Nieuwsbrief 04
 

12 oktober 2009

Zendingsnieuws
Groen, geel, blauw en wit, de kleuren van de Braziliaanse vlag verschijnen al op de spaarkaart van een aantal groepen! Dit betekent dat het sparen goed gaat!
We helpen de organisatie Children Asking die hulp verleent in delen van Brazilië. Zij zorgen ervoor dat er onderwijs verkregen wordt en allereerst dat, daar waar dat nodig is, ook voorzien wordt in de behoefte naar eten en drinken. Eigenlijk mogen we dus ook een steentje mee bouwen aan de basis van kinderen op een ander plekje van de wereld. Heel mooi! Op de locatie 196 was het deze keer een bedrag van € 77,67 en op locatie 821 was dat €.47,19. Bedankt allemaal!

Bouw locatie 196
Komende week zal er veel heen en weer gereden worden met materialen. Dit omdat
er nu daadwerkelijk het één en ander neergezet gaat worden. Als het goed is, hebben alle direct omwonenden hierover ook een brief gehad.

Ontruimingsoefening
Op locatie 821 hebben we vorige week een ontruimingsoefening gehouden en hierbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.  Momenteel wordt op locatie 196 de ontruimingsinstallatie vervangen en om die reden zullen we daar op een later moment een oefening houden.

Kunstwerk locatie 821
U heeft vast in de krant gelezen dat we op de muur van ons gebouw op locatie 821 een schitterend aquarium hebben. Dit is een kunstwerk van Albert Kramer, die ook de vissen op 821 in het verleden heeft ontworpen.

Uw kind binnen brengen (groep 3 t/m 8)
Nu de gewenningsperiode van dit cursusjaar weer bijna voorbij is, is het na de herfstvakantie niet meer de bedoeling dat de kinderen in de klas gebracht worden; dit om de drukte in alle gebouwen enigszins tegen te gaan. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan er na schooltijd natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden. De kinderen van de groepen 3 mogen ’s ochtends overigens nog wel binnen gebracht worden.

Website
Ouders die hun hulp aanbieden voor een school zijn goud waard. Gelukkig verkeert onze school in de situatie dat er op diverse manieren ouders voor de school vrije tijd beschikbaar stellen. Het zijn teveel activiteiten om hier te gaan benoemen, waar ouders de leerkrachten en de kinderen helpen. Een mooi voorbeeld van helpende handen zijn: de klassenouders. Deze mensen verlichten de taak van de leerkrachten met diverse hand- en spandiensten. Vaak zijn dit moeders, maar groep 7d van meester Dick-Jan heeft 2 vaders als klassenouders. Dit heeft zo zijn voordelen, als u de reportage op de website gaat bekijken. Ook de sportcommissie bestaat uit een groep actieve ouders, die samen met meester Enrico ervoor proberen te zorgen dat onze kinderen ook dit jaar weer aan de diverse sporttoernooien kunnen meedoen. In het uitklapmenu “Sport” op de website ziet u een geheel vernieuwde pagina, waaruit blijkt dat het eerste sportevenement al geweest is. De reportage met de titel “Een juf met tranen” moet al voldoende zijn om eens een bezoek te brengen aan onze website.

Herfstvakantie
Volgende week is de school i.v.m. de herfstvakantie gesloten.

 
12 0ktober 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018