Nieuwsbrief 03
 

Zendingsnieuws
Voor Children Asking mochten wij op 196 een bedrag van € 86,07 bijeen sparen en op locatie 821 was dat een bedrag van € 83,22. Alle gevers ontzettend bedankt! Hieronder een stukje over mensen die zich inzetten voor de organisatie waarvoor we sparen. Ze zijn overigens afkomstig uit Sliedrecht en op dit moment zijn ze een korte periode in Nederland.
"Sinds 2004 zetten Wim en Daniëlle de Keijzer zich in voor kinderen die leven in de meest arme, gewelddadige en problematische gebieden van Brazilië. Vanaf 2007 doen ze dit samen met de Nederlandse organisatie Children Asking. Via lokale kerken ontvangen honderden kinderen d.m.v. het PEDE programma de hoognodige steun en stimulatie in hun schoolloopbaan en leren ze de liefde van God kennen. Wim is verantwoordelijk voor de activiteiten van Children Asking in Brazilië en Daniëlle coördineert het PEDE programma."
Wim en Danielle zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van giften. Om dit echtpaar en hun werk te volgen kun(t) je/u een kijkje nemen op: http://volgdekeijzer.wordpress.com

Vrij i.v.m. studiedag Vereniging: 30 september
Woensdag 30 september a.s. zijn alle groepen vrij in verband met een studiedag van al het personeel van onze Vereniging.

Scholendienst
Zondag 4 oktober a.s. zullen de groepen 6 meewerken aan de scholendienst in de Bron.
De aanvang van de dienst is 10.00 uur.

Vakantieschema 2010-2011
Herfstvakantie           Za. 16 oktober 2010 t/m Zo. 24 oktober 2010
Kerstvakantie            Vr. 24 december 2010 t/m Zo. 09 januari 2011
Voorjaarsvakantie      Za. 26 februari 2011 t/m Zo. 06 maart 2011
Paas-/Meivakantie     Vr. 22 april 2011 t/m Zo. 08 mei 2011
Hemelvaartsvakantie  Do. 02 juni 2011 t/m Zo. 05 juni 2011
Pinkstervakantie        Za. 11 juni 2011 t/m Ma. 13 juni 2011
Zomervakantie          Za. 02 juli 2011 t/m Zo. 14 augustus 2011

Specialisatie
Vrijdagmiddag 2 oktober a.s. starten we in de groepen 7 met de specialisatie. Alle kinderen zullen zes weken lang op vrijdagmiddag met een onderwerp bezig zijn waar ze zelf voor gekozen hebben. We hebben de specialisaties muziek, ICT, textiele werkvormen, sport, drama, papier-maché en techniek.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek start woensdag 7 oktober a.s. De kinderen krijgen morgen in een brief meer informatie over de kinderboekenweek mee naar huis.

Kledingactie ReShare
Ook dit schooljaar zullen wij weer meedoen aan de kledingactie van ReShare. ReShare houdt zich bezig met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Met een opbrengst van ruim 25 miljoen kilo per jaar is ReShare de grootste kledinginzamelaar van Nederland. Wij hopen dat u uw kleding op zult sparen voor deze kledingactie. Niet alleen vanwege het goede doel, maar ook omdat wij een financiële vergoeding ontvangen welke wij besteden aan leuke extraatjes voor onze kinderen.

Invallers gevraagd!
Mocht u iemand kennen die bevoegd is om les te geven en wel wil invallen, dan verzoeken we u vriendelijk door te geven dat we weer op zoek zijn naar invallers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Website
Tijdens de afscheidsavond van de 4 groepen 8 in de week voor de zomervakantie werd de school door de ouders van de kinderen verrast met een aantal prachtige cadeaus. Naast dit alles ontvingen wij ook nog eens een waardecheque die inmiddels verzilverd is voor………… Bezoek de website van de school en het wordt duidelijk. In dezelfde periode beleefde een juf Froukje met haar groep iets bijzonders en ook dat staat op de website. Op locatie 196 krijgen we nieuwbouw. Twee weken geleden werd daarmee een begin gemaakt en was er een klein feestje. Normaal gesproken spreek je over: “Het slaan van de eerste paal”. Wat blijkt? Niet de eerste, maar de laatste paal werd op het feestje in de grond geslagen. Lees het verhaal en bekijk de foto’s van deze vreemde gebeurtenis. Komende week zullen ook de vele foto’s van de diverse schoolreizen worden geplaatst. Er zijn voldoende redenen om eens een kijkje te nemen op de site van de school.

Oproep versieren school
Op vrijdag 13 november gaan we de school weer versieren zodat iedereen kan zien
dat Sinterklaas vanaf 14 november weer in het land is. We hebben daarbij op beide locaties ouders nodig die ons willen helpen. U kunt u opgeven bij Monique de Heer 078-6215133 of per mail: ouderraad.jfs@versatel.nl.
Vele handen maken licht werk en wij als ouderraad zorgen voor koffie met iets lekkers!

 
28 september 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018