Nieuwsbrief 07
 

30 november 2009

Aankomst Sinterklaas
Op vrijdag 4 december komt de Sint onze school bezoeken. De ouders zijn van harte welkom om bij de aankomst te komen kijken. Op locatie 196 graag bij het fietspad, het grasveld graag vrijhouden voor groep 4. Wilt u deze ochtend geen fietsen plaatsen langs het hek bij de sloot of bij de hoofdingang van de school (locatie 196). Op locatie 821 op de stoep; de kinderen staan op de lerarenparkeerplaats.

Kerstvieringen
Hoewel het nog even duurt, hier alvast de exacte data en tijden van de kerstvieringen:
Kleutergroepen locatie 821: dinsdag 15 december van 18.30 – 19.30 uur in het eigen lokaal
(ouders worden hiervoor nog uitgenodigd).
Kleutergroepen locatie 196: woensdag 16 december van 18.30 uur–19.30 uur in het eigen lokaal (ouders worden hiervoor nog uitgenodigd).
Groepen 3 en 4 (locatie 196): donderdag 17 december van 19.00 uur–20.00 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).
Groepen 5, 6, 7 en 8 (locatie 821): donderdag 17 december van 19.15 uur–20.15 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Schoolzwemmen groepen 3
Met betrekking tot de sluiting van het zwembad zijn er nieuwe ontwikkelingen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal het zwembad vrijdag 25 juni 2010 sluiten.
Dit houdt in dat er ook veranderingen zijn betreffende het schoolzwemmen n.l.:
- Scholen die tot 1 mei zouden zwemmen, gaan nu door t/m week 25.
- Scholen die tot de kerstvakantie zouden zwemmen, gaan door t/m week 4.
- Scholen die in week 1 zouden starten, beginnen in week 5.
- Scholen die zelf van groep zouden wisselen in week 1 doen dit in week 5.
Hebt u nog vragen, dan kunt u terecht bij Marry Kamberg op tel.nr. 078-6176344.

De Bonbondoos
Na de kerstvakantie zullen we het nieuwe gebouw op locatie 196 (de Bonbondoos) in gebruik nemen. Aan het eind van de eerste schoolweek worden de groepen 3 overgehuisd.

Kledinginzameling
In nieuwsbrief 05 van dit jaar hebben wij aangekondigd dat de volgende kledinginzameling in november zou zijn. Vanwege een reorganisatie bij Reshare heeft men besloten om deze inzameling voor november te laten vervallen en door te schuiven naar januari. Wij hopen dan ook dat u uw verzamelde kleding nog even voor ons apart wilt houden en deze in wilt leveren tijdens de kledinginzameling van dinsdag 19 januari 2010.

Websitenieuws
Brandweer, ziekenauto en een politiebusje van de ME waren in een week tijd rond één van onze gebouwen te vinden. Was dit toeval of speelde er iets op school? Ja, het had zeker met enkele kinderen van onze school te maken: zie website voor verdere info. In de groepen 7 hebben de kinderen zich 6 weken lang op vrijdagmiddag kunnen bezig houden met een specialisatie: muziekinstrumenten bespelen, squashen, drama enz. Op de website is een uitgebreide reportage te vinden van dit experiment en de verhalen en de foto’s geven eigenlijk al antwoord op de vraag of dit experiment is geslaagd. De kinderen van onze school doen aan menig sporttoernooi mee. De laatste 2 toernooien waren zaalvoetbal en schaken. Hiervan zijn verhalen te lezen en foto’s te bewonderen. Tenslotte zijn de kinderen van de plusgroep op de website te vinden, want zij weten inmiddels alles over de geschiedenis van de fotografie. Afgelopen periode hebben zij veel over dit onderwerp geleerd en werd het thema afgesloten met…. ! Veel lees- en kijkplezier.

 
30 november 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018