Nieuwsbrief 05
 

2 november 2009

Zendingsnieuws
Voor de organisatie “Children Asking” is op locatie 821 een bedrag van € 67,85 opgehaald en op locatie 196 is dat € 93,32. Op locatie 196 staat de teller nu op een totaal van € 325,00 en op locatie 821 staat het op € 198,26. Alle gevers enorm bedankt. We sparen tot aan de kerstvakantie voor kinderen in Brazilië, voor voeding en onderwijs. De organisatie Children Asking zet zich hiervoor actief in, binnen de staten van Brazilië.

Nieuwe kleutergroep
Vandaag, 2 november starten we op locatie 196 een nieuwe kleutergroep. Deze groep zal voorlopig in het speellokaal gehuisvest worden en zodra het nieuwe gebouw klaar is, naar een gewoon lokaal gaan. Op maandag t/m donderdag staat juf Elsemieke Nuijten voor deze groep en op vrijdag is dat juf Fien. Ook vanaf deze plaats heten we alle nieuwe kleuters en hun ouders van harte welkom.

Studiedag: woensdag 11 november a.s. vrij
Zoals u in de Activiteitenkalender kunt lezen zijn alle kinderen woensdag 11 november a.s. vrij in verband met een studiedag van het personeel.

Ontruimingsoefening
Op locatie 196 hebben we in de week voor de herfstvakantie een ontruimingsoefening gehouden en hierbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

10-minuten gesprekken
Groep 5 t/m 8:
De kinderen uit deze groepen hebben vorige week de brief meegekregen waarop u uw voorkeur voor een datum aan kon geven.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 16 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groep 1/2:
Ook in de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf maandag 16 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school zijn gekomen. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten gesprek uitgenodigd.

Op tijd maar, niet te vroeg
Aangezien ’s middags de hekken van het plein pas om 13.05 uur opengaan, verzoeken we u vriendelijk om uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan.

Nieuw op de website
Op de website van de school zijn inmiddels diverse nieuwe reportages geplaatst. De opening en sluiting van de Kinderboekenweek komt uitgebreid aanbod, want in alle groepen van de school zijn foto’s genomen. Op de website is te zien en te lezen dat de groepen 6  een zeer bijzondere kerkdienst hebben meegemaakt. De opening van het kunstwerk op locatie 821 kan u niet ontgaan zijn, want het heeft in diverse kranten gestaan en het kunstwerk valt behoorlijk op als je de school passeert. De hal van de  korfbalvereniging Sporting Delta was op een zaterdag in oktober vol met sportieve kinderen in de Johan Frisokleuren. Er was daar heel wat te beleven blijkt uit de reportage. Veel lees- en kijkplezier.

Schommelen op 196:
In verband met de veiligheid van kinderen mag er een kwartier voor en na schooltijd niet meer worden geschommeld. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Luistercassettes
In onze luisterhoek willen we graag naar leuke prentenboeken van (ouderwetse) cassettebandjes luisteren. Het probleem is dat de verhalen op CD's staan.
Welke ouders zouden voor ons een aantal prentenboeken van CD kunnen en willen opnemen op cassettebandjes? Wij zorgen voor de CD's en bandjes. Juf Erica en juf Deanne (locatie 196).

Oproepje van de groepen 4
Wij sparen op dit moment lege theedoosjes; schoongemaakte kartonnen melkverpakkingen en gewassen zwarte of donkergekleurde panty's. Alvast hartelijk bedankt voor het meebrengen!

Opbrengst kledinginzameling 29 september jl.
De containers van de kledinginzameling van 29 september jl. zijn door u goed gevuld en dat heeft een mooi bedrag opgeleverd van  € 251,55. Dit geld hebben wij, tijdens de kinderboekenweek, kunnen besteden aan de aanschaf van nieuwe kinderboeken in de klassen. Wij bedanken iedereen die kleding heeft ingeleverd en hopen dat u uw kleding ook weer zult inleveren tijdens de volgende kledinginzameling welke in november zal plaatsvinden.

Website algemeen
De leden van de websitecommissie zijn  blij als ouders via een usb-stick of een schijfje foto’s van  schoolactiviteiten bij hen inleveren. Zij proberen de website zo up-to-date mogelijk te houden, waardoor ze binnen enkele dagen na een activiteit aan de slag gaan. Bij de uiteindelijke keuze voor plaatsing van foto’s kijken zij naar: de scherpte, niet teveel van hetzelfde, zien ze geen halve armen of hoofden, staan er niet teveel kinderen alleen op de foto enz. Ze plaatsen uiteindelijk een kleine selectie van de soms honderden foto’s die worden ingeleverd. Als ze eenmaal met een reportage aan de slag gaan, maakt de groep geen gebruik meer van foto’s die ze daarna nog ontvangen. Mocht u foto’s nemen en ze met onze school willen delen, wilt u ze dan z.s.m. bij de leerkracht van uw kind inleveren?

Schoolgebedsgroep
De Johan Friso School is een Christelijke school die uitgaat van de Bijbel als Gods Woord. In de Bijbel leert Jezus ons dat het goed is om alles wat ons bezighoudt bij onze Hemelse Vader te brengen. Daarom vinden wij het als ouders belangrijk de leerkrachten in gebed te ondersteunen in de (soms) moeilijke taak die zij hebben. Dat is de reden dat we twee donderdagen in de maand met een groep moeders bij elkaar komen om te danken en te bidden voor de kinderen, de leerkrachten en allerlei zaken die met de school te maken hebben. Natuurlijk is iedereen van harte welkom (ook vaders en leerkrachten). Baby’s en peuters kunnen gewoon meegenomen worden.
* Even in het kort:
Dag     : de 2e en 4e donderdag in de maand
Tijd     : 08.45 uur–10.00 uur
            We beginnen de ochtend met koffie en thee
Plaats  : Thuis bij één van de deelnemende moeders (volgens een rooster)
*Voor informatie of eventuele gebedspunten kunt u vrijblijvend contact opnemen met de volgende personen:
196/821   Gerda Prosman                      6229784          gjprosman@solcon.nl
196/821   Elise Bakker                          6166631          o.bakker4@chello.nl 
196/821   Maria Amir Hossein                 6149111          marbou81@hotmail.com
196/821   Jolanda van den Aardwegh      6214604          makore84@zonnet.nl
196         Jenny Timmers                      6166202          jenny.timmers@xs4all.nl
821         Natasja Visser                       6134338          natasja.visser@wanadoo.nl
821         Anja Vermeij                         6229494          anja@vens.nl
821         Natalia Loekabino                                        natalia.loe@hotmail.com

 

 
2 november 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018