afgeleverd, waardoor het thuisfront iedere avond via de website kon meegenieten met de gebeurtenissen in het Brabantse Esbeek. Je zal maar met ruim 100 kinderen 3 dagen op reis gaan. Dat is een enorme onderneming en dan is het geweldig om in de reportages al te merken dat er een geweldige sfeer heerste. Ouders en collega’s verdienen een groot compliment.

 
14 september 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018